ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
PROJEKTI I SARADNJE
JAVNE NABAVKE
NOVOSTIListe studenata za izborne predmete
23.02.2017

Poštovani,

Obavijest možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavijest sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Obavještenje za III ciklus studija - kandidat Isra Tatlić
22.02.2017

Poštovani,

Obavijest možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavijest sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Hitna obavijest
13.02.2017

ARHITEKTONSKI FAKULTET SARAJEVO

O  B  A  V  I  J  E  S  T

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE KOJI NISU POLOŽILI PREDMETE RAČUNARI I NACRTNA GEOMETRIJA 1   HITNO DA SE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU .

    Sarajevo, 13.02.2017               Studentska služba             

Obavijest možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavijest sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

Obavještenje - odabir izbornih predmeta u narednom semestru
08.02.2017

Poštovani,

Obavijest možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavijest sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Upis u ljetni semestar
20.01.2017

Poštovani,

Obavijest možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavijest sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Svečana promocija diplomanata
31.10.2016

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI I i II CIKLUS STUDIJA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA DA ĆE SE SVEČANA PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTRANATA UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽATI U OLIMPIJSKOJ DVORANI „JUAN ANTONIO SAMARANCH“ /ZETRA/, SUBOTA 5. NOVEMBAR 2016. GODINE U 11. SATI. POZIVNICE MOŽETE PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI ARHITEKTONSKOG FAKULTETA DO 04. 11. 2016. GODINE DO 14. SATI.

Studentska službaRezultati ankete za odabir modula i mentora
24.10.2016

Poštovani,
 
Nakon razmatranja studentskih molbi, u prilogu Vam dostavljamo rezultate ankete za odabir izbornih modula i mentora.
Za eventualne dodatne informacije, možete se obratiti ass. Zatrić-Šabić Zulejhi (zulejhasz@af.unsa.ba).
 
Ispred Komisije za nastavu i studentska pitanja,
Doc. dr. Mladen Burazor

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Rezultate sa ePortala I+II Ciklusa.


Dopuna rasporeda časova za II godinu II ciklusa
17.10.2016

Poštovani studenti,

prilikom izrade rasporeda za tekući semestar, dogodio se propust  – predmet Sociologija naselja nije uvršten u raspored.

Termin održavanja nastave  je ponedjeljak, 13:30-14:00.

Raspored časova i ispita


Rezultati ankete za odabir modula i mentora
14.10.2016

Poštovani,
 
Nakon razmatranja studentskih molbi, u prilogu Vam dostavljamo rezultate ankete za odabir izbornih modula i mentora.
Za eventualne dodatne informacije, možete se obratiti ass. Zatrić-Šabić Zulejhi (zulejhasz@af.unsa.ba).
 
Ispred Komisije za nastavu i studentska pitanja,
Doc. dr. Mladen Burazor

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Rezultate sa ePortala I+II Ciklusa.


Rezultati ankete za odabir izbornih predmeta
14.10.2016

Poštovani,

Rezultate anketiranja možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Rezultate sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Rezultati ankete za odabir izbornih predmeta
13.10.2016

Poštovani,

Rezultate anketiranja možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Rezultate sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Rezultati ankete za odabir modula i mentora
07.10.2016

Poštovani,

U prilogu su rezultati preliminarne ankete za odabir izbornih modula i mentora uz napomenu da će lista biti dopunjenja sa studentima koji nisu ispunili anketu u zadanom roku.

Maksimalni broj kandidata, prema Pravilniku o završnom radu iznosi 7 kandidata. U prilogu je i dinamika prijave i izrade završnog rada II ciklusa studija koje se neophodno pridržavati.

Za eventualne dodatne informacije, možete se obratiti ass. Zatrić-Šabić Zulejhi (zulejhasz@af.unsa.ba).

Ispred Komisije za nastavu i studentska pitanja,

Doc. dr. Mladen Burazor

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti dokumente sa ePortala I+II Ciklusa.


Odabir modula i mentora - online anketiranje
03.10.2016

(izvod iz priloženog dokumenta "UPUTSTVO ZA ODABIR MENTORA_2016_09_30")

Poštovane studentice i studenti,

U nastavku se nalazi pojašnjenje vezano za odabir izbornih modula i mentora sukladno čl. 13 Pravilnika o završnom radu II ciklusa studija.

Izbor modula i mentora vrši se putem online anketnog upitnika objavljenog na Web stranici Fakulteta. Kandidat vrši selekciju pod preferencijama A, B, C i D što u rangiranju predstavlja prvo, drugo, treće i četvrto mjesto.

Preferencijalni odabir predmeta ne znači nužno i da će kandidat biti primljen na izborni modul. Maksimalno opterećenje mentora je 7 studenata pa u slučaju prevelikog broja prijavljenih kandidata ili neujednačenosti opterećenja, kriteriji za eliminaciju su prosjek ocjena i stav mentora.

O ponuđenim izbornim modulima se možete informisati na Web stranici fakulteta gdje su ponuđeni silabusi predmeta. Dužnost i obaveza studenata je da tačno ispune anketu u zadanom roku kako bi rezultati bili blagovremeno obrađeni.

Rok za popunjavanje ankete je 07.10.2016. do 12h.

Kandidati koji ne budu blagovremeno ispunili anketu , neće to moći izvršiti naknadno i u tom slučaju će biti raspoređeni na izborne module na kojima mjesta nisu popunjenja.

Komisija za nastavu

Link za online anketu

Prateće dokumente možete preuzeti u prilogu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti dokumente sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.Izborni predmeti - online anketiranje
03.10.2016

(izvod iz priloženog dokumenta "UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE ANKETA_2016_09_30)

Poštovane studentice i studenti,

U nastavku se nalazi pojašnjenje vezano za odabir izbornih predmeta u narednom semestru.

Izbor predmeta vršite tako da prema vlastitim preferencijama rangirate predmete. Brojem jedan (1) označavate prvi izbor, brojem dva (2) drugi i tako sve to broja osam ili devet (ovisno o semestru)  kojim rangirate posljednji. Jedan broj (rang) se može dodijeliti samo jednom predmetu.

U zavisnosti od semestra koji upisujete, trebate ostvariti određeni broj ECTS kredita:

I semestar / II ciklus -  7 ECTS

III semestar / II ciklus - 10 ECTS

Zbog različitog opterećenja na predmetima i broja dodijeljenih kredita, student može imati prijavljeno više ECTS kredita ali ne i manje od gore navedenih (npr. 3+4+4=11ECTS).

Preferencijalni odabir predmeta ne znači nužno i da će kandidat biti primljen na primarno odabrane predmete iz prostog razloga - prevelikog broja prijavljenih kandidata na izborni predmet. Kriteriji za eliminaciju u tom slučaju su prosjek ocjena i stav predmetnog nastavnika.

Potrebno je da obratite pažnju i na rubriku 'napomena', te nas informišete ako ste npr. predmet već odslušali, a sada vas je potrebno samo voditi kroz evidenciju kako biste upisali ocjenu.

O ponuđenim izbornim predmetima se možete informisati na Web stranici fakulteta. Dužnost i obaveza studenata je da tačno ispune anketu u zadanom roku kako bi rezultati bili blagovremeno obrađeni i uvršteni u raspored časova za naredni semestar.

Rok za popunjavanje ankete je 07.10.2016. do 12h.

Studenti koji ne budu blagovremeno ispunili anketu, neće to moći izvršiti naknadno i u tom slučaju će biti raspoređeni na predmete na kojima mjesta nisu popunjenja.

Komisija za nastavu

(izvod iz priloženog dokumenta "linkovi")

I semestar / II ciklus

III semestar / II ciklus

Prateće dokumente možete preuzeti u prilogu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti dokumente sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.Odbrana doktorske disertacije - Bujar Damjaha
24.02.2016

Poštovani,

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Odbrana doktorske disertacije - Vedad Islambegović
24.02.2016

Poštovani,

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Upis u ljetni semestar
19.02.2016

Poštovani,

Obavijest možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavijest sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.Izborni predmeti - rezultati ankete
19.02.2016

Poštovani,

Anketne rezultate možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti rezultate sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Pregled izbornih predmeta 2015/16.
06.01.2016

Poštovane kolege,

na idućim linkovima imate uvid u ponuđene izborne predmete za ljetni semestar 2015/16.

Izborni predmeti za I ciklus, VI semestar
Izborni predmeti za II ciklus, II semestar
Izborni predmeti za II ciklus, IV semestar

Upute za popunjavanje obrazaca možete preuzeti u word formatu.


Izborni predmeti za I ciklus, VI semestar
06.01.2016

Poštovani,

Informacije o izbornim predmetima možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti informacije sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

OBRAZAC ZA ANKETU


Izborni predmeti za II ciklus, II semestar
06.01.2016

Poštovani,

Informacije o izbornim predmetima možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti informacije sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

OBRAZAC ZA ANKETU


Izborni predmeti za II ciklus, IV semestar
06.01.2016

Poštovani,

Informacije o izbornim predmetima možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti informacije sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

OBRAZAC ZA ANKETU


Facebook Twitter Google Digg