ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
AKADEMSKO OSOBLJEA B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

dr Ahmet Hadrović, dipl.ing.arh.
redovni profesor
Katedra za arh. konst. i tehn. građenja
e-mail: hadrovic.ahmet@gmail.com
CV


Armin Hodo, dipl.ing.arh.
viši asistent
Katedra za urbanizam i prostorno planiranje
e-mail: arminh@af.unsa.ba
CV: ---


mr Senaida Halilović, dipl.ing.arh.
viši asistent
Katedra za arh. projektovanje
e-mail: senaidah@af.unsa.ba
CV: ---

Feđa Hadžibegović, dipl.ing.arh.
asistent
Katedra za arh. konstrukcije i tehn. građenja
e-mail: fedjah@af.unsa.ba
CV: ---

Amer Hadžić, dipl.ing.arh.
asistent
Katedra za prostorno i grafičko prikazivanje
e-mail: amerh@af.unsa.ba
CV: ---