ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
KATEDRA: ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE


ŠEF KATEDRE:
Prof. mr Sabrija Bilalić, dipl.ing.arh.
ČLANOVI KATEDRE
Prof. dr Hajrudin Zagora, dipl.ing.arh.
Prof. Ognjenka Finci, dipl.ing.arh.
Prof. dr Nina Ugljen Ademović, dipl.ing.arh.
Prof. mr Sabrija Bilalić, dipl.ing.arh.
Prof. dr Adnan Pašić, dipl.ing.arh.
Prof. dr Erdin Salihović, dipl.ing.arh.
Prof. dr Emir Fejzić, dipl. ing. arh.
Doc. dr Sead Gološ, dipl.ing.arh.
Doc. dr Mladen Burazor, dipl.ing.arh.
Prof. mr Mevludin Zečević, dipl.ing.arh.
V. ass. dr Nermina Zagora, dipl.ing.arh.
V. ass. mr Elša Turkušić, dipl.ing.arh.
Ass. Isra Tatlić, dipl.ing.arh.
Ass. Lejla Kreševljaković, dipl.ing.arh.
Ass. Senaida Halilović, dipl.ing.arh.
V. ass. mr Senka Ibrišimbegović, dipl.ing.arh.
V. ass. Vedad Kasumagić, dipl.ing.arh.
Ass. Zulejha Šabić-Zatrić, MA dipl.ing.arh.
Ass. Amra Salihbegović, Ma dipl.ing.arh.
Ass. Mirza Bašalić, dipl.ing.arh
ČLANOVI KATEDRE U DOPUNSKOM ANGAŽMANU
Prof. Bojan Hadžihalilović