ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
IZLOŽBE
Izborni predmet Apstrakni likovni izraz oblika boja i kretanja
Bosna i Hercegovina

AKTIVNOSTI
Nakon završene obavezne dvogodišnje nastave iz predmeta Slobodno Crtanje I,II,III i IV petnest uspješnijih studenata IV godine Arhitektonskog fakulteta su kao izborni predmet, u smislu nadgradnje njihovog dosadašnjeg rad prijavili predmet Apstraktni likovni izraz oblika boja i kretanja.
Tematski, jednosemestralni rad je usmjeren na period prevrata umjetnosti iz prelaza 19 u 20 vijek. Dosadašnje stečeno znanje omogućilo je studentima da uđu u novi prostor. Od pojave velikog slikara Sezana kada realistični pristup umjetnosti poprima elemente kubizma okosnicu ovog programa čini rada Pabla Pikasa i Žorža Braka.
Studenti su sa mnogo volje prišli radu koji je za njih bio veoma težak i izazovan koristeći se tehnikom Kolaž. To je za studente novi medij putem kojeg su prešli kroz crnobijeli kolorit, crnobijeli kolorit sa dodatkom boje, kolorit u boji da bi onda ušli u trodimenzionalni koncept sa ispitivanjem materijala i tekstura u njihovoj autentičnoj vrijednosti. Ciklus je završen Asamblažom - Kolaž u prostoru.
Uz mnogo volje i truda pokazali su da prateći program imaju vrlo razvijenu maštu, ideje koje posjeduju težinu i vrijednosti te vrlo zanimljive orginalne i zrele zapise o svom radu. Printovima studentskih kolaža na metalnoj konstrukciji (instalacija) sastavljenoj od osnovnih geometrijskih likova dali su do znanja sebi i posmatračima da razumiju prostor ulaska umjetnosti u 20 vijek. Te važnosti slikarstva u razvoju savremene arhitekture, odnosno jedinstva u kojem likovna i primjenjena umjetnost sa arhitekturom ulazi u zajedništvo aktera i osnivača škole BauHouse.
Adekvatan izbor muzike za vrijeme trajanja izložbe napravila je Amra Toska, d.i.a. i asistent na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
Voljeli bi smo da ciklus ove izborne nastave razvijamo dalje jer u nastavku priče postoje neiscrpne mogućnosti koje mogu studentima arhitekture pomoći u razvijanju osjećaja za prostor i likovnost tehnike koja ga slijedi.

Prof. mr Lada Pervan, acc.slic.
Stručni saradnik Asmir Šabić, d.i.a.