ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
NOVOSTIRevidirana konačna lista
23.07.2019

Kandidata za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Prilog:Poziv Akademskom (nastavnom i nenastavnom) osoblju UNSA za prijavu i učešće
19.07.2019
Akademski kalendar za studijsku 2019-2020 godinu
15.07.2019

Prilog:KONAČNA LISTA
11.07.2019

Kandidata za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

KONAČNA LISTA


PRELIMINARNA LISTA
08.07.2019

KANDIDATA NAKON POLAGANJA KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2019/2020. GODINI ODRŽANOG 06. I 07. JULA 2019. GODINE.
Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem "Instalacije&Arhitektura"
01.07.2019

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da će 5. i 6. decembra 2019. godine, na Univerzitetu u Beogradu - Arhitektonskom fakultetu, biti održan nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem "Instalacije&Arhitektura".

Tematske oblasti:
_ Vodovod i kanalizacija
_ Mašinske instalacije
_ Elektroinstalacije
_ Gasne instalacije
_ Evakuacija smeća
_ Vertikalni i kosi transport u objektima
_ Arhitektonsko projektovanje i menadžment
_ Urbani dizajn i menadžment
_ Energetska efikasnost i ušteda energije
_ Alternativni izvori energije
_ Održavanje objekata i upravljanje
_ Upravljanje projektima
_ BIM
_ Klimatske promene i uticaji na objekte
_ Nastava iz navedenih oblasti

Rok za predaju apstrakta je 10. septembar.
Detaljnije informacije o skupu možete pronaći na sajtu Univerziteta u Beogradu - Arhitektonskog fakulteta: http://www.arh.bg.ac.rs/2019/06/19/sedmi-medjunarodni-simpozijum-instalacije-arhitektura-2019/?pismo=lat

PRILOZI:POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVERZITETA U SARAJEVU
19.06.2019

POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U PROGRAMU OBUKE IZ OBLASTI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA

Prilog:Izvještaj Komisije za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta
18.06.2019

Prilog:POZIV ZA PRIJAVU
18.06.2019

ZA DODJELU 5(9) - SEMESTRALNE STIPENDIJE MOBILNOSTI ZA STUDIRANJE NA IEK
University of Stuttgart Institute of Design and Construction za školsku godinu
2019 / 2020 – ZIMSKI SEMESTAR.

Prilozi:Izvještaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje docenta
13.06.2019

Prilog:

Poziv za prijave na program obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja
05.06.2019

Prilog:Obavještenje
30.05.2019

Obavještenje iz DEKANATA


K O N K U R S za izbor akademskog osoblja
17.05.2019

Tekst Konkursa nalazi se u prilogu:Izvještaj komisije za izbor u zvanje višeg asistenta
14.05.2019

Prilog:
 


Izvještaj komisije za izbor u zvanje redovnog profesora
13.05.2019

Prilog:OBAVJEŠTENJE o stavljanju na uvid Izvještaja Komisije
24.04.2019

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni prezentacije rezultata rada na doktorskoj disertaciji i radne verzije doktorske disertacije na III ciklusu studija na Arhitektonskom fakultetu za kandidatkinju Amelu Šljivić, dipl.ing.arh. se nalazi u prilogu:
Konkurs za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)
24.04.2019

Tekst KONKURSA nalazi se u prilogu:
Poziv na COST Info dan
10.04.2019

Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH organizira COST Info dan, koji će biti održan u srijedu, 17. aprila 2019. godine, u 09:00 sati, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Svečana sala).

S obzirom da je događaj namijenjen svim uposlenicima Univerziteta u Sarajevu koji se žele informirati ili proširiti svoja znanja o mogućnostima za individualno učešće istraživača u COST-u, Programu evropske saradnje u nauci i tehnologiji, ljubazno molimo da informaciju proslijedite zainteresiranim.

U prilogu možete naći program, a registraciju možete izvršiti putem sljedećeg linka: https://ncp.ba/vijesti/posts/2019/april/the-cost-info-day-in-sarajevo/.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem telefona 033/565-123 ili na e-mail ajla.causevic@unsa.ba.

S poštovanjem,

Služba za naučnoistraživački-umjetničkoistraživački rad
Rektorat UNSA

PRILOZI:Konkurs za izbor akademskog osoblja
08.04.2019

Tekst Konkursa možete pregledati na linku:


INTERNI KONKURS za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu
02.04.2019

Na osnovu člana 10. Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu broj od 07. 02. 2019. godine i Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu broj od, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

I N T E R N I   K O N K U R S
za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu
uplaćenih za 2017. godinu

Dodatak:
<hr>

Izvještaj Komisije za izbor saradnika u zvanje asistenta
11.03.2019

Sadržaj se nalazi na vezi:
Izvještaj o prijavljenim kandidatima i prijedlog za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast "Arhitektonsko projektovanje"


O B A V J E Š T E N J E
09.03.2019

Student  III  ciklusa  studija  Azra Smječanin,  dipl.  ing.  arh.,  javno  će  braniti pred  Komisijom  doktorsku  disertaciju  pod  naslovom:
 "ZAŠTITNE  ZONE: ALAT  ZA  OČUVANJE  HISTORIJSKOG  KONTEKSTA" 
za  sticanje akademske  titule  i  naučnog  zvanja  doktor  tehničkih  nauka  iz  oblasti arhitekture  na  Arhitektonskom  fakultetu  Univerziteta  u  Sarajevu  u utorak,  12.03.2019.  godine  s  početkom  u  16  sati  u  sali  „Burence“  na Arhitektonskom  fakultetu  u  Sarajevu.
Zainteresovani  mogu  pogledati  rad  u  Biblioteci  Arhitektonskog  fakulteta  u Sarajevu.
Pristup  javnoj  odbrani  doktorskog  rada  je  slobodan.


K O N K U R S za izbor akademskog osoblja
28.02.2019

K O N K U R S za izbor akademskog osoblja