ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTARRUKOVODILAC BIBLIOTEKE:
Mr. sc. Šahović Sanjin,
dipl. komparat. i dipl. bibliotekar
e-mail: sanjins@af.unsa.ba
KONTAKT
Tel: +387 (0)33 226 530

Biblioteka Fakulteta omogućava pretraživanja kompletnog fonda biblioteke, te on-line pretragu međunarodnih baza podataka (komercijalne i baze sa slobodnim pristupom). Fond biblioteke zadovoljava kriterije nastavno-naučnog procesa Fakulteta iz oblasti arhitekture i sadrži sljedeće:

  • Monografske publikacije (knjige, zbornici i udžbenici)
  • Serijske publikacije (periodične publikacije, časopisi, novine i sl.)
  • Elektronski katalozi
  • Magistarske radove i doktorske disertacije