ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
ePortal I+II CIKLUSA

Novi Postovi

 Str: [1] 2 3 ... 10
1
 Obavještavaju se studenti prve, druge i treće godine I (prvog) ciklusa studija, te studenti prve i druge godine II (drugog) ciklusa studija, uključujući i studente koji obnavljaju godinu, da imaju obavezu prijaviti ZAVRŠNE ispite putem aplikacije eUNSA za ZIMSKI semestar akademske 2019/2020. godine.

Prijava završnih ispita preko aplikacije eUNSA vršiće se u periodu od 22. januara 2020. godine.

NAPOMENA: studenti su obavezni prijaviti ispite koje žele polagati najkasnije tri dana prije termina određenog ispita.

Studenti koji ne izvrše prijavu ispita putem aplikacije eUNSA, neće moći pristupiti polaganju ispita.

Molimo studente da poštuju navedeni termin za prijavljivanje završnih ispita jer naknadna prijava neće biti moguća.

U slučaju problema prilikom prijave ispita, molimo da se u što kraćem roku obratite na e-mail adresu eunsa@unsa.ba.

Pri slanju e-maila treba navesti : ime i prezime, broj indeksa, naziv premeta i termin ispita.

Prijavljivanje POPRAVNIH ISPITA biće naknadno omogućeno o čemu će studenti biti blagovremeno obaviješteni.

Studentska služba

PRILOG: Obavijest
3
Novosti / Poziv za prijave studenata
« Zadnji post od zoran.duvnjak u 17.01.2020 »
Humanity in Action BiH otvara poziv za prijave studenata_tica na jednomjesečni ljetni program o ljudskim pravima u Amsterdamu, Kopenhagenu ili Sarajevu (3. juni – 1. juli 2020. godine) i John Lewis Fellowship u Atlanti, SAD (23. jun - 21. juli 2020. godine).

Poziv je otvoren za sve bosanskohercegovačke studente_ice dodiplomskog studija, Master studija, kao i za one koji su u posljednje dvije godine završili svoje visokoškolsko obrazovanje.

Naši interdisciplinarni ljetni programi svake godine se istovremeno održavaju u šest gradova i okupljaju preko 130 studenata i mladih profesionalaca iz Evrope i SAD-a. Sastoje se od niza predavanja i diskusija sa univerzitetskim profesorima, novinarima, političarima i aktivistima, a uključuju i studijske posjete muzejima, državnim institucijama i nevladinim organizacijama.

Poziv za prijave otvoren je do 10. februara 2020. (do ponoći) godine putem online aplikacije. Budite jedan od studenata_tica koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovom prestižnom programu!

Sve troškove učešća u programima snosi organizator.

Za sva dodatna pitanja i informacije posjetite Facebook stranicu Humanity in Action BiH ili pošaljite mail na z.markovic@humanityinaction.org ili bosnia@humanityinaction.org

Prilozi:
5
Poštovani,
Međunarodna konferencija Savremena teorija i praksa u graditeljstvu XIV (STEPGRAD) će se održati 11. i 12. juna 2020. u Banjoj Luci. Detaljne informacije su dostupne na internet stranici konferencije  stepgrad.aggf.unibl.org, dok su sažeti podaci dati u prilogu ove poruke.

Program konferencije obuhvata savremene teme građevinarstva, arhitekture, urbanog planiranja i geodezije. Kao i prethodnih godina, konferencija STEPGRAD će biti mjsto gdje naučnici i stručnjaci raznih profila razmjenjuju iskustva i ukazuju na trenutne pravce razvoja graditeljstva. Detaljnu listu tema konferencije možete pogledati ovdje.

Molimo Vas da ovu informaciju proslijedite Vašim koleginicama i kolegama koji bi mogli biti zainteresovani za konferenciju STEPGRAD 2020.
Radujemo se Vašem učešću!
Srdačan pozdrav,
Aleksandar Borković i Miroslav Malinović
direktor konferencije

Konferenciju organizuje
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Kompletnu listu suorganizatora možete pogledati ovdje.
7
Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo Poziv za podršku u pripremi projektne aplikacije Erasmus + projekta „Podrška razvoju univerzitetskog osoblja“ (eng. Support to University Staff Development, SUSDev) koju koordinira Univerzitet u Sarajevu na način da nenastavnom osoblju (stručnom i administrativnom osoblju) na Vašoj organizacionoj jedinici proslijedite link http://bit.ly/2SyLiDe putem kojeg mogu popuniti upitnik u vezi sa potrebama za dodatnim usavršavanjem.

Podrška kao i popunjavanje upitnika od strane nenastavnog osoblja omogućit će da se aktivnosti projekta adekvatno usklade sa realnim potrebama za dodatnim usavršavanjem.

Prilog: Dopis anketa projekat SUSDev
9
Novosti / Edukacija studenta Arhitektonskog fakulteta
« Zadnji post od zoran.duvnjak u 07.01.2020 »
Edukacija studenta Arhitektonskog fakulteta o novoj verziji LUMION 10 u organizaciji s Baldinistudio d.o.o. Zagreb.
Prijavite se putem online forme:
https://zfrmz.eu/I8did9wrDjcWnRjnKALO
10
Provođenje postupka evaluacije za školsku 2019/20. godinu

Vijeće AFS je na III redovnoj sjednici održanoj 19.12.2019. god. usvojilo prijedlog Metodologije provođenja postupka evaluacije za školsku 2019/20. godinu i Sadržaj anketnog upitnika izrađen od Odbora za kvalitet Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Komisijom za nastavu i studentska pitanja i Asocijacijom studenata AFS, a na osnovu čl. 122 Zakona o Visokom obrazovanju, čl.234 Statuta Univerziteta u Sarajevu i Pravilnika o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Sarajevu.

Provođenje evaluacije za školsku 2019/20. godinu obavit će se u periodu od 06.01. do 12.01.2020.god. (do 24,00 h) aktiviranjem linkova na web stranici fakulteta (TABELA LINKOVA po predmetima zimskog semestra).
Pozivaju se studenti AFS da aktivno pristupe postupku evaluacije rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.

Predsjednica Odbora za kvalitet AFS
Van. prof. dr Slađana Miljanović, dig


PRILOG:
 Str: [1] 2 3 ... 10