ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
STUDENTSKA SLUŽBA


Rukovodilac službe za rad sa studentima
SIJAMIĆ HAŠIM, MA
e-mail: hasim.sijamic@af.unsa.ba
Referent u studentskoj službi
POPLATA SENKA
e-mail: senka.poplata@af.unsa.ba
KONTAKT TELEFONI
+ 387 (0)33 226 530 lok. 39
+ 387 (0)33 213-493

Studentska služba nalazi se na trećem spratu Arhitektonskog fakulteta, soba br. 311.

Studentska služba Arhitektonskog fakulteta obavlja slijedeće djelatnosti:

 • Pruža informacije potencijalnim i aktualnim studentima o uslovima upisa u sva tri ciklusa studija, kao i o uslovima upisa u naredne godine studija unutar jednog ciklusa.
 • Vrši upis studenata u sva tri ciklusa studija, kao i upis u naredne studijske godine unutar jednog ciklusa, po zakonskim odredbama.
 • Izdaje i arhivira prijave za polaganje ispita, sa unesenim ocjenama.
 • Izdaje različita uvjerenja: o statusu studenata, uvjerenja o položenim ispitima i sl.
 • Izdaje nastavne planove i programe na zahtjev studenata.
 • Vrši naplatu određenih usluga po odobrenom cjenovniku.
 • Oglašava rasporede nastave u školskoj godini po semestrima, kao i rasporede ispita, i diplomskih rokova, te ostale relevantne obavijesti studentima.
 • Obradjuje i arhivira svu dokumentaciju za svakog studenta.
 • Izdaje diplome i potvrde o zavšenim stupnjima izobrazbe na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.
 • Izvršava i ostale odluke po nalogu Nastavno-naučnog Vijeća i Dekanata.
 • Studentska služba je uvezana u Studentski informacioni sistem ISSS, pa studenti većinu administrativnih obaveza mogu obaviti elektronskim putem.