ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
PROJEKTI I SARADNJE
JAVNE NABAVKE
KATEDRA: PROSTORNO PLANIRANJE I GRAFIČKO PRIKAZIVANJE


ŠEF KATEDRE:
Prof. mr. Lada Pervan akad.slikar,
ČLANOVI KATEDRE
Prof.dr Rada Čahtarević, dipl.ing.arh.
Doc.dr. Nihad Babović, dipl.ing.arh.
Asis. Džana Spahić, dipl.ing.arh.
V. Ass. Edin Srebrenica, Ma dipl.ing.arh.
Ass. Amer Hadžić, dipli.ing.arh.


Facebook Twitter Google Digg