ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
STUDENTSKA SLUŽBA
U prilogu se nalaze usvojeni Pravilnici o završnom radu za I i II ciklus studija na AF UNSA, koji stupaju na snagu 2016/2017 školske godine. Molim Vas da tekst detaljno pročitate i upoznate se sa procedurom prijave, izrade, odbrane i ocjene završnih radova.

Postavljeni su na zvanicnu WEB stranicu zajedno sa formularima, koji će se popunjavati u elektronskoj formi.

prof.dr. Erdin Salihović, prodekan za nastavu i studentska pitanja

Pravilnici:


 • Pravilnik o završenom I ciklusu studija
 • Pravilnik o završenom II ciklusu studija

 • Formulari:


 • M1 - Prijava teme zavrsnog rada
 • M2 -Autorstvo zavrsnog rada
 • M3 - Saglasnost mentora
 • M4 - Zahtjev za ocjenu i odbranu zavrsnog rada II ciklusa
 • M5 - Izvjestaj Komisije o zavrsnom radu II ciklusa
 • M5a - Izvjestaj Komisije o teoretskom zavrsnom radu II ciklusa
 • M6 - Ocjena odbrane završnog rada II ciklusa
 • S1 - Prijava teme zavrsnog rada I ciklusa
 • S2 - Prijava odbrane zavrsnog rada I ciklusa
 • S3 - Ocjena odbrane završnog rada I ciklusa
 •