ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
AKADEMSKO OSOBLJEREDOVNI PROFESORI
dr Emir Fejzić, dipl.ing.arh.
Ognjenka Finci, dipl.ing.arh.
dr Ahmet Hadrović, dipl.ing.arh.
dr Amir Pašić, dipl.ing.arh.

VIŠI ASISTENTI
mr Senaida Halilović, dipl.ing.arh.
dr Senka Ibrišimbegović, dipl.ing.arh.
mr Lejla Kreševljaković, dipl.ing.arh.
Vedad Kasumagić, dipl.ing.arh.
Edin Srebrenica, dipl.ing.arh.
mr Ljubica Smajlović, dipl.ing.arh.
dr Elša Turkušić, dipl.ing.arh.
dr Nermina Zagora, dipl.ing.arh.
Armin Hodo, MA dipl.ing.arh.
VANREDNI PROFESORI
dr Nina Ugljen Ademović, dipl.ing.arh.
mr Sabrija Bilalić, dipl.ing.arh.
dr Rada Čahtarević, dipl.ing.arh.
dr Adnan Pašić, dipl.ing.arh.
mr Lada Pervan, akademski slikar
dr Erdin Salihović, dipl.ing.arh.
mr Mevludin Zečević, dipl.ing.arh
dr Denis Zvizdić, dipl.ing arh.
dr Lemja Chabbouh Akšamija, dipl.ing.arh.
dr Amir Čaušević, dipl.ing.građ.
dr Nerman Rustempašić, dipl.ing.arh.
dr Jasenka Čakarić, dipl.ing.arh.
dr Slađana Miljanović, dipl.ing.građ.
dr Nihad Čengić, dipl.ing.arh.

ASISTENTI
Dženis Avdić, MA dipl.ing.arh.
dr Haris Bradić, dipl.ing.arh.
Feđa Hadžibegović, dipl.ing.arh.
Amer Hadžić, dipl.ing.arh.
dr Vedad Islambegović, dipl.ing.arh.
Nadira Kuljuh-Bolić, dipl.ing.arh.
Amra Salihbegović, dipl.ing.arh.
Džana Spahić, dipl.ing.arh.
Lejla Šabić, dipl.ing.arh.
Amela Šljivić, MA dipl.ing.arh.
Isra Tatlić, dipl.ing.arh.
Adna Šarac, MA dipl.ing.arh.
Zulejha Šabić-Zatrić, MA dipl.ing arh.
Lejla Kahrović Handžić, MA dipl.ing arh.
Katarina Bošnjak, MA dipl.ing arh.
Mirza Bašalić, dipl.ing arh.
DOCENTI
dr Dženana Bijedić, dipl.ing.arh.
dr Mladen Burazor, dipl.ing.arh.
dr Nihad Babović, dipl.ing.arh.
Sead Gološ, dipl.ing.arh.
dr Pavle Krstić, dipl.ing.arh.
dr Amira Salihbegović, dipl.ing.arh.
dr Aida Idrizbegović-Zgonić, dipl.ing.arh.
dr Nasiha Pozder, dipl.ing.arh.