ePortal I+II CIKLUSA

Obavijesti i novosti => Obavijesti iz Dekanata => Autor teme: zoran.duvnjak - 23.07.2019

Naslov: Revidirana konačna lista
Autor: zoran.duvnjak - 23.07.2019
Kandidata za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija u studijskoj 2019/2020. godini na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Prilog: