ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
KATEDRE

Katedre su organizacione jedinice za nastavni, naučno-istraživački i stručni rad. Članovi katedre su svi nastavnici i saradnici koji učestvuju na predmetima Katedre. Katedrom rukovodi šef Katedre koga imenuje Nastavno-naučno vijeće na period od 4 godine.

Katedre imaju zadatak da organizuju i izvode nastavu, naučno-istraživački rad prema Nastavnom planu i nastavnim programima, daju inicijativu za gostovanja i studijske boravke nastavnika i saradnika, predlože mjere popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, daju mišljenje o odsustvima nastavnika i saradnika i o načinu njihovog zamjenjivanja, te organizuju druge poslove vezane za nastavu, naučno-istraživački rad, kao i usavršavanje nastavnika i saradnika.

Katedre koje obuhvataju predmete užih skupina matičnog područja Arhitektonskog fakulteta:

  • Katedra za prostorno i grafičko prikazivanje;
  • Katedra za teoriju i historiju arhitekture;
  • Katedra za arhitektonsko projektovanje;
  • Katedra za urbanizam i prostorno planiranje;
  • Katedra za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja;
  • Katedra za konstruktivne sisteme;

Opći nastavni predmeti:

  • Strani jezik;
  • Fizička kultura;