ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
PROJEKTI I SARADNJE
JAVNE NABAVKE
AKADEMSKO OSOBLJEA
dr Nina Ugljen Ademović, dipl.ing.arh.
dr Lemja Chabbouh Akšamija, dipl.ing.arh.
Dženis Avdić, dipl.ing.arh.
B
mr Sabrija Bilalić, dipl.ing.arh.
dr Dženana Bijedić, dipl.ing.arh.
dr Mladen Burazor, dipl.ing.arh.
dr Nihad Babović, dipl.ing.arh.
dr Haris Bradić, dipl.ing.arh.
Katarina Bošnjak, dipl.ing.arh.
Mirza Bašalić, dipl.ing.arh.
C-E
dr Rada Čahtarević, dipl.ing.arh.
dr Jasenka Čakarić, dipl.ing.arh.
dr Amir Čaušević, dipl.ing.građ.
dr Nihad Čengić, dipl.ing.arh.
F
dr Emir Fejzić, dipl.ing.arh.
Ognjenka Finci, dipl.ing.arh.
G
Sead Gološ, dipl.ing.arh.
H
dr Ahmet Hadrović, dipl.ing.arh.
Armin Hodo, dipl.ing.arh.
mr Senaida Halilović, dipl.ing.arh.
Feđa Hadžibegović, dipl.ing.arh.
Amer Hadžić, dipl.ing.arh.
I-J
dr Senka Ibrišimbegović, dipl.ing.arh.
dr Vedad Islambegović, dipl.ing.arh.
K-LJ
dr Pavle Krstić, dipl.ing.arh.
mr Lejla Kreševljaković, dipl.ing.arh.
Vedad Kasumagić, dipl.ing.arh.
Nadira Kuljuh-Bolić, dipl.ing.arh.
Lejla Kahrović Handžić, dipl.ing.arh.
M-O
dr Slađana Miljanović, dipl.ing.građ.
P
dr Adnan Pašić, dipl.ing.arh.
dr Amir Pašić, dipl.ing.arh.
mr Lada Pervan, akademski slikar
dr Nasiha Pozder, dipl.ing.arh.
R
dr Nerman Rustempašić, dipl.ing.arh.

S
dr Amira Salihbegović, dipl.ing.arh.
Amra Salihbegović, dipl.ing.arh.
dr Erdin Salihović, dipl.ing.arh.
Džana Spahić, dipl.ing.arh.
Edin Srebrenica, dipl.ing.arh.
mr Ljubica Smajlović, dipl.ing.arh.
Š
Lejla Šabić, dipl.ing.arh.
Amela Šljivić, dipl.ing.arh.
Adna Šarac, MA dipl.ing.arh.
Zulejha Šabić-Zatrić, MA dipl.ing arh.
T-V
Isra Tatlić, dipl.ing.arh.
dr Elša Turkušić, dipl.ing.arh.
Z-Ž
dr Nermina Zagora, dipl.ing.arh.
mr Mevludin Zečević, dipl.ing.arh
dr Aida Idrizbegović-Zgonić, dipl.ing.arh.
dr Denis Zvizdić, dipl.ing arh.