ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUCNE SLUZBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUZBA
BIBLIOTEKA I RACUNARSKI CENTAR
RASPORED CASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
OBAVJESTENJA
IZLOZBE
IZDAVACKA DJELATNOST
MEDJUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
STUDENTSKA SLUŽBA
U prilogu se nalaze usvojeni Pravilnici o završnom radu za I i II ciklus studija na AF UNSA, koji stupaju na snagu 2016/2017 školske godine. Molim Vas da tekst detaljno pročitate i upoznate se sa procedurom prijave, izrade, odbrane i ocjene završnih radova.

Postavljeni su na zvanicnu WEB stranicu zajedno sa formularima, koji će se popunjavati u elektronskoj formi.

prof.dr. Mladen Burazor, prodekan za nastavu i studentska pitanja

Pravilnici:


 • Pravilnik o završenom I ciklusu studija
 • Pravilnik i odluka o završenom II ciklusu studija
 • HODOGRAM AKTIVNOSTI (Pravilnik o završenom II ciklusu studija)

 • Formulari:


 • ZR1-AF - Prijava teme završnog rada II ciklusa
 • ZR2-AF - Prijedlog Komisije za ocjenu i odbranu završnog rada II ciklusa
 • ZR3-AF - Zahtjev za ocjenu i odbranu završnog rada II ciklusa
 • ZR3.1-AF - Izjava o autentičnosti završnog rada II ciklusa
 • ZR4-AF - Saglasnost mentora
 • ZR5-AF-P - Izvještaj Komisije o završnom radu II ciklusa
 • ZR5-AF-T - Izvještaj Komisije o teoretskom završnom radu II ciklusa
 • ZR6-AF - Zapisnik sa odbrane završnog rada II ciklusa
 • S1 - Prijava teme zavrsnog rada I ciklusa
 • S2 - Prijava odbrane zavrsnog rada I ciklusa
 • S3 - Ocjena odbrane završnog rada I ciklusa
 •