ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
KATEDRA: TEORIJA I HISTORIJA ARHITEKTURE


ŠEF KATEDRE:
Prof. dr Amir Pašić, dipl.ing.arh.
ČLANOVI KATEDRE
V. Prof. Lemja Chabbouh Akšamija, dipl.ing.arh.
V. Prof. Aida Idrizbegović Zgonić, dipl.ing.arh.
Asis. Lejla Šabić, dipl.ing.arh.
Lejla Kahrović Handžić, MA dipl.ing arh.
ČLANOVI KATEDRE U DOPUNSKOM ANGAŽMANU
Prof. dr. Mirza Hasan Ćeman