ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
PROJEKTI I SARADNJE
JAVNE NABAVKE
NOVOSTIKonkurs za izbor akademskog osoblja
15.03.2018

Konkurs možete preuzeti u pdf formatu.

Saradnik u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast „Arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja"


Izvještaj Komisije - V Asist za naučnu oblast Urbanizam i prostorno planiranje
13.03.2018

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Izvještaj Komisije - Viši Asistent za naučnu oblast Urbanizam i prostorno planiranje


Izvještaj Komisije - V. Prof. za naučnu oblast Urbanizam i prostorno planiranje
13.03.2018

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Izvještaj Komisije - Vanredni Profesor za naučnu oblast Urbanizam i prostorno planiranje


Izvještaj Komisije - Docent za naučnu oblast Urbanizam i prostorno planiranje
12.03.2018

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Izvještaj Komisije - Docent za naučnu oblast Urbanizam i prostorno planiranje


Izvještaj Komisije - Docent za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje
09.03.2018

Obavijest možete preuzeti u pdf formatu.

Izvještaj Komisije - Docent za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje


Konkurs za izbor akademskog osoblja
09.02.2018

Poštovani,

Konkurs možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Konkurs sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Ekvivalencija ranije stečenih akademskih titula
31.01.2018

Svi zainteresovani za ekvivalenciju ranije stecenih akademskih titula, odnosno naucnih i strucnih zvanja koja se mogu sticati na Univerzitetu u Sarajevu, mogu podnijeti zahtjev Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu u skladu sa čl. 6. Pravilnika o ekvivalenciji ranije stecenih akademskih titula, odnosno naucnih i strucnih zvanja koja se mogu sticati na Univerzitetu u Sarajevu.

U prilogu dostavljamo:

- Odluka Vlade o visini troškova postupka ekvivalencije
- Pravilnik Univerziteta o ekvivalenciji

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti dokumente sa ePortala I+II Ciklusa.


Konkurs za izbor akademskog osoblja
12.01.2018

Poštovani,

Konkurs možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Konkurs sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Izvještaj za izbor nastavnika - Konstrukcije i tehnologija građenja
07.12.2017

Poštovani,

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.
  • (3407.61 kB)


Izvještaj Komisije - asistent za naučnu oblast arhitektonske konstrukcije
28.11.2017

Izvještaj Komisije sa prijedlogom Komisije – za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja.


Izvještaj Komisije - saradnik za naučnu oblast arhitektonsko projektovanje
28.11.2017

Izvještaj Komisije sa prijedlogom Komisije – za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast arhitektonsko projektovanje.


Izvještaj Komisije - nastavnik za naučnu oblast arhitektonsko projektovanje
28.11.2017

Izvještaj Komisije sa prijedlogom Komisije – za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast arhitektonsko projektovanje.


Konkurs za izbor akademskog osoblja
22.11.2017

Poštovani,

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Konkurs za izbor akademskog osoblja
12.10.2017

Poštovani,

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Konkurs za izbor akademskog osoblja
27.09.2017

Poštovani,

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Obavještenje za III ciklus studija - kandidat Isra Tatlić
06.06.2017

Poštovani,

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.
  • (179.43 kB)


Konkurs - Izbor u naučno-nastavna zvanja
24.05.2017

Poštovani,

Konkurs možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Konkurs sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.
  • (199.03 kB)


Konkurs za izbor u akademska zvanja - Arhitektonsko projektovanje
06.02.2017

Poštovani,

Konkurs možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Konkurs sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Konkurs za izbor sekretara Fakulteta
04.02.2017

Poštovani,

Konkurs možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Konkurs sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Odluka o usvajanju i Pravilnik o radu
30.01.2017

Poštovani,

Odluku o usvajanju i Pravilnik o radu možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti dokumente sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Obavještenje za III ciklus studija - Alma Pinjić; Jasmin Suljević
20.01.2017

Poštovani,

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.
  • (177.74 kB)
  • (178.83 kB)


Obavještenje o nastavi
14.01.2017

Na Arhitektonskom fakultetu u akademskoj 2016/17. godini, nastava zimskog semestra završava se 20. 01. 2017. godine.

Za sve godine prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini, nastava za ljetni semestar počinje 27. 02. 2017. godine po utvrđenom rasporedu časova.

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

  • (160.82 kB)


Obavijest o studentima koji obilježavaju nastupajuće praznike
06.01.2017

Poštovani,

Molim Vas da studentima koji obilježavaju nastupajuće praznike (Božić) opravdate izostanke sa nastave za 06. 01. 2017.

Lijep pozdrav


Obavijest o studentima koji obilježavaju nastupajuće praznike
21.12.2016

Poštovani,

molim Vas da studentima koji obilježavaju nastupajuće praznike (Božić) opravdate izostanke sa nastave za 26. 12. 2016. i 27. 12. 2016.

Lijep pozdrav,

Prof.dr. Erdin Salihović, Prodekan za nastavu


Konkurs za izbor u akademska zvanja - Slobodno crtanje
13.12.2016

Poštovani,

Konkurs možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Konkurs sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.