ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
AKADEMSKO OSOBLJEA
dr Nina Ugljen Ademović, dipl.ing.arh.
dr Lemja Chabbouh Akšamija, dipl.ing.arh.
Ammar Akšamija, MA dipl.ing.arh.
Renata Androšević, dipl.ing.arh.
Dženis Avdić, MA dipl.ing.arh.
B
dr Nihad Babović, dipl.ing.arh.
Mirza Bašalić, dipl.ing.arh.
dr Dženana Bijedić, dipl.ing.arh.
mr Sabrija Bilalić, dipl.ing.arh.
dr Haris Bradić, dipl.ing.arh.
dr Mladen Burazor, dipl.ing.arh.
Aida Botonjić, dipl.ing.arh.
Katarina Bošnjak, dipl.ing.arh.
C-E
dr Rada Čahtarević, dipl.ing.arh.
dr Jasenka Čakarić, dipl.ing.arh.
dr Amir Čaušević, dipl.ing.građ.
dr Nihad Čengić, dipl.ing.arh.
F
dr Emir Fejzić, dipl.ing.arh.
G
Sead Gološ, dipl.ing.arh.
H
dr Ahmet Hadrović, dipl.ing.arh.
mr Senaida Halilović, dipl.ing.arh.
Amer Hadžić, MA dipl.ing.arh.
I-J
dr Senka Ibrišimbegović, dipl.ing.arh.
dr Vedad Islambegović, dipl.ing.arh.
K-LJ
dr Pavle Krstić, dipl.ing.arh.
mr Lejla Kreševljaković, dipl.ing.arh.
Vedad Kasumagić, MA dipl.ing.arh.
Nadira Kuljuh-Bolić, MA dipl.ing.arh.
Lejla Kahrović Handžić, dipl.ing.arh.
M-O
dr Slađana Miljanović, dipl.ing.građ.
Amina Mihmić, dipl.ing.arh.
Nedim Mutevelić, dipl.ing.arh.
P
dr Adnan Pašić, dipl.ing.arh.
mr Lada Pervan, akademski slikar
dr Nasiha Pozder, dipl.ing.arh.
R
dr Nerman Rustempašić, dipl.ing.arh.

S
dr Amira Salihbegović, dipl.ing.arh.
Amra Salihbegović, MA dipl.ing.arh.
dr Erdin Salihović, dipl.ing.arh.
Džana Spahić, MA dipl.ing.arh.
Edin Srebrenica, MA dipl.ing.arh.
Š
dr Lejla Šabić, dipl.ing.arh.
Amela Šljivić, dipl.ing.arh.
Zulejha Šabić-Zatrić, MA dipl.ing arh.
Josipa Škrobo, dipl.ing arh.
T-V
Isra Tatlić, dipl.ing.arh.
dr Elša Turkušić, dipl.ing.arh.
Z-Ž
dr Nermina Zagora, dipl.ing.arh.
mr Mevludin Zečević, dipl.ing.arh
dr Aida Idrizbegović-Zgonić, dipl.ing.arh.
Amar Zuka,MA dipl.ing arh.
dr Denis Zvizdić, dipl.ing arh.