ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
DEKANATDEKAN
van. prof. mr. Mevludin Zečević, dipl.ing.arh.
e-mail: mevludinz@af.unsa.ba | arh.f.sa@bih.net.ba
PRODEKAN ZA NASTAVU
van. prof. dr. Erdin Salihović, dipl.ing.arh.
e-mail: erdins@af.unsa.ba
PRODEKAN ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD
prof. dr. Ahmet Hadrović, dipl.ing.arh.
e-mail: ahmeth@af.unsa.ba
PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
van. prof. dr. Amir Čaušević, dipl.ing.građ.
e-mail: amirc@af.unsa.ba
SEKRETAR
Sanela Sipović, dipl. pravnik.
e-mail: sanelas@af.unsa.ba
DEKANAT
Tel: ++387 33 226 534
Fax: ++387 33 213 494
e-mail: arh.f.sa@bih.net.ba