ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
RADIONICE


Međunarodna radionica - Arhitektonski fakultet Sarajevo - AFS i TU DELFT
Bosna i Hercegovina, Holandija

AKTIVNOSTI
U periodu od 23.09.2013.god.do 03.10.2013.god. Sarajevo Green Design Festival orga-nizirao je međunarodnu studentsku radionicu u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Sarajevo - AFS i TU DELFT, Univerzitetom iz Delfta / Holandija.
Budući da je radionica kao ulazne parametre koristila impute prikupljenje kroz istraživački projekat "Ekološki imperativ Zelenog grada" koji se bazirao na mikrolokacijama unutar općine Novi Grad, te da je imala za cilj terenske opservacije i uspostavljanje strateškog okvira za izradu sveobuhvatne Strategije raz-voja Zelene općine, kao partner ispred AFS uključena je Katedra za urbanizam i prostorno planiranje, koja je osmislila i vodila projekat "Ekološki imperativ Zelenog grada".
Stručni tim radionice činili su: V.prof.dr.sci. Denis Zvizdić,dia (AFS); V.ass.dr.sci.Nasiha Pozder,dia (AFS); V.prof. dr.sci. Elma Durmišević (SGDF), Prof. Dr. Andy van den Dobbelsteen (TU Delft), V.prof.dr. Job Roos (TU Delft), V.prof. dr.Tilmann Klein (TU Delft), Doc.Dr. Craig Martin (TU Delft).
Na radionici je učestvovalo 24 studenta od čega 16 studenata sa TU Delft i 14 studenata AFS, polaznika I i I godine Master ciklusa, koji su podijeljeni u šest radnih, mješovitih grupa sa po 4 člana Master ciklusa radili na zadatoj temi i zadatku. Rezultati radionice prezentirani su 04.10.2013.god. u sklopu SGDF 2013 u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Radionica i njeni rezultati propraćeni su i medijski (TV Sa, BHT, Dnevni avaz,...). Posebnost ove saradnje jeste nastavak rada na obrađivanoj temi kroz tri master projekta studenata TU Delft, pri čemu je konsultant studentima V.ass.dr.sci. Nasiha Pozder,dia.