ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
MEĐUNARNODNA SARADNJA
Arhitektonski fakultet u Sarajevu njeguje saradnju sa mnogim visokoobrazovnim institucijama širom svijeta kroz različite programe, projekte, kao i kroz bilateralnu saradnju. Komisija za međunarodnu saradnju Arhitektonskog fakulteta osnovana je s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim Fakultetima i ostalim univerzitetskim institucijama u Europi i svijetu; otvorenosti ka stranim studentima, nastavnicima i saradnicima iz regiona, ali i šire, promovisanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima i promovisanje raznovrsnosti studijskih programa. Suradnja Fakulteta s inozemnim fakultetima, znanstvenim institucijama i međunarodnim agencijama za pomoć razvoju znanosti od velike je važnosti za ostvarivanje temeljnih ciljeva razvoja Fakulteta.

  • AFS-ETSAB UPC-Europe MobilityProgrammeAgreement
  • AFS-International Peace and Coopration Centre-Agreement
  • AFS-NTNU Erasmus + Agreement
  • AFS-Shasha Centre for Strategic Studies-Agreement
  • CEEPUS III Agreement Part 1 certified
  • CEEPUS III Agreement Part 2 certified

  •