ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
KATEDRA: PROSTORNO PLANIRANJE I GRAFIČKO PRIKAZIVANJE


ŠEF KATEDRE:
Prof. mr. Lada Pervan akad.slikar,
ČLANOVI KATEDRE
Prof.dr Rada Čahtarević, dipl.ing.arh.
Doc.dr. Nihad Babović, dipl.ing.arh.
Asis. Džana Spahić, dipl.ing.arh.
V. Ass. Edin Srebrenica, Ma dipl.ing.arh.
Ass. Amer Hadžić, dipli.ing.arh.