ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
KATEDRE: ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA


ŠEF KATEDRE:
Prof. dr Nerman Rustempašić, dipl.ing.arh.
ČLANOVI KATEDRE
Prof. dr Ahmet Hadrović, dipl.ing.arh.
V. Prof. Dženana Bijedić, dipl.ig.arh
Doc. dr Amira Salihbegović, dipl.ing.arh.
V. ass. mr Ljubica Smajlović, dipl.ing.arh.
Ass. Feđa Hadžibegović, dipl.ing.arh.
Ass. Haris Bradić, dipl.ing.arh.
Ass. Vedad Islambegović, dipl.ing.arh
Ass. Dženis Avdić, MA dipl.ing.arh.
Ass. Adna Šarac, MA dipl.ing.arh.