ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
PROJEKTI I SARADNJE

Arhitektonski fakultet u Sarajevu je učesnik projekta i konferencija TEMPUS REFORMAE II, odnosno reforme arhitektonskog obrazovanja i razmjene iskustava u oblasti visokog školstva u skladu sa Bolonjskim procesom. Fakultet održava stalnu saradnju (razmjena nastavnika i studenata, zajedničke radionice, seminari...) između bosansko-hercegovačkih fakulteta, arhitekata i institucija za arhitektonsko i urbano planiranje i sl. i srodnih fakulteta i institucija širom svijeta. Realizovano je više studentskih radionica sa slijedećim univerzitetima - Arhitektonski fakultet Yildiz tehničkog univerziteta u Istambulu, Tehnički univerzitet u Delftu i Tehnički fakultet u Einhovenu - Kraljevina Nizozemska, La Villete iz Pariza, Alba iz Bejruta, TU Stuttgart, Arhitektonski fakultet iz Trabzona u Turskoj, La Sapienza u Rimu i dr. Potpisani su i ugovori o saradnji sa više evropskih fakulteta - sa Politehničkim Univerzitetom Cataluna (Barcelona), Španjolska o razmjeni studenata, te sa sa Facolta di Acitecture di Fieenza, Italija (2008/09.), uspostavljena je suradnja na Master programima sa Facolta di Science e Tecnologie Universita degli Studi di Urbina "Carlo Bo" (2008., 09.,10.), a u pripremi je ugovor o suradnji sa Politecnico di Milano. U sklopu Tempus projekta - TEMPUS SCM CO19 A04 "Reforming Architectural Education in the CARDS Countries" - u cilju usaglašavanja nastavnih planova i programa studija arhitekture na području Evrope, u aprilu 2006. godine Arhitektonski Fakultet u Sarajevu je bio domaćin Treće konferencije (nakon prve dvije u Skoplju i Beogradu), uz učešće Arhitektonskih fakulteta u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Solunu, Atheni (Grčka), Skoplju, Antwerpenu (Belgija), Plymuth (Engleska), Valles (Španija).