ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUCNE SLUZBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUZBA
BIBLIOTEKA I RACUNARSKI CENTAR
RASPORED CASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
OBAVJESTENJA
IZLOZBE
IZDAVACKA DJELATNOST
MEDJUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
ePortal I+II CIKLUSA

Prikaži postove

Ova sekcija vam omogućuje pregled svih postova koje je objavio ovaj član. Napomena: možete vidjeti postove samo iz rubrika kojima trenutno imate pravo pristupa.


Teme - zoran.duvnjak

 Str: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14
48
Poštovani,
 
u prilogu Vam dostavljamo Odluku Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-113/20, donesenu na 7. elektronskoj sjednici održanoj 25. marta 2020. godine i vizuelni prikaz poruka koje je pripremio Etički savjet Univerziteta u Sarajevu, a odnosi se na trenutno stanje u vezi sa pandemijom izazvanom širenjem korona virusa.

Prilog: Odluka Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-113/2049
Na vezi ispod nalazi se materijal predavanja za predmet "Arhitektonske konstrukcije 6"

https://drive.google.com/drive/folders/1fdRrZV_9QeiRpkcJ_g3Xr3pulj8neqIv?usp=sharing

51
Zbog prekida nastave, prof. dr. Emir Fejzić, pripremio je materijale za propuštena predavanja.

Iz priloženih materijala studenti mogu naučiti osnovne elemente staja, razlike i sličnosti staja za slobodno i staja za klasično držanje krava.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ZFCZzpysOBRyJfFF8d7GrLknfIF5A40C?usp=sharing

53
Novosti / Takmičenje INSPIRELI AWARDS
«  u: 12.03.2020 »
Poštovani,

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini proslijedjuje informaciju Ministarstva obrazovanja, mladih i sporta Republike Češke u vezi sa INSPIRELI projektom i takmičenjem INSPIRELI AWARDS, koji ima za cilj pomoći studentima i tek diplomiranim studentima arhitekture i dizajna, koji počinju svoju karijeru.

Takmičenje INSPIRELI AWARDS već u prvoj godini formiranja 2015. godine postao je jedno od najuspješnijih takmičenja za promociju mladih talenata arhitekture i dizajna u svijetu. Ove godine održava se 5. takmičenje INSPIRELI AWARDS, na kojem sudjeluje više od 100 zemalja i trenutno je najveće studentsko takmičenje ikad.

U okviru INSPIRELI projekta, moguće je učestvovati na takmičenju INSPIRELI COMPETITION, gdje će sudionici osmisliti Amfiteatar u Burkina Faso.

Molimo Vas da podijelite ovu informaciju sa studentima i absolventima. U prilogu je pismo ministra obrazovanja, mladih i sporta Republike Češke, g. Roberta Plane.

Sve informacije o takmičenju: https://www.inspireli.com/en/awards/

Prilog:

54
University of Stuttgart Institute of Design and Construction za školsku godinu 2020 / 2021 – zimski semestar.U skladu sa Erasmus+ programom i Sporazumom o saradnji, potpisanim od strane Arhitektonskog fakulteta Sarajevo, Univerzitet Sarajevo i University of Stuttgart Institute of Design and Construction, nudimo program stipendiranja jednog semestra studija na University of Stuttgart Institute of Design and Construction, a za četiri studenta/ice, državljane/ke Bosne i Hercegovine, koji su redovni studenti/ice na AFS.

Intervju će biti održan u ponedjeljak 30.03.2020. sa pocetkom u 13,00 sati.
(Izmjene termina mogu biti promjenjene i usklađene s obavezama kolega iz Stuttgarta)

Kandidati trebaju dostaviti: (1) ispunjenu prijavu (u prilogu) i (2) prepis ocjena sa prosjecnom ocjenom studija na AFS, elektronski na obje mail adrese (amirc@af.unsa.ba, aidaiz@af.unsa.ba) i lično u pisarnicu  Fakulteta, najkasnije do 26.03.2020 godine, u zatvorenom omotu i na adresu:


Arhitektonski fakultet Sarajevo
Komisija za međunarodnu saradnju
Erasmus+ Mobility Program Stuttgart
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo


Studenti će dobiti sljedeće naknade u Stuttgartu:
800, -Eur / mjesečno  + 275, - Eur naknadu za putne troškove


Kriteriji za odabir studenata su:
-   Intervju sa Komisijom
-   Pregled radova portfolio
-   Prosjek ocjena ostvaren tokom studiranja
-   Evaluacija aplikacijskog obrasca

Posebno formirana Komisija će obaviti intervju sa kandidatima i donijeti odluku kome će biti dodijeljene stipendije, te objaviti rezultate i elektronskim putem obavijestiti sve kandidate o rezultatima konkursa.

Za sve informacije, molimo da se obratite na:
Prof. Dr. Aida Idrizbegović Zgonić, Prodekan za međunarodnu saradnju

Prof. Dr. Amir  Čaušević, Erasmus+ Mobility Program Academic year 2019/2020 Koordinator


Prilog:

55
Poštovani,
U prilogu vam dostavljamo izmjene načina realizacije nastave na Arhitektonskom fakultetu.

Prilog: Izmjena načina realizacije nastave na Arhitektonskom fakultetu

S poštovanjem,

Dekan Arhitektonskog fakulteta
Prof. dr Erdin Salihović, dipl.ing.arh.

57
Poziv za prijavu za dodjelu dvije stipendije mobilnosti za studiranje na ETSAB Barcelona u školskoj godini 2020/2021, sa početkom 1 - 15. septembra 2020. godine

U skladu sa Sporazumom o dugoročnoj saradnji, potpisanim od strane Arhitektonskog fakulteta Sarajevo i Escola Tecnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, od 1999. godine, u kontinuitetu se realizuje program stipendiranja studija 4. ili 5. godine na ETSAB, a za dva studenta/ice, državljane/ke Bosne i Hercegovine, koji su redovni studenti drugog ciklusa studija na AFS.

Kandidati trebaju dostaviti:
(1) ispunjenu prijavu (u prilogu),
(2) grafički portfolio i
(3) prepis ocjena sa prosječnom ocjenom studija na AFS,

u pisarnicu Fakulteta, najkasnije do 15. maja 2020. godine, u zatvorenom omotu i na adresu:

Arhitektonski fakultet Sarajevo
Nihad Čengić
ETSAB - AFS program stipendiranja
Patriotske lige 30
71000 Sarajevo


Posebno formirana Komisija će izvršiti izbor studenata kojim će biti dodijeljena stipendija, a prema kriterijima: (1) prijavni list (2) grafički portfolio i (3) uspjeh tokom studija, te objaviti rezultate do 22. maja 2020. godine i elektronskim putem obavijestiti sve kandidate o rezultatima konkursa.

Prilog:
- ETSAB prijava 2020_21
- ETSAB info 2019 eng


Informacije: v. prof. Nihad H. Čengić, ETSAB - AFS koordinator.

58
Novosti / POZIV ZA PRIJAVU NA KONKURS
«  u: 04.03.2020 »
MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA_POLITECHNICO DI BARI, ITALIJA

 

Na osnovu Ugovora Erasmus + Key Action 1 od 05.08.2019. godine pozivamo nastavnike da se prijave na mobilnost za Politechnico di Bari.

Broj nastavnog osoblja: 3 nastavnika (prema ZoVOKS član 116 akademsko osoblje koje može držati predavanje su redovni profesori, vanredni profesori, docenti)

Trajanje mobilnosti: 5 + 2 dana

Realizacija mobilnosti: ljetni semestar 2019/2020

Uz prijavu na e mail dostaviti:

Kratki CV na engleskom jeziku, naglasiti oblast na koju je nastavnik biran

Nakon Poziva sve pristigle prijave će biti prosljeđene prema kordinatoru Erasmus + Politechnico di Bari Prof. Francesko Defilippis-u.

Sve prijave trebaju se dostaviti na e mail aidaiz@af.unsa.ba najkasnije do 09.03.2020.godine do 12.00.

Za sve dodatne informacije obratiti se Prodekanu za međunarodnu saradnju na e-mail aidaiz@af.unsa.ba

Nakon odabira kandidata od strane institucije domaćina / Politechnico di Bari nastavnici će biti u obavezi da dostave:
  • Nominacijsko pismo
  • Pozivno pismo
  • Ugovor o mobilnosti

Ovo je dokument koji ispunjava akademsko ili administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu koje se prijavljuje na mobilnost. Ugovor o predavanju – teaching: ova aktivnost omogućava akademskom osoblju da drži predavanja na partnerskoj instituciji (prema ZoVOKS član 116 akademsko osoblje koje može držati predavanje su redovni profesori, vanredni profesori, docenti) ili u svrhu obuke – training (prema ZoVOKS član 116: saradnici – asistent, viši asistent, lektor).Nastava može biti u mnogim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe. Osoblje mora predavati 8 sati nastave sedmično, uključujući pripremu i organizaciju predavanja, kao i pojedinačne nastavne sesije. Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima.


59
Novosti / Info dan 04.03.2020. godine
«  u: 26.02.2020 »

60
Novosti / Visegrad Scholarship Program
«  u: 26.02.2020 »
Visegrad scholarships support Bachelor, Master and post-Master students and researchers in all disciplines and in any language for up to four semesters at more than 190 higher education institutions across Central and Eastern Europe.
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 Str: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14