ePortal I+II CIKLUSA

Obavijesti i novosti => Obavijesti iz Dekanata => Autor teme: zoran.duvnjak - 11.07.2019

Naslov: KONAČNA LISTA
Autor: zoran.duvnjak - 11.07.2019
Kandidata za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

KONAČNA LISTA (http://af.unsa.ba/pdf/obavijesti/KONAČNA_LISTA_11072019.pdf)