ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
AKADEMSKO OSOBLJEA
dr Nina Ugljen Ademović, dipl.ing.arh.
dr Lemja Chabbouh Akšamija, dipl.ing.arh.
Dženis Avdić, dipl.ing.arh.
B
mr Sabrija Bilalić, dipl.ing.arh.
dr Dženana Bijedić, dipl.ing.arh.
dr Mladen Burazor, dipl.ing.arh.
dr Nihad Babović, dipl.ing.arh.
dr Haris Bradić, dipl.ing.arh.
Katarina Bošnjak, dipl.ing.arh.
Mirza Bašalić, dipl.ing.arh.
C-E
dr Rada Čahtarević, dipl.ing.arh.
dr Jasenka Čakarić, dipl.ing.arh.
dr Amir Čaušević, dipl.ing.građ.
dr Nihad Čengić, dipl.ing.arh.
F
dr Emir Fejzić, dipl.ing.arh.
Ognjenka Finci, dipl.ing.arh.
G
Sead Gološ, dipl.ing.arh.
H
dr Ahmet Hadrović, dipl.ing.arh.
Armin Hodo, dipl.ing.arh.
mr Senaida Halilović, dipl.ing.arh.
Feđa Hadžibegović, dipl.ing.arh.
Amer Hadžić, dipl.ing.arh.
I-J
dr Senka Ibrišimbegović, dipl.ing.arh.
dr Vedad Islambegović, dipl.ing.arh.
K-LJ
dr Pavle Krstić, dipl.ing.arh.
mr Lejla Kreševljaković, dipl.ing.arh.
Vedad Kasumagić, dipl.ing.arh.
Nadira Kuljuh-Bolić, dipl.ing.arh.
Lejla Kahrović Handžić, dipl.ing.arh.
M-O
dr Slađana Miljanović, dipl.ing.građ.
P
dr Adnan Pašić, dipl.ing.arh.
dr Amir Pašić, dipl.ing.arh.
mr Lada Pervan, akademski slikar
dr Nasiha Pozder, dipl.ing.arh.
R
dr Nerman Rustempašić, dipl.ing.arh.

S
dr Amira Salihbegović, dipl.ing.arh.
Amra Salihbegović, dipl.ing.arh.
dr Erdin Salihović, dipl.ing.arh.
Džana Spahić, dipl.ing.arh.
Edin Srebrenica, dipl.ing.arh.
mr Ljubica Smajlović, dipl.ing.arh.
Š
Lejla Šabić, dipl.ing.arh.
Amela Šljivić, dipl.ing.arh.
Adna Šarac, MA dipl.ing.arh.
Zulejha Šabić-Zatrić, MA dipl.ing arh.
T-V
Isra Tatlić, dipl.ing.arh.
dr Elša Turkušić, dipl.ing.arh.
Z-Ž
dr Nermina Zagora, dipl.ing.arh.
mr Mevludin Zečević, dipl.ing.arh
dr Aida Idrizbegović-Zgonić, dipl.ing.arh.
dr Denis Zvizdić, dipl.ing arh.