ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
PROJEKTI I SARADNJE
JAVNE NABAVKE
NOVOSTIRama Glas raspisuje Konkurs za izradu idejnog rješenja
19.04.2017

RAMA GLAS d.o.o. raspisuje

KONKURS

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

1. Predmet konkursa je izrada idejnog rješenja za izradu kuhinjske daske za rezanje od stakla, namijenjene za prodaju i promociju Rama Glas d.o.o..

2. Cilj
Tražimo originalno rješenje, koje će se koristiti za izradu promotivnih kuhinjskih daski za rezanje. Kuhinjske daske RAMA-GLAS su odavno nezaobilazan dio svih savremenih kuhinja. Ovim rješenjem želimo implementirati nove ideje mladih ljudi a u smislu kreativnosti i detalja omogućiti učesnicima apsolutnu slobodu. Logo Rama Glas, mora biti ukorporiran u idejno rješenje, a primjenit će se sito-tiskom na staklu. Mogu se koristiti maksimalno 3 boje.
Veličina kuhinjske daske je 200x300mm izrađena je od kaljenog stakla 6mm.
Boje koje se koriste su na vodenoj bazi I sigurne za upotrebu u prehrani, te imaju određene karakteristike pigmenata specifičnih za staklo. Treba uobziriti da originalna boja neće odražavati isti ton na gotovom proizvodu.

3. Kontakt osoba
Lejla Nuhić, tel. 062086-435, e-mail: lejla.nuhic@rama-glas.com

4. Ponude
Učesnici na konkursu imaju pravo ponuditi konkursni prijedlog u formi jednog seta koji mora sadržavati sve navedene elemente.

5. Procedura prijavljivanja
Prijave na konkurs se dostavljaju na navedeni e-mail, do naznačenog datuma, sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS“ .
Učesnici konkursa prihvataju uslove Konkursa činom predaje svoje prijave.

6. Sadržaj konkursnog rada
Učesnici konkursa su dužni dostaviti sljedeće:
•       Grafičko rješenje: Idejno rješenje u elektronskoj formi.
•       Crtež treba da bude u vektorkskoj formi ukoliko sadrži više boja.
•       Ako je crtež u jednoj boji može biti: *.jpg *.tif i sl.
Nekompletne prijave neće biti uzete u razmatranje.

7. Pravo učešća
Pravo učešća imaju studenti Akademija likovne umjetnosti i Arhitektonskih fakulteta i studenti dizajna.
Za fizička lica, potrebno je u prijavi navesti puno ime i prezime, adresu prebivališta i matični broj autora, te izjavu da je dostavljeni rad autorsko djelo.
Nagrađeni studenti biti će obavezni potpisati izjavu da se autorska prava i pravo korištenja predloženog idejnog rješenja prenose na Rama Glas d.o.o.

8. Nagrade
Nakon isteka utvrđenog roka za prijavu, pristupiće se ocjenjivanju prispjelih prijedloga koji ispunjavaju uslove Konkursa.
Odlukom imenovane Konkursne komisije dodijeliće se tri nagrade:
•       prvo mjesto u iznosu od 300,00 KM (tri stotine KM), pobjednički rad će se štampati na tiražu od 1000 kom., kuhinjskih daski.
•       drugo mjesto u iznosu od 200,00 KM (dvije stotine KM), rad će se štampati na tiražu od 500 kom., kuhinjskih daski.
•       treće mjesto u iznosu od 100,00 KM (jedna stotina KM), rad će se štampati na tiražu od 300 kom., kuhinjskih daski.
Svi gotovi proizvodi biće upakovani u kutije koje će sadržavati kratku biografiju autora. Kuhinjske daske bit će korištene u promotivne svrhe kompanije Rama Glas.
Dodijeljena nagrada podrazumijeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja). Nagrada se dodjeljuje u neto iznosu. Isplatom nagrade autorska prava prelaze na Rama Glas d.o.o., koji stiče ekskluzivno pravo korištenja odabranih nagrađenih idejnih rješenja.

9. Konkursna komisija
Za odabir najboljeg idejnog rješenja imenovaće se Konkursna komisija koja će razmatrati blagovremeno pristigle prijave, te donijeti odluku o najboljem prijedlogu.

10. Rad Konkursne komisije
Komisija će završiti s radom u roku od 15 dana od posljednjeg dana predviđenog za predaju konkursnih radova. U svom odabiru Konkursna komisija će cijeniti propisane uslove i kriterije poštujući specifičnost i djelatnosti kojima se bavi Rama Glas d.o.o. Ukoliko komisija ocijeni da pristigli prijedlozi nisu zadovoljili sa aspekta jednog ili više traženih elemenata ovog konkursa, ista neće biti obavezna da odabere neku od pristiglih ponuda. O rezultatima ocjene konkursa, kandidati će biti obaviješteni pismenim putem. Ukoliko se naknadno utvrdi da je odabrani prijedlog plagijat, Konkursna komisija ima pravo da poništi odluku o nagradi, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.

11. Kriteriji za ocjenjivanje prema redoslijedu njihovog značenja
Kod ocjene radova za nagradu, prema redoslijedu značenja, cijeniće se:
•       Realizacija ciljeva,

•       Usklađenost kreativnih i komercijalnih aspekata ponuđenog rješenja,
•       Originalnost i kreativnost rješenja.

12. Rok za dostavljanje radova
Konkurs je otvoren od 17.04.2017. godine  i otvoren je do 08.05.2017., a rok za dostavu prijava je 15. 05. 2017. godine. Prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

RAMA GLAS d.o.o.

Srdačan pozdrav,

www.rama-glas.com
Kolodvorska 12 b
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina


Objavljena knjiga: BOSANSKA KUĆA ČARDAKLIJA
31.03.2017

Poštovani,

U izdanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izašla je iz štampe knjiga pod naslovom „BOSANSKA KUĆA ČARDAKLIJA“ autora Prof. dr Ahmeta Hadrovića. Knjiga je dostupna u biblioteci Arhitektonskog fakulteta.

Izvodi iz recenzija knjige:

Izvod iz recenzije Prof. dr Amira Pašića, dipl. inž. arh., redovnog profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

... Obim, sadržaj i način obrade teme Bosanska kuća čardaklija kvalifikuju ovaj rukopis vrlo pogodnim za studij na arhitektonskim fakultetima, tako i na fakultetima građevinarstva, historije umjetnosti, sociologije, na umjetničkim akademijama i školama koje se bave praktičnim radom na obnovi objekata historijskog karakteta.
Rukopis pokriva značajan segment materije koja se izučava na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na sva tri ciklusa obrazovanja, a posebno na predmetima vezanim za historiju arhitekture i očuvanje graditeljskog nasljeđa, a posebno izučavanje kulturne baštine Bosne i Hercegovine...
... Vrijednost ovom rukopisu daje bogatstvo i preglednost informacija, uglavnom prikupljenih i obrađenih od strane autora, njegovim kontaktom sa ljudima, lokalitetima i objektima, tako kao konačni rezultat ovog istraživanja dobivamo atlas bosanske kuće čardaklije.
Ovaj naučno-istraživački rad predstavlja izuzetan doprinos istraživanju graditeljskog nasljeđa i osnovu za proširenje Nacionalne liste kulturno-istorijskih spomenika Bosne i Hercegovine...

Izvod iz recenzije Prof. dr Nine Ugljen Ademović, dipl. inž. arh., vanredne profesorice Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

... Budući ispunjava kriterije univerzitetskog udžbenika, ovaj rukopis može se tretirati kao preporučena literature studentima iz više užih oblasti unutar oblasti arhitektre i urbanizma. Analizirajući problematiku bosanske kuće čardaklije predlaženim, sveobuhvatnim pristupom, autor ju je učinio korisnom za izučavanje specifičnih tema na Katerdri za teoriju i historiju arhitekture, Katedri za arhitektonsko projektiranje, Katedri za arhitektonske konstrukcije...
... Autor jasno i nedvosmisleno sugerira nerazdvojivost organizacije, filozofije i načina života i autentičnih oblikovnih i konstruktivnih karakteristika ove kuće,
te naglašava: “U lepezi sveukupnih arhitektonskih programa narodne arhitekture u Bosni i Hercegovini, bosanska kuća čardaklija se izdvaja i time što svojom dispozicijom u trenutku izvorne izgradnje percipira budućnost, nekada i četiri generacije ljudskog naraštaja koje slijede jedna drugu. To je gradnja osmišljena na način funkcioniranja živog organizma, pa je po tom svom svojstvu primjer razumijevanja fleksibilnosti u arhitekturi i preteča suvremenog razumijevanja bioklimatske, odnosno, održive arhitekture”...
7. internacionalni simpozijum ekologista Crne Gore
22.03.2017

Poštovani

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Izložba Prof. Nedžada Kurte
17.03.2017

Poštovani,

Pozivamo Vas na otvaranje izložbe Prof. Nedžada Kurte, koja će se održati 20. 03. 2017. godine u 13,00 sati u sali „Burence“.

S poštovanjem,

Dekanat Arhitektonskog fakulteta
Higher Education Provision and Labour Market Needs
15.03.2017

Higher Education Provision and Labour Market Needs
in the Western Balkans
Synthesis Report


Poštovani,

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Tribina o temi „Antisemitska politika NDH u Bosni i Hercegovini“
07.03.2017

Poštovana/i,

Pozvamo Vas, vaše saradnike, nastavnike, uposlenike i studente na tribinu koju organizira Univerzitet u Sarajevu i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, kako bi obilježili Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta.

Na tribini o temi „Antisemitska politika NDH u Bosni i Hercegovini“ izlagači će biti:

-          dr. Elijas Tauber, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

-          mr. sc. Benjamina Londrc, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku

-          mr. sc. Almir Grabovica, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

-          mr. sc. Merisa Karović-Babić, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Tribina će biti održana u četvrtak 9. marta 2017. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II), sa početkom u 13:00 sati.

Molimo Vas da ovaj poziv učinite dostupnim svim zainteresiranim osobama i postavite na vaše oglasne ploče i web stranice.

S poštovanjem,

SLUŽBA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

Fuada Muslić, prof.

UNIVERZITET U SARAJEVU

REKTORAT

SLUŽBA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

Obala Kulina bana 7/II

Sarajevo, BiH

izdavacka.djelatnost@unsa.ba

fuada.muslic@unsa.ba     

www.unsa.ba   

www.pregled.unsa.ba


Poziv za prijavu - studiranje na IEK
15.02.2017

POZIV ZA PRIJAVU

ZA DODJELU 6 - MJESEČNIH STIPENDIJA MOBILNOSTI ZA STUDIRANJE NA IEK

University of Stuttgart Institute of Design and Construction za školsku godinu
2017 / 2018 a sa pocetkom 1. septembra 2017. godine.

U skladu sa Erasmus+ programom i Sporazumom o saradnji, potpisanim od strane Arhitektonskog fakulteta Sarajevo, Univerzitet Sarajevo i University of Stuttgart Institute of Design and Construction, nudimo program stipendiranja jednog semstra studija 4. godine na University of Stuttgart Institute of Design and Construction, a za četiri studenta/ice, državljane/ke Bosne i Hercegovine, koji su redovni studenti/ice prvog semestra - drugog ciklusa na AFS.

Kandidati trebaju dostaviti: (1) ispunjenu prijavu (u prilogu) i (2) prepis ocjena sa prosjecnom ocjenom studija na AFS, elektronski (causevicamir@hotmail.com) i licno u pisarnicu Fakulteta, najkasnije do 22. marta 2017. godine do 24:00h, u zatvorenom omotu i na adresu:

Arhitektonski fakultet Sarajevo
Amir Causevic
Erasmus+ Mobility Program Academic year 2016/2017
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

- Studenti će dobiti sljedeće naknade u Stuttgartu:
800, -Eur / mjesečno + 275, - Eur naknadu za putne troškove
Goethe-Institut u Sarajevu će organizirati kurs njemačkog za student -basic.
Troškove kursa snosi program ERASMUS+.

Posebno formirana Komisija će obaviti intervju sa kandidatima i donijeti odluku kome ce biti dodijeljene stipendije, te objaviti rezultate do 01.MAJA 2017. godine i elektronskim putem obavijestiti sve kandidate o rezultatima konkursa.

Za sve informacije, molimo da se obratite na: Prof. Amir Causevic, Erasmus+ Mobility
Program Academic year 2017/2018 Koordinator.


Sporazum između Općine Centar i Arhitektonskog fakulteta
03.02.2017Poštovani,

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Google for Education Konferencija
26.01.2017

Poštovani,

Na idućem linku se možete informisati o Konferenciji Google for Education.

https://sites.google.com/osmmbsa.edu.ba/konferencija


Stipendija za studente koji rade kako bi platili troškove studiranja
17.01.2017

SYMPTOMA, internetski pretraživač za bolesti, dodjeljuje stipendije na godišnjoj razini za studente koji su rade kako bi financirali troškove studiranja i života. To je samo jedna od stipendija koja stoji na raspolaganju studentima širom svijeta. Prijavljivanje za stipendiju vrši se na: https://www.symptoma.com/bs/stipendija  .

SYMPTOMA GmbH
#1 SYMPTOMA, better diagnosis – stipendija
Neuhofen 5
4864 Attersee, Austria

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite saznati nešto više, nemojte se ustručavati kontaktirati nas.

Zahvaljujem se!

Srdačan pozdrav,

Vedrana Vdovjak
Online marketing

Symptoma GmbH
Jakob-Haringer-Straße 1 · 5020 Salzburg
Austria
Tel.: +43 662 45 82 06
vdovjak@symptoma.com
https://www.symptoma.com


Najava konferencije Places and technologies
26.12.2016

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu je regionalni nosioc organizacije četvrte međunarodne naučne konferencije Places and technologies 2017 koju je prije četiri godine pokrenuo Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.  Planirana konferencija će se održati u Sarajevu 8. i 9. juna 2017. godine.

Podrobnije informacije možete pronaći na www.placesandtechnologies.ba
Posjeta nastavnika Donau-Universität Krems Arhitektonskom fakultetu
20.12.2016

U okviru priprema aplikacije za Erasmus +  Development of Capacities for Monumental Preservation in Difficult Socioeconomic Environment | DeCaMoP na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u ponedjeljak 19. 12. 2016. god. održan je sastanak sa predstavnicima Donau-Universität Krems i interdisciplinarnog tima eksperata koji priprema aplikaciju.

Na sastanku, kojem su prisustvovali Dr. Peter Morgenstein i Mr.Sandra Sam, prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr. Amir Čaušević, prof. dr. Lemja Akšamija prof. dr. Nerman Rustempašić  razmatrane su mogućnosti nastavka saradnje između dva fakulteta, u vidu organizacije razmjene studenata i akademskog osoblja unutar Erasmus + programa, te realizacije zajedničkih projekata i radionica.


Objavljena knjiga - Novi pristup konceptualizaciji i materijalizaciji
19.12.2016

Objavljena knjiga: NOVI PRISTUP KONCEPTUALIZACIJI I MATERIJALIZACIJI ARHITEKTONSKI DEFINIRANOG PROSTORA

Decembar 2016

Poštovani,

U izdanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izašla je iz štampe knjiga pod naslovom „NOVI PRISTUP KONCEPTUALIZACIJI I MATERIJALIZACIJI ARHITEKTONSKI DEFINIRANOG PROSTORA“ autora Prof. dr Ahmeta Hadrovića. Knjiga je dostupna u biblioteci Arhitektonskog fakulteta.

Izvodi iz recenzija knjige:

(Izvod iz recenzije Prof. dr Martine Zbašnik Senegačnik, dipl. inž. arh., vanredne profesorice Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani):

 ...Načrtovanje sodobne arhitekture zahteva upoštevanje trajnostnih smernic, ki poleg funkcionalnosti od objektov zahtevajo tudi visoko stopnjo senzibilnosti do okolja. Arhitekt mora zato poznati trajnostne koncepte, ki izboljšujejo bivalno klimo, zahteve po energijski učinkovitosti, možnosti izrabe naravne svetlobe, nove tehnologije za pridobivanje energije itd. Številni referenčni primeri, ki jih avtor predstavlja, dokazujejo, da novi izzivi in zahteve, skupaj z novimi orodji, ki se razvijajo v zadnjih letih, prinašajo nov pristop k arhitekturnemu ustvarjanju. Rokopis "Novi pristup konceptualizaciji i materijalizaciji arhitektonski definiranog prostora" obeta uporabno študijsko gradivo, ki bo dobrodošla pomoč mladim generacijam študentov pri pridobivanju informacij.
Avtor na enem mestu utemelji človekove fiziološke potrebe za zagotavljanje optimalnega bivalnega ugodja, formalne zakonske zahteve, ki jih predpisuje država, tudi v okviru globalnih zahtev. Največja vrednost pričujočega dela pa je v predstavitvi arhitekturnih presežkov, ki so od najstarejših časov do danes osnova za nadaljnji razvoj idej…

(Izvod iz recenzije Doc. dr Dženane Bijedić, dipl. inž. arh., docentice Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu):

 ... Zahvaljujući podrobnom, metodološki posebno promišljenom elaborirnju prikupljene građe, kao i samoj obradi materije, za rukopis se može reći da ispunjava zahtjeve nastavno-naučne literature za studente drugog i trećeg ciklusa Arhitektonskoh fakulteta, kao veliku podršku svim drugim studentima sa fakulteta i akademija gdje se promišlja čovjek, društvo i prostor. Istovremeno ovo djelo može potaknuti na akciju i sve druge koji promišljaju arhitekturu u totalitetu življenja…
Predstavljanje Tipologije stambenih zgrada u BiH
02.12.2016

Knjiga „Tipologija stambenih zgrada Bosne i Hercegovine“, koja je promovisana 18.11.2016. na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i 22.11.2016. na Arhitektonsko-građevinsko-geotdetskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci predstavlja rezultat jednog od najznačajnijih istraživanja na temu energetske efikasnosti i fonda stambenih zgrada u Bosni i Hercegovini, na kojem je tokom posljednje dvije godine radio tim stručnjaka sa arhitektonskih i mašinskih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banja Luci. Radi se  o prvom sistematskom istraživanju o energetskim karakteristikama i modelima unapređenja za cjelokupan fond stambenih zgrada Bosne i Hercegovine, koje je inicirano i finansirano od strane Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekat „Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini“

Rukovodeći se evropskom TABULA metodologijom (Typology Approach of Building Stock for Energy Efficiency Assessment), Bosna i Hercegovina se  pridružila grupi od 20 EU zemalja i Srbije koje koriste ovakav pristup prikupljanja podataka za primjenu u strateškoj analizi i donošenju odluka u sektoru energetske efikasnosti.

U knjizi „Tipologija stambenih zgrada Bosne i Hercegovine“ je predstavljena iscrpna analiza stambenog fonda u zemlji, njegova klasifikacija, trenutno stanje energetskih karakteristika 29 reprezentativnih tipova zgrada, te modeli unapređenja energetske efikasnosti u dva nivoa za svaki pojedinačni tip.

Elektronska verzija knjige je dostupna na linku.

Autorski tim:
Dr. Dragica Arnautović-Aksić, dipl.ing.arh., dr. Mladen Burazor, dipl. ing. arh., mr. Nijaz Delalić, dipl .ing. maš., dr. Darija Gajić, dipl. ing. arh., dr. Petar Gvero, dipl. ing. maš., dr. Džana Kadrić, dipl. ing. maš., mr. Milovan Kotur, dipl. ing. maš., dr. Erdin Salihović, dipl. ing.arh., mr. Darko Todorović, dipl. ing. arh. i dr. Nermina Zagora, dipl. ing.arh.

IZVODI IZ RECENZIJA (recenzije u dodatku):
Prof. dr. Milica Jovanović-Popović, dipl. ing. arh. (Univerzitet u Beogradu / University of Belgrade)
Doc. dr. Amira Salihbegović, dipl. ing. arh. (Univerzitet u Sarajevu / University of Sarajevo)
Prof. dr. Veljko Đuričković, dipl. ing. maš. (Univerzitet u Banjoj Luci / University of Banja Luka)
Doc. dr. Dušan Ignjatović, dipl. ing. arh. (Univerzitet u Beogradu / University of Belgrade)


Predstavljanje Tipologije stambenih zgrada u BiH
15.11.2016

Poštovani/a,

Čast nam je pozvati Vas da prisustvujte predstavljanju publikacije "Tipologija stambenih zgrada Bosne i Hercegovine", nastale u sklopu projekta "Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini" koji je realiziralo Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) sa partnerima: Arhitektonski fakultet Sarajevo, Arhitektonski fakultet Banja Luka, Mašinski fakultet Sarajevo, Mašinski fakultet Banja Luka.
Predstavljanje publikacije će se održati u petak, 18.11.2016. godine u Sali "Burence" Arhitektonskog fakulteta Sarajevo, s početkom u 11:00 sati.

"Tipologija stambenih zgrada u BiH" predstavlja jedno od najznačajnijih istraživanja na temu energetske efikasnosti i fonda stambenih zgrada. O njenom značaju, kao i korištenoj TABULA metodologiji, govorit će predstavnici projekta "Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini", predstavnici Fakulteta uključenih u projekat, eminentni recenzenti, te dio uredničkog tima.

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.Održana HERD_A konferencija
09.11.2016

Poštovani,

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je održana HERD_A konferencija. U prilogu možete pogledati fotografije sa održavanja konferencije.

Najava konferencije
Poziv na HERD_A konferenciju
31.10.2016

U ime Organizacionog odbora, zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Internacionalnu Konferenciju pod nazivom "Higher Education, Research and Development in Architecture" HERD_A SARAJEVO 2016, u suradnji sa Norwegian University of Science and Technology (NTNU) i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koja će se održati od 07. - 08. Novembra u Sarajevu, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Program konferencije u prilogu.


Posjeta nastavnika sa Univerziteta Stuttgart /IEK
27.10.2016

Posjeta nastavnika sa Univerziteta Stuttgart /IEK Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

U petak, 14. 10. 2016. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu su posjetili nastavnici Odsjeka za projektovanje i konstrukcije Univerziteta Stuttgart /IEK institut. Na sastanku, kojem su prisustvovale prof. Jose Luis Moro i prof. Matthias Rottner, dekan AFS prof. mr. Mevludin Zečević, prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr. Amir Čaušević, prof. dr. Nerman Rustempašić razmatrane su mogućnosti nastavka saradnje između dva fakulteta, u vidu organizacije razmjene studenata i akademskog osoblja unutar Erasmus + programa, te realizacije zajedničkih projekata i radionica.
 Nakon sastanka održan je Interview u povodu dodjele 6-MJESEČNIH STIPENDIJA MOBILNOSTI ZA STUDIRANJE NA IEK.
 
Studenti koji su dobili navedene stipendije su:
 
1.     Irhana Šehović
2.     Antonela Buzić
3.     Almedina Hamzić
4.     Adisa Muratović
5.     Belkisa Ivanković


Posjeta nastavnika i studenata Univerziteta Uppsala
25.10.2016

Posjeta nastavnika i studenata Univerziteta Uppsala Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

U ponedjeljak, 24.10.2016. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu su posjetili studenti i nastavnici Odsjeka za konzervaciju i historiju umjetnosti Univerziteta Uppsala. Na sastanku, kojem su prisustvovale prof. Maria Brunskog i prof. Susanna Carlsten, dekan AFS prof. mr. Mevludin Zečević, prodekan za međunarodnu saradnju prof. dr. Amir Čaušević, prof. dr. Nerman Rustempašić, v. ass. dr. Nermina Zagora, kao i Boris Trapara, M. Arch. razmatrane su mogućnosti inciranja saradnje između dva fakulteta, u vidu organizacije razmjene studenata i akademskog osoblja, te realizacije zajedničkih projekata i radionica.
Stipendije za praksu u Njemačkoj
19.10.2016

U prilogu Vam dostavljamo informacije o Programu stipendija njemačke privrede za 2017. godinu na njemačkom i engleskom jeziku.

Cilj programa je da se studenti i apsolventi upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i funkcionisanjem velikih i uspješnih kompanija, kako bi kasnije to znanje i iskustvo prenijeli kroz svoj budući radni angažman u BiH. U okviru ovog programa studenti viših semestara, apsolventi kao i oni koji su završili studij i stekli prvo radno iskustvo imaju priliku apsolvirati praksu u prestižnim njemačkim kompanijama u trajanju od 3 do 6 mjeseci. U programu učestvuju njemačke firme iz različitih oblasti kao što su ekonomija, finansije, energetika, automobilska industrija, elektrotehnika, informatika, mediji/germanistika, projektni menadžment, zaštita okoliša, arhitektura, građevina, poljoprivreda i druge.

Program finansira Vlada SR Njemačke uz koordinaciju Odbora njemačke privrede za istočnu Evropu. Program obezbjeđuje smještaj, putne troškove, zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u Njemačkoj te mjesečni džeparac.

Program stipendija njemačke privrede sprovodi se po jedanaesti put na području BiH, uz podršku Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK BiH) kao lokalnog partnera programa.

Apliciranje je moguće od 1.10. do 11.11.2016. godine. Više informacija i online prijave: www.stipendienprogramm.org .

Lijep pozdrav,

Sanjin Purgić

Unternehmensdienstleistungen / Poslovne usluge
AHK-Logo mit Text klein
Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina
Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini
Fra Andjela Zvizdovica 1 (UNITIC B3) | 71000 Sarajevo
T: +387 33 295 913 | F: +387 33 295 920 | M: +387 61 474 758
E: sanjin.purgic@ahk.ba | Skype: purgic.ahk | http://bosnien.ahk.de
AHK BiH PREMIUM PARTNER: ProCredit Bank d.d. | CMS Reich-Rohrwig Hainz


Registrovanje novih korisnika na ePortalu
18.10.2016

Drage kolege,

U narednom periodu biti će izvršena registracija novih korisnika, studenata prve godine prvog ciklusa studija, na ePortalu web stranice našeg Fakulteta. Kao registrovani korisnici moći ćete pristupiti forumu ePortala i učestvovati u razmjeni podataka vezanih za nastavni proces sa nastavnim osobljem i kolegama studentima.

Za otvaranje ePortal profila potrebno je da pošaljete e-mail poruku sa Vaše privatne e-mail adrese na armin5856@gmail.com.

Naslov poruke: ePortal prijava
Sadržaj poruke: Ime i prezime *obavezan redoslijed: ime i prezime

Nakon dostavljanja podataka primiti ćete e-mail sa nasumično generisanom šifrom koju možete promijeniti u postavkama Vašeg profila.

Za sva pitanja možete se obraditi administratoru web stranice Fakulteta,

Asist. MA Armin Hodo, dia
arminh@af.unsa.ba
armin5856@gmail.com
Kabinet 526


Svečana podjela indeksa studentima prve godine
12.10.2016

U srijedu, 12. oktobra 2016. godine, upriličena je svečana podjela indeksa studentima prve godine prvog ciklusa studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Svečanosti su prisustvovali članovi Dekanata kao i nastavno osoblje koje je pružilo podršku novim mladim kolegama.

Svim brucošima želimo uspješno studiranje i sticanje znanja na Arhitektonskom fakultetu!
KONKURS LE:NOTRE
11.10.2016

We are glad to announce that the working period of the 3rd LE:NOTRE Student Competition has started now. Students are invited to develop integrated solutions for the northern urban fringe of Munich under the overall topic of ‘inclusive landscapes’ until 26th of February 2017. The competition is organized in close relation to the 6th Landscape Forum which will take place next year in May.

The participation for students is free of charge but requires registration.

All necessary information are accessible via this link:

http://forum.ln-institute.org/student-competition-llf-2017


KONKURS spomenički kompleks Tunel
07.10.2016

Drage kolege,

Obavještavamo vas da je Fond memorijala Kantona Sarajevo raspisao konkurs za izradu idejnog, urbanističko-arhitektonskog rješenja „ Spomenički kompleks Tunel D-B“. Konkurs je objavljen u ponedjeljak 04.10.2016. i ostaje otvoren do ponedjeljka 05.12.2016. (13:00). Više informacija o objavi možete pronaći na slijedećoj adresi:

http://www.dasenezaboravi.org.ba/bos/news.wbsp

U prilogu također možete pronaći dokument sa osnovnim informacijama, sastavljen od strane AABH, u saradnji sa glavnim organizatorom. Konkurs ce uskoro biti objavljen i na stranici Asocijacije, od trenutka njene reaktivacije.

Iako nije nosilac konkursa, Asocijacija arhitekata u BiH je pozvana da predloži jednog člana žirija i da se u proces uključi kao savjetodavni akter. Ispred AABH je predložen kolega Christoph Hinterreiter (OSNAP Studio www.osnap.at).

U saradnji sa predstavnicima drugih uključenih institucija, AABH je dala svoj doprinos po pitanju dorade projektnog zadatka i tenderske dokumentacije. Drago nam je da možemo istaknuti činjenicu da raspisani konkurs ne isključuje mogućnost nagodbe sa autorom/autorima nagrađenog rada po pitanju izrade projektne dokumentacije za predstojeću fazu idejnog projekta, kao i činjenicu da se u raspisu naglašava poštivanje moralno-etičkih prava autora, u skladu sa Zakonom o Autorskim pravima BiH.

Obzirom da se konkurs bavi jako bitnom temom za grad i predstavlja jednu od rijetkih prilika da se u Sarajevu izgradi javni objekat ovog tipa, pozivamo vas da učestvujete i ponudite svoje prijedloge. Prethodna dva pokušaja organizacije konkursa su propali, jer odaziv na njih, kao i kvalitet pristiglih radova, nisu bili zadovoljavajući. Bitno je da se ovaj put odazovemo u što većem broju, i da sa svojim mišljenjem učestvujemo u razvoju bitnih, javnih tema za grad.

AABH će ostati uključena u proces i dat će sve od sebe u nastojanju da se odvijanje procedure konkursa nastavi na način koji je prihvatljiv za autore.

Srdačan pozdrav,

Vedad Islambegović, predsjednik UO

................................................................
Duska Nađ, sekretar
Kancelarija AABIH/ASAS

Centar Skenderija-Collegium artisticum
tel/fax 033 661 112
mob. 061 558 959

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti dokumentaciju sa ePortala I+II Ciklusa.


Preminuo prof. dr. Midhat Aganović
15.09.2016

Sa dubokom žalošću obavještavamo akademsku i stručnu javnost da je preminuo naš ugledni

Prof. dr. MIDHAT AGANOVIĆ, dipl.ing.građ.

Porodici izražavamo duboku sućut

KOLEKTIV ARHITEKTONSKOG FAKULTETA


Facebook Twitter Google Digg