ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
KATEDRA: KONSTRUKTIVNI SISTEMI


ŠEF KATEDRE:
Doc. dr Amir Čaušević, dipl.ing.građ.
ČLANOVI KATEDRE
V. Prof. dr Slađana Miljanović, dipl.ing. građ.
Ass. Nadira Kuljuh, dipl.ing.arh.
Ass. Amela Šljivić, Ma dipl.ing.arh.
ČLANOVI KATEDRE U DOPUNSKOM ANGAŽMANU
Doc. dr Emil Ilić-Georgijević
Doc. dr Sanjin Džidić
V. ass. Amir Hajdar
Ass. Damir Hasanspahić