ARHITEKTONSKI FAKULTET
O FAKULTETU
DEKANAT
AKADEMSKO OSOBLJE
KATEDRE
STRUČNE SLUŽBE
INSTITUT ZA ARH., URB. I P. PLANIRANJE
STUDIJSKI PROGRAM
O STUDIJU
UPIS
I CIKLUS - BAKALEUREAT
II CIKLUS - MAGISTARSKI STUDIJ
III CIKLUS - DOKTORSKI STUDIJ
DOKUMENTI
NASTAVA I STUDENTI
STUDENTSKA SLUŽBA
BIBLIOTEKA I RAČUNARSKI CENTAR
RASPORED ČASOVA I ISPITA
ePORTAL I+II CIKLUS
ePORTAL III CIKLUS
STUDENTSKE ORGANIZACIJE
AKTUELNO
NOVOSTI
RADIONICE
IZLOŽBE
IZDAVAČKA DJELATNOST
MEĐUNARODNA SARADNJA
JAVNE NABAVKE
STUDENTSKE ORGANIZACIJEČASOPIS 303
Tristotrojka je sarajevski studentski časopis o arhitekturi, dizajnu i umjetnosti. Redakciju čine studenti Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu sa saradnicima sa drugih fakulteta.

Izdavač: Asocijacija studenata arhitekture
Izlazi 3 puta godišnje, Tiraž: 400

Online:
303@ISSUU
303@Tubmlr
303@Facebook

Adresa redakcije:
Arhitektonski fakultet Sarajevo
Patriotske lige 30, 71000
e-mail: tristotrojka@live.com


ASOCIJACIJA STUDENATA ARHITEKTURE
Adresa:
Patriotske lige 30/401, Sarajevo, Bosna and Hercegovina
e-mail: afs.asocijacija@live.com


FOTOKLUB STUDENATA ARHITEKTURE

Online:
Fotoklub@Facebook
e-mail: fksa.info@gmail.com