ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
IZDAVAČKA DJELATNOSTIzdavačka djelatnost Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu:
 • Hadrović Ahmet: Gradska kuća orijentalnog tipa u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, (Prvo izdanje 1993, Drugo izdanje 1995)
 • Urban Discontinuity. The International workshop. Sarajevo. 1997.
 • Postdiplomski studij: Arhitektonske strukture = segment- Arhitektonske strukture u obnovi i izgradnji: 1998-2000. knj. 1-3. Sarajevo, 2000.
 • Monografija: 50 godina Arhitektonskog fakulteta (1949-1999). Sarajevo, 2000.
 • Fejzić Emir: Osobe umanjenih tjelesnih sposobnosti i arhitektonske barijere. Sarajevo, 2001.
 • Salihović Hamdija: Arhitekt i umjetnost graditeljstva. Sarajevo, 2002.
 • Dreca-Đonlagić Šahzija: Građenje. Sarajevo, 2002.
 • Vodič za polaganje prijemnog ispita. Nalbantić Adnan. Acta Architectonica et Urbanistica. Sarajevo, 2002.
 • Studija, principi i metodološki postupak za obnovu Ferhad-pašine džamije u Banjoj Luci. Acta Architectonica et Urbanistica No.2. Sarajevo, 2002.
 • Mandić Rajka: Prostori imaginacije. Acta Architectonica et Urbanistica. Sarajevo, 2002.
 • Hrasnica Mehmed: Arhitekt Josip Pospišil: život i djelo. Sarajevo, 2002.
 • Ugljen-Adamović Nina: Vrednovanje starog i novog u arhitekturi: sistematično proučavanje starog, da bi se moglo izraditi kreativno novo. Acta Architectonica et Urbanistica: Radovi 2. Sarajevo, 2004.
 • Principi i metodološki postupak za obnovu Ferhat- pašine džamije u Banja Luci: studija: naučno istraživački projekat. Acta Architectonica et Urbanistica Radovi 3. Sarajevo, 2004.
 • Hadrović Ahmet: Definiranje arhitektonskog prostora na primjeru gradske kuće orijentalnog tipa u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji. Acta Architectonica et Urbanistica. Sarajevo, 2004.
 • Alikalfić Vera: Industrijski objekti i industrijski kompleksi.Sarajevo, 2004.
 • Hamidović Muhamed; Bečić Elvedin: Vrijednosti stare Tešanjske čaršije. Acta Architectonica et Urbanistica; Radovi 4. Sarajevo, 2004.
 • Fejzić Emir: Civilni aerodromi i aerodromski putnički terminali. Sarajevo, 2005.
 • Hadrović Ahmet: Defining Architectural Space. On the model of the oriental style city house in Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro Kosovo and Macedonia. Acta Architectonica et Urbanistica. Sarajevo,2006.
 • Hadrović Ahmet: Bioklimatska arhitektura: traženje puta za raj. Acta Architectonica et Urbanistica. Sarajevo, 2008.
 • Hadrović Ahmet: Bioclimatic architecture: searching for a path to heaven. Acta Architectonica et Urbanistica. Sarajevo, 2008.
 • Hadrović Ahmet: Hadre: evolucija bioklimatske arhitekture. Acta Architectonica et Urbanistica. Sarajevo, 2009.
 • Hadrović Ahmet: Hadre: the evolucion of bioclimatic architecture. Acta Architectonica et Urbanistica. Sarajevo, 2009.
 • Hadrović Ahmet: Konstruktivni sistemi u arhitekturi, Acta Architectonica et Urbanistica, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2009.
 • Hadrović Ahmet: Structural Systems in Architecture, Acta Architectonica et Urbanistica, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2009.
 • Čahtarević Rada: Perspektiva u klasičnom i digitalnom formatu, Sarajevo, 2009.
 • Chabbouh-Akšamija Lemja: Arhitektura svrhe: Akcentiranje kamene mostovne konstrukcije otomanskog perioda na Carskom bosanskom drumu. Sarajevo, 2010.
 • Hrasnica Mehmed; Pervan Lada: Od kocke de vedute. Sarajevo, 2010.
 • Salihović Hamdija: Arhitektura: Stvaralačka sinteza: Tradicionalno - moderno. Sarajevo, 2010.
 • Hadrović Ahmet: Studije o arhitekturi i ogled o arhitekti. Sarajevo, 2010.
 • Hadrović Ahmet: Research study on architecture and overview of the architect's experience. Sarajevo, 2010.
 • Hadrović Ahmet: Arhitektonska fizika, 2. izd. Acta Architectonica et Urbanistica. Sarajevo, 2010.
 • Hadrović Ahmet: Architectural Physics, Second edition. Acta Architectonica et Urbanistica.Sarajevo, 2010.
 • Hadrović Ahmet: Arhitektura u kontekstu. Acta Architectonica et Urbanistica. Sarajevo, 2011.
 • Hadrović Ahmet: Arhitecture in context. Acta Architectonica et Urbanistica. Sarajevo, 2011.
 • Hadrović Ahmet: Dolina rijeke Kozice. Život na način samoodrživosti. Acta Architectonica etUrbanistica. Sarajevo, 2011.
 • Hadrović Ahmet: The Kozica river vally. Sustainable living. Acta Architectonica et Urbanistica.Sarajevo, 2011.
 • Priredio: Adnan Pašić: Arhitekt Ivan Štraus. Sarajevo, 2011.
 • Bijedić Dženana: Holizam umjesto optimalizacije, integralni pristup u arhitektonskom stvaralaštvu. Sarajevo, 2012.
 • Hrnjić, H; Čaušević, A; Skoko, M.. Otpornost materijala. Sarajevo, 2012.
 • Hadrović Ahmet: 100+ arhitektonskih realizacija, Sarajevo, 2012.
 • Hadrović Ahmet: 100+ most interesting architectural realizations, Sarajevo, 2012
 • Zvizdić Denis: Na izvorištima urbanističko-graditeljskog naslijeđa Bosne i Hercegovine. Pouke iputokazi. Sarajevo, 2012.
 • Salihović Erdin: Dizajn namještaja - u potrazi za identitetom. Sarajevo, 2012.
 • Hadrović Ahmet: Water and man. In autochthonous symbiosis in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, 2014.
 • Hadrović Ahmet: Voda i čovjek. U autohtonoj simbiozi u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, 2014.
 • Chabbouh-Akšamija Lemja: Tradicija između autentičnosti i falsifikata: aktivna zaštita integralne baštine Bjelašnice. Sarajevo, 2015.
 • Hadrović Ahmet: Velike svjetske izložbe: arhitektura kao prethodnica budućnosti, Sarajevo, 2015.
 • Bijedić Dženana - Osnove arhitektonskih konstrukcija. Sarajevo, 2016.
 • Fejzić Emir, Fejzić Irma - Humaniziranje izgrađene okoline: Osobe umanjenih tjelesnih mogućnosti. Sarajevo, 2016.
 • Fejzić Emir, Fejzić Irma - Humaniziranje izgrađene okoline: Prostorne barijere. Sarajevo, 2016.
 • Žuljić, Čengić, Čakarić - Sarajevo metropola. Sarajevo, 2016.
 • Hadrović Ahmet: STADIONI, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2016.
 • Metamorphosis of architectural education in (post) transitional context. Sarajevo, 2016.
 • Typology of Residential Buildings in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, 2016.
 • Hadrović Ahmet: Primjena drveta na gradskoj kući orijentalnog tipa u Sarajevu, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2016.
 • Hadrović Ahmet: Novi pristup konceptualizaciji i materijalizaciji arhitektonski definiranog prostora, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2016.
 • Hadrović Ahmet: Bosanska kuća Čardaklija, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2017.
 • Hadrović Ahmet: Arhitektonsko kulturno-historijsko nasljeđe i energetska efikasnost, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2017.
 • Hadrović Ahmet: Moj pristup projektiranju džamija, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2017.
 • Hadrović Ahmet: Arhitektura kao energetski sistem, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2017.
 • Salihović Erdin: Povijest enterijera i dizajna namještaja na razmeđu manualnog i industrijskog koncepta, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2017.
 • Ugljen-Ademović Nina: Arhitektura i osnove arhitektonskog projektiranja. Sarajevo, 2018.
 • Hadrović Ahmet: Arhitektura u crtežima i slikama, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2018.
 • Prilagođavanje obrazovnog objekta osobama umanjenih tjelesnih mogućnosti, Druga gimnazija Sarajevo, Sarajevo, 2018.
 • Burazor Mladen, Schwai Markus: Curriculum Improvement in Higher Education, Sarajevo, 2018.
 • Ugljen-Ademović Nina - Elementi i funkcije stambenog prostora, Sarajevo, 2018.
 • Studija brze gradske željeznice sarajevske metropolitanske regije, Sarajevo, 2018.
 • Hadrović Ahmet: DETALJI U ARHITEKTURI, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2018.
 • Chabbouh-Akšamija Lemja, Šabić Lejla - Tradicionalna travnička kuća. Sarajevo, 2018.
 • Salihbegović Amira: Transparentne ovojnice i materijali u arhitekturi. Arhitektonski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2018.
 • Fejzić Emir, Fejzić Irma - Sarajevska čaršija. Od Mustaj-pašinog mejdana do Telala. Sarajevo, 2018.
 • Hadrović Ahmet: Arhitektura u putopisima jednog arhitekte. Knjiga 1: Balkan, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, 2018.
 • Hadrović Ahmet: Arhitektura u putopisima jednog arhitekte. Knjiga 2: Mediteran, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, 2018.
 • Hadrović Ahmet: Arhitektura u putopisima jednog arhitekte. Knjiga 3: Azija, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, 2018.