ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
PROJEKTI I SARADNJE
JAVNE NABAVKE
NOVOSTIRegistrovanje novih korisnika ePortala
07.12.2017

Drage kolege,

U periodu od 8. XII do 15. XII će biti organizovano registrovanje novih korisnika ePortala web stranice Arhitektonskog fakulteta. Da biste se registrovali, potrebno je da pošaljete e-mail poruku u idućoj formi:

Naslov poruke: PRIJAVA ePortal
Sadržaj poruke: Ime i prezime

E-mail poruku je potrebno poslati na adresu arminh@af.unsa.ba

Server Univerziteta u Sarajevu ne podržava korisnike idućih servisa: @outlook.com, @hotmail.com, @live.com, @msn.com. Korisnici koji dostave poruku sa neke od navedenih e-mail adresa neće moći biti registrovani.

Za sva pitanja Vam stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav


Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima
16.11.2017

Poštovani,
 
obavještavamo Vas da je prva informacija o održavanju Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu, objavljena na web stranici Univerziteta www.unsa.ba u sekciji Događaji (link: http://www.unsa.ba/doga%C4%91aji/svecana-promocija-i-dodjela-diploma-diplomantima-i-magistrantima-univerziteta-u-sarajevu).

Napominjemo da će informacija biti dopunjavana sa relevantnim podacima i grafičkim elementima (plakat i sl.).
 
S poštovanjem,
 
Služba za umjetnost, kulturu i sport i
Služba za odnose s javnošću
Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel/fax: +387 33 565 118
Web: www.unsa.ba
Pratite nas: www.facebook.com/UNIVSARAJ 


Objavljena knjiga: “Moj pristup projektiranju džamija”
15.11.2017

Poštovani,

U izdanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izašla je iz štampe knjiga pod naslovom „Moj pristup projektiranju džamija“autora Prof. dr Ahmeta Hadrovića. Knjiga je dostupna u biblioteci Arhitektonskog fakulteta.

Izvodi iz recenzija knjige:

Izvod iz recenzije Prof. dr Amira Pašića, dipl. inž. arh., redovnog profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

... Po sadržaju, obimu i načinu obrade teme ova monografija govori o Autorovom osobnom filozofsko-znanstveno-stručnom odnosu prema arhitektonskom programu „džamije“, tumačenju njenih osnovnih komponenti, poimanju njenog ishodišta, bogatom razvojnom putu, te o njenom fukncionisanju u službi vjernika. Sve ovo Autor detaljno i sistematično potkrepljuje svojim projektima…
…U radu je elaborano sedam realizovanih džamija, dva projekta rekonstrukcije džamija, i dat prikaz četiri nerealizovana projekta džamija.
Rukopis predstavlja akademski, istraživački pristup arhitektonskom programu džamija, realizavan u brojnim projektima na različitim lokacijama i pod različitim okolnostima.
Monografija predstavlja značajan doprinos arhitektonskoj struci, posebno kao vodilja arhitektima koji će imati priliku projetirati objekte džamija…

Izvod iz recenzije Akademika, Prof. drRešida Hafizovića, redovnog profesora Fakulteta islamskih naula Univerziteta u Sarajevu

... U svom sveukupnom sadržinskom opsegu ovaj Rukopis čini jednu skladnu cjelinu u riječi i slici, u dvama važnim medijima izražavanja koji se uzajamno nadopunjuju i svaki na svoj način izriče i otkriva ono što se u jednom od njih može činiti odveć apstraktnim ili nesmiljeno konkretnim. Tako nekako funkcionira i sam jezik arhitekture, koji je savršeno precizan, nepodmitljivo otvoren i iskren, raspolažući uvijek sa dostatnim osjećanjem za ono što treba izraziti kao doslovni izričaj, što valja kazati u aluziji, a što, opet, u raskošnom simbolu koji neuhvatljivo treperi između svjetova pojavnog i univerzuma nadosjetilnog. To se poglavito jasno razabire iz sadržaja prvog poglavlja ovog Rukopisa…
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora UNSA
02.11.2017

Obavještenje i obrazac za prijavu možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.


Osmi sajam stipendija
17.10.2017

(iz Obavještenja)

Osmi sajam stipendija će se održati 19. oktobra 2017. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u periodu od 10,00 do 16,00 sati. Pored standardnih aktivnosti sajma, ove godine organizovali smo i info dane naših Erasmus+ partnera. Svaki Erasmus+ partner će imati priliku da kroz 15-minutnu prezentaciju predstavi svoju instituciju gdje možete više saznati o studijskim programima i ponudama stipendija. Na ovaj način će studenti dobiti više informacija o mogućnostima za mobilnost jer je riječ o partnerskim univerzitetima na kojima studenti i nastavnici mogu realizirati svoju mobilnost.

Obavještenje i obrazac za prijavu možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.


Erasmus Stuttgart 2017/18. - rok za prijavu
10.10.2017

Poštovani studenti,

Rok za prijavu za dodjelu 4 stipendije mobilnosti za studirane na IEK se pomjera do petka 13. 10. 2017. zbog problema sa izdavanjem potvrda u Studentskoj službi.


JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz granta
15.09.2017

Poštovana/i Arhitektonski fakultet,

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu (u daljem tekstu: Odluka) utvrđeni se kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu.

Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).
 
Sredstva
Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova BiH (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2017.godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi".

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti nauke putem  javnоg konkursa i u skladu s kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.
 
Najmanji iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM a maksimalni do 30.000,00 KM.

Više informacija na: ncp.ba/ba/javni-konkurs-za-dodjelu-sredstava-iz-granta-programi-za-pripremu-projekata-i-potencijalnih-kandidata-za-sredstva-iz-fonda-h2020-za-2017-godinu.aspx


POZIV ZA PRIJAVU Erasmus Stuttgart 2017/18
12.09.2017

U skladu sa Erasmus+ programom i Sporazumom o saradnji, potpisanim od strane
Arhitektonskog fakulteta Sarajevo, Univerzitet Sarajevo i University of Stuttgart Institute of
Design and Construction, nudimo program stipendiranja jednog semestra studija na
University of Stuttgart Institute of Design and Construction, a za četiri studenta/ice,
državljane/ke Bosne i Hercegovine, koji su redovni studenti/ice prvog semestra - drugog
ciklusa na AFS.

Obavještenje i obrazac za prijavu možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.Arhitektonsko kulturno-historijsko nasljeđe i energetska efikasnost
06.09.2017

Objavljena knjiga: Arhitektonsko kulturno-historijsko nasljeđe i energetska efikasnost

Septembar 2017

Poštovani,

U izdanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izašla je iz štampe knjiga pod naslovom „Arhitektonsko kulturno-historijsko nesljeđe i energetska efikasnost“ autora Prof. dr Ahmeta Hadrovića. Knjiga je dostupna u biblioteci Arhitektonskog fakulteta.

Izvodi iz recenzija knjige:

Izvod iz recenzije Lemje Chabbouh Akšamija, dipl. inž. arh., vanredne profesorice Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

...Usuđujem se tvrditi da je čovjek težište njegovog mikrokozmosa i čini mi se vrlo zanimljivim pristup u kojem autor vidljivo koristi poznati metodološki postupak De Angelis d Ossat koji se primjenjuje u baštini, a koji insistira da ju sagledavamo u cjelini, u detalju i u odnosu na okruženje, dok ovdje vidimo da je riječ o čovjeku koji odlučno stoji na mjestu baštine, ali autor se bavi Okruženjem, Čovjekom, Granicom i Perspektivama...
...Knjiga pripada oblasti koju je teško definirati kao jedinstvenu, ali bez obzira na prisustvo baštine, nezanemarljiv je aspekt energetske efikasnosti što spada u domen konstruktivnih sistema i fizike zgrade kao naučnih oblasti. Upravo iz ovih razloga smatram da će knjiga biti važna bibliografska činjenica i značajna literatura za II i III ciklus studija Arhitektonskog fakulteta kako kod nas tako i u regionu, ali i značajna literatura za studente Mašinskog fakulteta, Građevinskog fakulteta i brojnih drugih visokoškolskih ustanova koje pretendiraju da se bave energetskom efikasnošću u svojim nastavnim curiculumima.

Izvod iz recenzije Prof. dr Erdina Salihovća, dipl. inž. arh., vanrednog profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

... Rukopis zavrijeđuje iskonsku pozornost, popunjavajući evidentnu prazninu u domaćoj nastavno-naučnoj literaturi iz oblasti arhitekture i urbanizma. Promišljena obnova i zaštita graditeljske baštine istovremeno oblikuje stvarnu sliku bosanskohercegovačkog arhitektonskog identiteta i odašilje civilizacijsku poruku sa ovih prostora.
Pisanje knjige podrazumijeva objedinjena horizontalna i vertikalna kompleksna saznanja koje autor u visokoj razini posjeduje, tako da sa zadovoljstvom preporučujem objavljivanje rukopisa „Arhitektonsko kulturno-historijsko nasljeđe i energetska efikasnost“  kao udžbenika Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
INFO DAN Erasmus + Mobility Program
29.08.2017

IEK University of Stuttgart Institute of Design and Construction – AFS Arhitektonski Fakultet Sarajevo

Datum održavanja: utorak, 05. 09. 2017.
Vrijeme održavanja: 11:00h
Mjesto održavanja: Mali amfiteatar AFS

Tačan termin prijave na Erasmus + Mobility Program - IEK University of Stuttgart Institute of Design and Construction će biti naknadno objavljen, nakon održanog Info dana.

Intervju će se održati u periodu od 20.09.2017. – 25.09.2017. 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem mail-a:
causevicamir@hotmail.com
Prof. dr. Amir Čaušević, d.i.g.


Seminar za docente i doktorante u okviru Re@WBC projekta
10.07.2017

Ovim putem vas želimo informirati o organizaciji seminara namijenjenog docentima i doktorantima univerziteta u regiji, koji će biti održan 15-16. septembra 2017. godine, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, u okviru Erasmus+ projekta Re@WBC (Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region).

Cilj seminara je unapređenje vještina mladih istraživača univerziteta u regionu u vezi sa planiranjem i provođenjem istraživanja, učešćem u istraživačkim projektima, te osnovama poduzetništva. Predavači će biti stručnjaci partnerskih univerziteta u projektu – Univerziteta u Koventriju i Univerziteta u Liježu.

S poštovanjem,

Služba za naučnoistraživački rad
Rektorat UNSA

**************************************

Nina Begović
Stručni saradnik za naučnoistraživački rad
Rektorat, Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina Bana 7/II, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: 033/565-121
Fax: 033/203-291


Javni poziv za 13. Regionalnu ljetnu školu u Fojnici
16.06.2017

Javni poziv za 13. Regionalnu ljetnu školu, koja će se održati u periodu od 20.-26. avgusta 2017. godine (najava Ljetne škole u prilogu na Engleskom jeziku) u Fojnici (BiH)

Kratke informacije o Ljetnoj školi:

Njemačka razvojna organizacija GIZ, u saradnji sa Regionalnim centrom za obrazovanje i informisanje iz odživog razvoja za JIE (REIC) organizuje 13. po redu Regionalnu ljetnu školu na temu regionalnog razvoja na Zapadnom Balkanu. Tema programa je, između ostalog, emisija štetnih gasova sa posebnim osvrtom na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost.

Škola je namijenjena studentima/icama i ostalim mladim osobama iz zemalja Zapadnog Balkana i jugiostočne Evrope. Učesnici i učesnice će imati priliku da se upoznaju i sa globalnim, kao i lokalnim perspektivama, te će nakon ovog programa moći da razumiju i globalni koncept u smislu razvoja baziranog na niskoj emisiji štetenih gasova, kao i koje alatke na lokalnom nivou treba da se razvijaju u ovu svrhu.

Krajnji rok za prijavu je 01. juli, 2017.

Više informacija o programu možete dobiti putem http://balkangreenenergynews.com/rs/jos-samo-15-dana-ostalo-za-prijavljivanje-za-13-letnju-skolu-u-fojnici/ i/ili putem http://www.reic.org.ba/8-tekst/105-xiii-regional-summer-school-on-sustainable-energy-and-low-emission-planning .

Letnju školu organizuje REIC, u saradnji sa GIZ projektom Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost, te GIZ bilateralnim projektima Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH i Poticanje energetske efikasnosti u BiH.


THE IMPORTANCE OF PLACE
07.06.2017

THE IMPORTANCE OF PLACE

CICOP ITALIJA – BOSNA I HERCEGOVINA u suradnji sa ARHITEKTONSKIM FAKULTETOM U SARAJEVU organizuje 4 Internacionalnu konferenciju “Importance of place”, Sarajevo.

Vrijeme održavanja: October 20-23.10. 2017.

Mjesto održavanja: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Međunarodna konferencija  ''The importance of place 2017'' će predstaviti radove na temu "Cities and Cultural Landscapes: between recognition, preservation and usage". Unutar šireg društveno-kulturnog i političkog konteksta gradovi su živi prostori i mjesta kolektivnog identiteta. Brzom urbanizacijom stvara se pritisak na dostupnost i način korištenja trenutnih resursa, dok je urbano naslijeđe izloženo sve većem broju prijetnji. Glavni cilj konferencije je promocija okoliša i održivog razvoja postojeće baštine kulturnih pejzaža. Konferencija promoviše različite pristupe urbanom očuvanju uzimajući u obzir sve aspekte materijalne i nematerijalne baštine.

Konferencija se organizuje u sklopu Međunarodnog bijenala ''Restoration BRAU 4''. BRAU - BIENNALE DEL RESTAURO ARCHITETTONICO E URBANO predstavlja niz događaja koji će se održati u toku 2017. i 2018. godine, uključujući izložbe, konferencije, konkurse i otvorena predavanja. BRAU organizuje CICOP Italija i partner BHCICOP, pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

Više na: http://hmh.ba/
STUDENTSKI KONKURS – KAMPUS
07.06.2017

Otvoren je internacionalni studentski arhitektonski konkurs za izradu idejnog rješenja novog koncepta korištenja prostora Kampusa UNSA. Ovaj konkurs se organizuje u sklopu konferencije ''The Importance of Place'' i međunarodnog bijenala ''Restoration BRAU 4''.

CICOP Italija – Bosna i Hercegovina u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Sarajevu organizuje 4 Internacionalnu konferenciju “The Importance of place”.

Vrijeme održavanja konferencije: October 20-23.10. 2017.

Mjesto održavanja konferencije: Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu.

Nagrade:
Prva nagrada: 500 eura
Druga nagrada: 200 eura
Treća nagrada: 100 eura

Više informacija o konkursu.
CEEPUS stipendije za 2017/18.
02.06.2017

The competition for the CEEPUS scholarships for exchange students for the winter/summer semester 2017/2018

Deadline: 6.6.2017.
WINTER/SUMMER SEMESTER

FACULTY OF ARCHITECTURE, UNIVERSITY OF SARAJEVO ‐ is a member of inter‐universities network (CEEPUS III program) within which there are available scholarships for students in the winter and summer semester 2017/2018. (prilog)


Foto-konkurs "Vaš glas - Vaša priča"
31.05.2017

Poštovani,

Obraćamo Vam se kako bi Vas zamolili da prenesete informaciju koja se tiče aktivnosti našeg Udruženja, a koja bi mogla biti od koristi Vašim studentima. Naime, platforma www.bhstudenti.com u okviru aktivnosti #VašGlas #VašaPriča, koju finansira Evropska Unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, objavila je Foto konkurs na temu „Studiranje kroz objektiv moje kolegice/mog kolege“. Krajnji cilj aktivnosti je zbližavanje i upućivanje bh studenata jednih na druge.  Nagradni Fond konkursa je 1750 KM.

Skraćenu verziju konkursa možete pogledati na našoj Facebook stranci (https://www.facebook.com/BHstudenticom/), a punu verziju teksta i pripadajuću grafiku možete pronaći u prilogu.

Nadamo se Vašem pozitivnom odgovoru i unaprijed se zahvaljujemo.

Mirza Behlulović
Predsjednik Udruženja „BHstudenti“
www.bhstudenti.com
#VasGlas #VasaPrica
CEPUS III program za 2017/18
31.05.2017

Poštovani,

Obavijest možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavijest sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


ISOCARP NAGRADE 2017
25.05.2017

ISOCARP NAGRADE 2017

Je ISOCARP nagrade za izvrsnost su dodijeljena u znak priznanja za izuzetno inovativnim urbanim i regionalnim inicijativama. Ove nagrade su nastali 2005. godine kao najviša čast da Međunarodnog društva gradskih i regionalnih planera može nagradu grada, regije ili institucije.
Nagrada Gerd Albers je osnovan 1999. godine u čast prof Gerd Albers, a suosnivač i bivših predsjednika Društva.
Student Nagrada je uvedena 2016. godine.

GERB ALBERS NAGRADA
Nagrada Gerd Albers je osnovan 1999. godine u čast prof Gerd Albers, a suosnivač i bivših predsjednika Društva, koji je uvijek naglašavala važnost dobre publikacija kao sredstvo postizanja ciljeva Društva. Nagrada se dodjeljuje svake godine, zajedno sa dvije godine besplatnog članstva.
Prihvatljivi unosi: Publikacije po ISOCARP članova, koji je objavljen u 2017. godini (možete dostaviti izdanjima od avgusta 2016. do roka nagrade). Definicija "publikacija" uključuje (1) knjige, poglavlja u knjigama, (2) članke iz časopisa, i (3) izvještaje o projektu ako su objavljeni.
Za više informacija molimo pogledajte ISOCARP Irski PAGE

________________________________________
studentska nagrada
 
Ove godine ISOCARP odobrava ovu nagradu posvećen budućnosti generacija planera po drugi put.
Nagrada je upućena student ili učenik-grupi sa izvanrednim rezultatima (dodiplomski-bachelor, postdiplomski-master) u sličnom polju za urbanizam i prostorno uređenje. Prihvatamo i evaluirati konačne projekte dizajn, disertacija, studio projekte, itd
Za više informacija kliknite ovdje.

Za sve informacije o kongresu posjeti https://isocarp.org/53rd-annual-congress/
Radujemo se Vašem dolasku.
ISOCARP - Znanje za bolje gradovi
Međunarodno društvo gradskih i regionalnih planera
P.O.Box 983 - 2501 CZ Hag - Nizozemska
Telefon: + 31-70-346.2654


Rama Glas raspisuje Konkurs za izradu idejnog rješenja
19.04.2017

RAMA GLAS d.o.o. raspisuje

KONKURS

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

1. Predmet konkursa je izrada idejnog rješenja za izradu kuhinjske daske za rezanje od stakla, namijenjene za prodaju i promociju Rama Glas d.o.o..

2. Cilj
Tražimo originalno rješenje, koje će se koristiti za izradu promotivnih kuhinjskih daski za rezanje. Kuhinjske daske RAMA-GLAS su odavno nezaobilazan dio svih savremenih kuhinja. Ovim rješenjem želimo implementirati nove ideje mladih ljudi a u smislu kreativnosti i detalja omogućiti učesnicima apsolutnu slobodu. Logo Rama Glas, mora biti ukorporiran u idejno rješenje, a primjenit će se sito-tiskom na staklu. Mogu se koristiti maksimalno 3 boje.
Veličina kuhinjske daske je 200x300mm izrađena je od kaljenog stakla 6mm.
Boje koje se koriste su na vodenoj bazi I sigurne za upotrebu u prehrani, te imaju određene karakteristike pigmenata specifičnih za staklo. Treba uobziriti da originalna boja neće odražavati isti ton na gotovom proizvodu.

3. Kontakt osoba
Lejla Nuhić, tel. 062086-435, e-mail: lejla.nuhic@rama-glas.com

4. Ponude
Učesnici na konkursu imaju pravo ponuditi konkursni prijedlog u formi jednog seta koji mora sadržavati sve navedene elemente.

5. Procedura prijavljivanja
Prijave na konkurs se dostavljaju na navedeni e-mail, do naznačenog datuma, sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS“ .
Učesnici konkursa prihvataju uslove Konkursa činom predaje svoje prijave.

6. Sadržaj konkursnog rada
Učesnici konkursa su dužni dostaviti sljedeće:
•       Grafičko rješenje: Idejno rješenje u elektronskoj formi.
•       Crtež treba da bude u vektorkskoj formi ukoliko sadrži više boja.
•       Ako je crtež u jednoj boji može biti: *.jpg *.tif i sl.
Nekompletne prijave neće biti uzete u razmatranje.

7. Pravo učešća
Pravo učešća imaju studenti Akademija likovne umjetnosti i Arhitektonskih fakulteta i studenti dizajna.
Za fizička lica, potrebno je u prijavi navesti puno ime i prezime, adresu prebivališta i matični broj autora, te izjavu da je dostavljeni rad autorsko djelo.
Nagrađeni studenti biti će obavezni potpisati izjavu da se autorska prava i pravo korištenja predloženog idejnog rješenja prenose na Rama Glas d.o.o.

8. Nagrade
Nakon isteka utvrđenog roka za prijavu, pristupiće se ocjenjivanju prispjelih prijedloga koji ispunjavaju uslove Konkursa.
Odlukom imenovane Konkursne komisije dodijeliće se tri nagrade:
•       prvo mjesto u iznosu od 300,00 KM (tri stotine KM), pobjednički rad će se štampati na tiražu od 1000 kom., kuhinjskih daski.
•       drugo mjesto u iznosu od 200,00 KM (dvije stotine KM), rad će se štampati na tiražu od 500 kom., kuhinjskih daski.
•       treće mjesto u iznosu od 100,00 KM (jedna stotina KM), rad će se štampati na tiražu od 300 kom., kuhinjskih daski.
Svi gotovi proizvodi biće upakovani u kutije koje će sadržavati kratku biografiju autora. Kuhinjske daske bit će korištene u promotivne svrhe kompanije Rama Glas.
Dodijeljena nagrada podrazumijeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja). Nagrada se dodjeljuje u neto iznosu. Isplatom nagrade autorska prava prelaze na Rama Glas d.o.o., koji stiče ekskluzivno pravo korištenja odabranih nagrađenih idejnih rješenja.

9. Konkursna komisija
Za odabir najboljeg idejnog rješenja imenovaće se Konkursna komisija koja će razmatrati blagovremeno pristigle prijave, te donijeti odluku o najboljem prijedlogu.

10. Rad Konkursne komisije
Komisija će završiti s radom u roku od 15 dana od posljednjeg dana predviđenog za predaju konkursnih radova. U svom odabiru Konkursna komisija će cijeniti propisane uslove i kriterije poštujući specifičnost i djelatnosti kojima se bavi Rama Glas d.o.o. Ukoliko komisija ocijeni da pristigli prijedlozi nisu zadovoljili sa aspekta jednog ili više traženih elemenata ovog konkursa, ista neće biti obavezna da odabere neku od pristiglih ponuda. O rezultatima ocjene konkursa, kandidati će biti obaviješteni pismenim putem. Ukoliko se naknadno utvrdi da je odabrani prijedlog plagijat, Konkursna komisija ima pravo da poništi odluku o nagradi, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.

11. Kriteriji za ocjenjivanje prema redoslijedu njihovog značenja
Kod ocjene radova za nagradu, prema redoslijedu značenja, cijeniće se:
•       Realizacija ciljeva,

•       Usklađenost kreativnih i komercijalnih aspekata ponuđenog rješenja,
•       Originalnost i kreativnost rješenja.

12. Rok za dostavljanje radova
Konkurs je otvoren od 17.04.2017. godine  i otvoren je do 08.05.2017., a rok za dostavu prijava je 15. 05. 2017. godine. Prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

RAMA GLAS d.o.o.

Srdačan pozdrav,

www.rama-glas.com
Kolodvorska 12 b
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina


Objavljena knjiga: BOSANSKA KUĆA ČARDAKLIJA
31.03.2017

Poštovani,

U izdanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izašla je iz štampe knjiga pod naslovom „BOSANSKA KUĆA ČARDAKLIJA“ autora Prof. dr Ahmeta Hadrovića. Knjiga je dostupna u biblioteci Arhitektonskog fakulteta.

Izvodi iz recenzija knjige:

Izvod iz recenzije Prof. dr Amira Pašića, dipl. inž. arh., redovnog profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

... Obim, sadržaj i način obrade teme Bosanska kuća čardaklija kvalifikuju ovaj rukopis vrlo pogodnim za studij na arhitektonskim fakultetima, tako i na fakultetima građevinarstva, historije umjetnosti, sociologije, na umjetničkim akademijama i školama koje se bave praktičnim radom na obnovi objekata historijskog karakteta.
Rukopis pokriva značajan segment materije koja se izučava na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na sva tri ciklusa obrazovanja, a posebno na predmetima vezanim za historiju arhitekture i očuvanje graditeljskog nasljeđa, a posebno izučavanje kulturne baštine Bosne i Hercegovine...
... Vrijednost ovom rukopisu daje bogatstvo i preglednost informacija, uglavnom prikupljenih i obrađenih od strane autora, njegovim kontaktom sa ljudima, lokalitetima i objektima, tako kao konačni rezultat ovog istraživanja dobivamo atlas bosanske kuće čardaklije.
Ovaj naučno-istraživački rad predstavlja izuzetan doprinos istraživanju graditeljskog nasljeđa i osnovu za proširenje Nacionalne liste kulturno-istorijskih spomenika Bosne i Hercegovine...

Izvod iz recenzije Prof. dr Nine Ugljen Ademović, dipl. inž. arh., vanredne profesorice Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

... Budući ispunjava kriterije univerzitetskog udžbenika, ovaj rukopis može se tretirati kao preporučena literature studentima iz više užih oblasti unutar oblasti arhitektre i urbanizma. Analizirajući problematiku bosanske kuće čardaklije predlaženim, sveobuhvatnim pristupom, autor ju je učinio korisnom za izučavanje specifičnih tema na Katerdri za teoriju i historiju arhitekture, Katedri za arhitektonsko projektiranje, Katedri za arhitektonske konstrukcije...
... Autor jasno i nedvosmisleno sugerira nerazdvojivost organizacije, filozofije i načina života i autentičnih oblikovnih i konstruktivnih karakteristika ove kuće,
te naglašava: “U lepezi sveukupnih arhitektonskih programa narodne arhitekture u Bosni i Hercegovini, bosanska kuća čardaklija se izdvaja i time što svojom dispozicijom u trenutku izvorne izgradnje percipira budućnost, nekada i četiri generacije ljudskog naraštaja koje slijede jedna drugu. To je gradnja osmišljena na način funkcioniranja živog organizma, pa je po tom svom svojstvu primjer razumijevanja fleksibilnosti u arhitekturi i preteča suvremenog razumijevanja bioklimatske, odnosno, održive arhitekture”...
7. internacionalni simpozijum ekologista Crne Gore
22.03.2017

Poštovani

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Izložba Prof. Nedžada Kurte
17.03.2017

Poštovani,

Pozivamo Vas na otvaranje izložbe Prof. Nedžada Kurte, koja će se održati 20. 03. 2017. godine u 13,00 sati u sali „Burence“.

S poštovanjem,

Dekanat Arhitektonskog fakulteta
Higher Education Provision and Labour Market Needs
15.03.2017

Higher Education Provision and Labour Market Needs
in the Western Balkans
Synthesis Report


Poštovani,

Obavještenje možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti Obavještenje sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.


Tribina o temi „Antisemitska politika NDH u Bosni i Hercegovini“
07.03.2017

Poštovana/i,

Pozvamo Vas, vaše saradnike, nastavnike, uposlenike i studente na tribinu koju organizira Univerzitet u Sarajevu i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, kako bi obilježili Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta.

Na tribini o temi „Antisemitska politika NDH u Bosni i Hercegovini“ izlagači će biti:

-          dr. Elijas Tauber, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

-          mr. sc. Benjamina Londrc, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku

-          mr. sc. Almir Grabovica, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

-          mr. sc. Merisa Karović-Babić, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu

Tribina će biti održana u četvrtak 9. marta 2017. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II), sa početkom u 13:00 sati.

Molimo Vas da ovaj poziv učinite dostupnim svim zainteresiranim osobama i postavite na vaše oglasne ploče i web stranice.

S poštovanjem,

SLUŽBA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

Fuada Muslić, prof.

UNIVERZITET U SARAJEVU

REKTORAT

SLUŽBA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

Obala Kulina bana 7/II

Sarajevo, BiH

izdavacka.djelatnost@unsa.ba

fuada.muslic@unsa.ba     

www.unsa.ba   

www.pregled.unsa.ba


Poziv za prijavu - studiranje na IEK
15.02.2017

POZIV ZA PRIJAVU

ZA DODJELU 6 - MJESEČNIH STIPENDIJA MOBILNOSTI ZA STUDIRANJE NA IEK

University of Stuttgart Institute of Design and Construction za školsku godinu
2017 / 2018 a sa pocetkom 1. septembra 2017. godine.

U skladu sa Erasmus+ programom i Sporazumom o saradnji, potpisanim od strane Arhitektonskog fakulteta Sarajevo, Univerzitet Sarajevo i University of Stuttgart Institute of Design and Construction, nudimo program stipendiranja jednog semstra studija 4. godine na University of Stuttgart Institute of Design and Construction, a za četiri studenta/ice, državljane/ke Bosne i Hercegovine, koji su redovni studenti/ice prvog semestra - drugog ciklusa na AFS.

Kandidati trebaju dostaviti: (1) ispunjenu prijavu (u prilogu) i (2) prepis ocjena sa prosjecnom ocjenom studija na AFS, elektronski (causevicamir@hotmail.com) i licno u pisarnicu Fakulteta, najkasnije do 22. marta 2017. godine do 24:00h, u zatvorenom omotu i na adresu:

Arhitektonski fakultet Sarajevo
Amir Causevic
Erasmus+ Mobility Program Academic year 2016/2017
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo

- Studenti će dobiti sljedeće naknade u Stuttgartu:
800, -Eur / mjesečno + 275, - Eur naknadu za putne troškove
Goethe-Institut u Sarajevu će organizirati kurs njemačkog za student -basic.
Troškove kursa snosi program ERASMUS+.

Posebno formirana Komisija će obaviti intervju sa kandidatima i donijeti odluku kome ce biti dodijeljene stipendije, te objaviti rezultate do 01.MAJA 2017. godine i elektronskim putem obavijestiti sve kandidate o rezultatima konkursa.

Za sve informacije, molimo da se obratite na: Prof. Amir Causevic, Erasmus+ Mobility
Program Academic year 2017/2018 Koordinator.


Facebook Twitter Google Digg