ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
MEĐUNARNODNA SARADNJA
Komisija za međunarodnu saradnju Arhitektonskog fakulteta osnovana je s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim Fakultetima i ostalim univerzitetskim institucijama u Europi i svijetu; otvorenosti ka stranim studentima, nastavnicima i saradnicima iz regiona, ali i šire, promovisanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima i promovisanje raznovrsnosti studijskih programa. Suradnja Fakulteta s inozemnim fakultetima, znanstvenim institucijama i međunarodnim agencijama za pomoć razvoju znanosti od velike je važnosti za ostvarivanje temeljnih ciljeva razvoja Fakulteta.

Komisija za međunarodnu saradnju ostvaruje se na sljedećim područjima aktivnosti:

  • Rukovodi i koordinira aktivnostima na nivou Fakulteta koje se tiču utvrđivanja strategije razvoja međunarodne saradnje Fakulteta i njenom implementacijom;
  • Inicira i koordinira mogućnosti za apliciranje Fakulteta i njegovih organizacionih jedinica na različite naučno-istraživačke, istraživačko-razvojne i druge projekte i o tome pruža adekvatne i blagovremene informacije;
  • Kreira i preduzima adekvatne aktivnosti, uključujući i sačinjavanje i podnošenje odgovarajućih prijedloga Dekanu i Vijeću Fakulteta kojima se unapređuje međuuniverzitetska saradnja u cilju doprinosa za optimalno korištenje postojećih znanja i njihove osavremenjene primjene u svim oblicima nastavnog i naučnog djelovanja;
  • Inicira i koordinira na nivou Fakulteta aktivnosti i mjere, uključujući i prijedloge nadležnim organima, koje su usmjerene na uspostavljanje saradnje u zajedničkim projektima sa univerzitetima u zemlji i inostranstvu;
  • Razvoj postojeće saradnje sa partnerskim Fakultetima inostranih Univerziteta kao i uspostavljanje i razvoj saradnje sa institucijama i organizacijama koje uspješno razvijaju naučno-istraživačku djelatnost iz oblasti arhitekture i urbanizma.
  • Saradnja s akademijama i fakultetima Univerziteta u Sarajevu s ciljem stvaranja uslova za interdisciplinarne akrivnosti u saradnji sa inostranim Univerzitetima.
  • Koordinira mobilnost studenata kako u odlasku naših studenata na inostrane Univerzitete tako i dolasku stranih studenata /li>
  • Koordinira mobilnost akademskog osoblja kako u odlasku naših nastavnika i saradnika na inostrane Univerzitete tako i dolasku nastavnika i saradnika sa inostranih Univerziteta.
  • Stvaranje uslova za izradu i učešće u bilateralnim i multilateralnim edukativnim, naučnim i istraživačkim programima i projektima
  • Koordinira i daje podršku organiziranja međunarodnih naučnih konferencija,/li>

Službu za međunarodnu saradnju čine:
Prof. Dr. Amir Čaušević - prodekan za međunarodnu saradnju
Prof. Dr. Nerman Rustempašić - član Komisije
Prof. Dr. Adnan Pašić - član Komisije
Viši ass. Dr. Nasiha Pozder - član Komisije
Ass. MA Lejla Kahrović Handžić - član i sekretar Komisije