ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUCNE SLUZBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUZBA
BIBLIOTEKA I RACUNARSKI CENTAR
RASPORED CASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
OBAVJESTENJA
IZLOZBE
IZDAVACKA DJELATNOST
MEDJUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
ePortal I+II CIKLUSA

Prikaži postove

Ova sekcija vam omogućuje pregled svih postova koje je objavio ovaj član. Napomena: možete vidjeti postove samo iz rubrika kojima trenutno imate pravo pristupa.


Teme - armin.hodo

 Str: 1 ... 23 24 [25]
361
Poštovani,

Rang listu možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti rang listu sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav

362
Poštovani,

Konkurs i plan upisa možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti rang listu sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

363
UNIVERZITET U SARAJEVU
ARHITEKTONSKI FAKULTET-SARAJEVO
Ul. Patriotske lige, broj 30

O B A V J E Š T E N J E

TERMINI ODRŽAVANJA PRIJEMNOG ISPITA NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU ZA
DRUGI UPISNI ROK (SEPTEMBAR)


PONEDJELJAK, 08. 09. 2014. GOD.


MATEMATIKA  9,00 - 10.30 h

PERCEPCIJA PROSTORA  11- 12,15 h

OPĆA KULTURA  12,45-13,15 h
 
Obavezno ponijeti ličnu kartu ili pasoš, pribor za pisanje i crtanje               
( hemijska olovka, grafitna olovka , gumica, trouglovi).


UTORAK, 09. 09. 2014. GOD.

LIKOVNA I GRAFIČKA SPOSOBNOST 9,00 – 11,00 h


Obavezno ponijeti ličnu kartu ili pasoš, pribor za crtanje ( grafitna  olovka  B ili B2 , gumica, selotejp ).

Za vrijeme ispita zabranjeno je korištenje mobitela.

Spiskovi kandidata po grupama bit će objavljeni nakon zatvaranja konkursa 04. 09. 2014. god U 15,00 h.


D E K A N A T

364
UNIVERZITET U SARAJEVU
ARHITEKTONSKI FAKULTET – SARAJEVO
Ul. Patriotske lige br. 30


NAKNADNI KONKURS
(II UPISNI ROK)
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA
TROGODIŠNJEG STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2014/2015. GOD.


Konkurs se raspisuje za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa trogodišnjeg studija i to:
-   redovni studij–samofinansirajući-troškove snose   
        sami  studenti ukupno ................................................................. 30 studenata
-   studenti strani državljani ukupno .................................................13 studenata

Konkurs se raspisuje na osnovu i u skladu osnovnog konkursa objavljenog 21. juna 2014. godine od strane Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba).
Sve opće odredbe i uslovi za prijavu kandidata ostaju nepromijenjene kao u osnovnom Konkursu.
Prijave na Konkurs za upis podnose se od 25. avgusta do 04. septembra 2014. godine od 10 – 13 sati u Studentskoj službi Fakulteta (311/III).

Kandidati su dužni izvršiuti uplatu u iznosu od 40,00 KM na žiro račun Fakulteta:
3389002208255062 – Uni Credit bank d.d. u svrhu troškova kvalifikacionog ispita, a na ime korisnika: Arhitektonski fakultet Sarajevo.

Naknadno će biti objavljeni termini polaganja prijemnog ispita

                        S E K R E T A R
                     Redžepagić B. Salih, dipl.pravnik

365
ARHITEKTONSKI FAKULTET  SARAJEVO


OBAVJEŠTENJE
O UPISU STUDENATA U I GODINU I CIKLUSA
STUDIJA U ŠK. 2014/15.GODINI


Kandidati koji su primljeni  u I godinu studija, u šk. 2014/15. godini, nakon donošenja konačne rang liste na sjednici Nastavno-naučnog vijeća,  upis mogu izvršiti 17. i 18. jula 2014. godine i od 01. do 22. septembra 2014. godine, u Studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, u vremenu od 10 do 12 sati.

ZA UPIS POTREBNO:

Upisni materijal /može se nabaviti u Studentskoj službi/
2 fotografije
Ljekarsko uvjerenje izdato u Studentskoj poliklinici u Sarajevu, Patriotske
lige 36

UPLATA:   

Iznos:      170,00  KM /kandidati od rednog broja 1 do red.broja
      50 i kandidati strani državljani od rednog broja 1 do rednog
broja  2.
      
Svrha:    /ovaj iznos se odnosi na upis, korištenje biblioteke i
      računarske opreme
Korisnik:   Arhitektonski fakultet
Žiro račun:   3389002208255062 – Uni Credit bank d.d.

Djeca šehida i palih boraca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu godinu studija po bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 170,00 KM.

Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 45/12/ u članu 25 propisano je da se redovnim i redovnim samofinansirajućim studentima, a koji spadaju u kategoriju „djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja“ omogućava pravo na besplatno školovanje.
UPLATA:   
Iznos:      10,00 KM
Svrha:      Razvoj IS na Univerzitetu u Sarajevu
Korisnik:   Arhitektonski fakultet – Uni Credit bank d.d.
Žiro račun:   3389002208255062

UPLATA:    /Obavezno kod upisa imena, na uplatnici naznačiti ime Fakulteta/
Iznos:      10,00 KM
Svrha:      Razvoj IS na Univerzitetu u Sarajevu
Korisnik:   Univerzitet u Sarajevu – Uni Credit bank d.d.
Žiro račun:   3383202266333617      

UPLATA ZA UPISNI MATERIJAL:
Iznos:      30,00 KM
Svrha:    Upisni materijal
Korisnik:   Rektorat Univerziteta – Raiffeisen bank
Žiro račun:   1610000008960095

UPLATA ZA OSIGURANJE STUDENATA:
   Iznos:      5,00 KM (gotovina)


UPLATA ZA FOND „SUADA DILBEROVIĆ“
Iznos:      5,00 KM
Svrha:      Sredstva za Fond „Suada Dilberović“
Korisnik:   Univerzitet u Sarajevu - Raiffeisen bank d.d.
Žiro račun:   1610000008961744
uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca i naziva VŠU.

UPLATA ZA STUDENTSKI PARLAMENT
Iznos:      5,00 KM
Svrha:      Sredstva za aktivnosti SPUS-a
Korisnik:   Univerzitet u Sarajevu – Uni Credit Bank
Žiro račun:   3386902222532015
uz obaveznu naznaku imena i prezime studenta uplatioca i naziva VŠU.

Napomena: Uplate za fond “Suada Dilberović” I “Studentski parlament” su na dobrovoljnoj bazi.Sarajevo, 17. 07. 2014. god.                      D E K A N E S A
               
                  Prof.dr Rada Čahtarević, dipl.ing.arh.366
Poštovani,

Konačnu rang listu možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti konačnu rang listu sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

367
Poštovani,

Rang listu možete preuzeti u pdf formatu.

Aktivni/loginovani korisnici ePortala mogu preuzeti rang listu sa ePortala I+II Ciklusa.

Srdačan pozdrav.

368
UNIVERZITET U SARAJEVU
ARHITEKTONSKI FAKULTET-SARAJEVO
Ul. Patriotske lige, broj 30
 
O B A V J E Š T E N J E

TERMINI ODRŽAVANJA PRIJEMNOG ISPITA NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU

UTORAK, 08. 07. 2014. GOD.


MATEMATIKA  9,00 - 10.30 h (po grupama)

PERCEPCIJA PROSTORA  11- 12,15 h (po grupama)

OPĆA KULTURA  12,45-13,15 h (po grupama)

Obavezno ponijeti ličnu kartu ili pasoš, pribor za pisanje i crtanje               
( hemijska olovka, grafitna olovka , gumica, trouglovi).

SRIJEDA, 09. 07. 2014. GOD.

LIKOVNA I GRAFIČKA SPOSOBNOST

8,15 – 17,00   (po grupama) (Sala 409)


Obavezno ponijeti ličnu kartu ili pasoš, pribor za crtanje ( grafitna  olovka  B ili B2 , gumica, selotejp ).

Za vrijeme ispita zabranjeno je korištenje mobitela.

Spiskovi kandidata po grupama bit će objavljeni nakon zatvaranja konkursa 07. 07. 2014. god.


D E K A N A T.

 Str: 1 ... 23 24 [25]