ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
NOVOSTIIzvještaj o konkursu - Arhitektonsko projektovanje
09.11.2018

Izvještaj o konkursu - Arhitektonsko projektovanje


Konkurs za prijem u radni odnos
07.11.2018

Konkurs za prijem u radni odnos


Konkurs za izbor Akademskog osoblja
07.11.2018

Konkurs za izbor akademskog osoblja


Obavještenja iz Atašea za Suradnju Ambasade Francuske
31.10.2018

Obavještavamo Vas o tri događaja koja će se održati 07. novembra 2018. godine:

1. Sajam francuskih univerziteta 2018. (10:00 - 15:00, Filozofski fakultet u Sarajevu)
2. Naučni komitet Francuska - Bosna i Hercegovina (15:30 - 17:30, Filozofski fakultet u Sarajevu)
3. Otvaranje konkursa za stipendije Vlade Francuske

Kompletan tekst obavještenja možete preuzeti na linkovima:
Obavještenje (BHS)
Obavještenje (FR)
Konkurs za izbor Akademskog osoblja
05.10.2018

Konkurs za izbor akademskog osoblja


Izvještaj o konkursu - Arhitektonsko projektovanje
04.10.2018

Izvještaj o konkursu - Arhitektonsko projektovanje


Izvještaj o konkursu - Teorija i historija arhitekture
04.10.2018

Izvještaj o konkursu - Teorija i historija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa


Izvještaj o konkursu - Arhitektonsko projektovanje
10.09.2018

Izvještaj o konkursu - Arhitektonsko projektovanje


Izvještaj o konkursu - Arhitektonsko projektovanje
05.09.2018

Izvještaj o konkursu - Arhitektonsko projektovanje


Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu
03.09.2018

Ponovni konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu


Konkurs za izbor akademskog osoblja
05.07.2018

Nastavnik u sva zvanja za naučnu oblast "Arhitektonsko projektovanje"


Izvještaj Komisije za izbor saradnika - Konstruktivni sistemi
11.06.2018

Izvještaj
Izvještaj Komisije za izbor saradnika - Arhitektonsko projektovanje
08.06.2018

Izvještaj komisije


Konkurs za izbor akademskog osoblja
06.06.2018

Konkurs za izbor akademskog osoblja


Akademski kalendar za 2018/2019 godinu
05.06.2018

Akademski kalendar za 2018/2019 godinu


Izmjena i dopuna za konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika
17.05.2018

Univerzitet u Sarajevu

objavljuje

I Z M J E N U    i    D O P U N U

Konkursa za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu
objavljenog 12. 05. 2018. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Izmjena se odnosi na poziciju broj 6.1.6, koja sada glasi:
6.1.6. Asistent na predmetu Biohemija lijekova, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom. 

Uvjet za poziciju 6.1.6. briše se iz tačke d), dio koji se odnosi na poziciju 6.1.6, te se dodaje tačka f) koja glasi:
f) za poziciju 6.1.6. – uvjet: završen farmaceutski fakultet.

Ostali tekst Konkursa ostaje nepromijenjen.


Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika
12.05.2018

Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu Preuzimanje obavještenja


Izvještaj Komisije za izbor saradnika - Arhitektonske konstrukcije
11.05.2018

Izvjestaj Komisije


Izvještaj Komisije za izbor saradnika - Konstruktivni sistemi
16.04.2018

Izvještaj komisije


Izvještaj Komisije za izbor saradnika - Arhitektonske konstrukcije
09.04.2018

Izvještaj komisije


Izvještaj Komisije za izbor saradnika - Arhitektonsko projektovanje
09.04.2018

Izvještaj komisije


Izvještaj Komisije za izbor saradnika - Teorija i historija arhitekture
06.04.2018

Izvještaj komisije


Izvještaj Komisije za izbor saradnika
05.04.2018

Poštovani,

U prilogu je Izvještaj Komisije za sastavljanje Izvještaja o prijavljenim kandidatima i pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast „Prostorno i grafičko prikazivanje 2 (dva) izvršioca.

Izvještaj Komisije