ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
PROJEKTI I SARADNJE

Međunarodna saradnja, radionice, projekti, u kojima su učestvovali studenti i nastavnici Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu:
 • Međunarodna radionica Sarajevo 2000plus u Beču u organizaciji Evropaforum Wien - 1996. Technis-chen Hochschule Darmstadt, University of East London, Universitat Innsbruck, Technischen Universitat Wien, Univerzitet Sarajevo
 • Radionice studenata Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i studenata "Ingenieurschule Burgdorf, odjel za arhitekturu" u Švicarskoj - 1997. u Bernu i 1998. u Sarajevu;
 • Kontinuirana saradnja sa UPC - Politehnički fakultet Catalunya - ETSA Escuela tecnica Superior de Ar-quitectura de Barcelona, gdje studenti od 2003. odlaze na studij od jedne školske godine, Radionice "Otvoreni prostori grada" od 1996 i 1998. godine u Sarajevu i Barceloni; 1996.
 • Internacionalne Radionice "PUBLIC SPACES" (Sarajevo - javni prostori) TU Graz / AF Sarajevo 1996.
 • Internacionalne Radionice"GREEN AREAS" (Sarajevo - zeleni prostori) TU Graz / AF Sarajevo, 1996.;
 • Radionica UrbaniDisKontinuitet - 1997. održan u Sarajevu na kom su učestvovali studenti i nastavnici sa ETSAB-Barcelona, TU-Braunschweig, UT- Delft, TU-Graz, HTWK-Lepzig, TU-Munich, Univ.Stuttgart, AF-Sarajevo;
 • Istraživački internet projekti: SARALINK ili Kako bi budućnost obrazovanja mogla da izgleda, AF Sara-jevo i HTWK-Laipzig, (sponzor projekta: WUS Austria, 1997/1998 g.
 • Workshop Fragmented site-cultural memory projekt. Sarajevo-Graz 1998.
 • "Mostar 2004" u julu 2000 u saradnji sa Research Centre for Islamic History Art and Culture (IRCICA). Učesnici workshop-a bili su studenti i nastavnici iz BiH, United States of America, Turkey, Pakistan, Aus-tralia, Danmark, Croatia, Finland, Poland, Lithuania, Norway, Italia;
 • Istraživački internet projekt "Arhitektura u kontekstu- interpolacije" organizovan u toku šk.god.2000/01 u saradnji sa Massachusetts Institute of Technology (MIT)-Boston i Yildiz Technical University-Department of Architecture, Istanbul CD_JEP- 15012-2000, BiH - ARCHICUR, Tempus u saradnji sa Brandenburgis-che 24Technishe Universitat Cottbus, Institut Superieur d'Architecture de l'Etat /La Cambre, Bruxeles, Politecnico di Milano, Technische Universitat Graz, Universidad Politecnica de Cataluna, Barcelona, Fac-ulty of Architecture and Civil Engineering Banja Luka.
 • "Arhitektura u kontekstu- interpolacije" (Faculty of Architecture Sarajevo, Massachusetts Institute of Technology (MIT)-Boston, Yildiz Technical University-Department of Architecture, Istanbul, 2000/2001g.;
 • Projekt CD_JEP- 15012-2000, BiH - ARCHICUR, Tempus, Brandenburgische Technishe Universitat Cottbus, Institut Superieur d'Architecture de l'Etat /La Cambre, Bruxeles, Politecnico di Milano, Technis-che Universitat Graz, Universidad Politecnica de Cataluna, Barcelona, Faculty of Architecture and Civil Engineering Banja Luka, Faculty of Architecture Sarajevo; Regional Cooperation Project in South East Europe (RCPSEE) Tema: Stanovanje u tranziciji, 2003-2004.
 • "Univerzalni Forum Kulture 2004." u Barceloni i koji je objedinjavao planiranje, urbanizam i projektovan-je.;
 • "Housing for the future"- Arhitektonska manifestacija Sarajevo-Nizozemska: organizatori - Univerzitet u Sarajevu, Tehnički univerzitet u Delftu , Tehnički univerzitet u Eidhovenu i Arh. fakultet u Sarajevu, 2004.
 • "Open university", učesnici sa univerziteta u Minhenu, Darmstadtu, Delftu, Londonu, Innsbrucku, Laipzigu, Barceloni, Istambulu, Jerusalemu i Sarajevu, u organizaciji Urbforuma
 • Workshop "Samoodrživa arhitektura na primjeru projekta škole" (2006.), - partner Yildiz TU Istambul, Turska;
 • Workshop "Revitalizacija lijeve obale Miljacke na potezu Vijećnica-Skenderija" (2006.), partner ESARQ UIC Barcelona, Španjolska
 • Workshop "Sarajevo a city along the spine", (2006.), - partner Arhitektonski fakultet Delft, Nizozemska
 • "A Syncretic settlemet in Sarajevo", organizatori, Arh. fakultet u Sarajevu i Karadeniz Teknih Universitesi.u Trabzonu - Sarajevo 2007.
 • Kontinuirani proces implementacije trogodišnje međunarodne saradnje studenata i nastavnika, u okviru provedbe Modula i Diplomskog rada u sektoru Prostornog planiranja i urbanističkog projektovanja kroz saradnju između NSAPLV iz Pariza, ALBA iz Beiruta i Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.Prva radionica je održana u Beirutu, te u Parizu šk. god. 2007/08
 • Međunarodni akademski projekt pod nazivom: "Multipurpose Transformable Pavilion". Prva radionica je održana u junu 2009. godine na Fakultetu za industrijski dizajn Univerziteta u Twenteu u Holandiji, u kojem su učestvovali: Arhitektonski fakultet Yildiz (YTU) u Istambulu, Fakultet za industrijski dizajn Univer-ziteta u Twenteu (UT) i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu. U toku je druga radionica u okviru ovog projekta u šk. 2009/10.