Dean’s Office

Dean
Prof. dr. Erdin Salihović
dipl.ing.arh.
e-mail: erdins@af.unsa.ba

Vice Dean for International Academic Cooperation
Prof. dr. Aida Idrizbegović-Zgonić
dipl.ing.arh.
e-mail: aidaiz@af.unsa.ba

Vice Dean for Research and Publishing
Prof. dr. Nermina Zagora
dipl.ing.arh.
e-mail: nermina.zagora@af.unsa.ba

Vice Dean for Financial and Organizational Affairs
Prof. dr. Amira Salihbegović
dipl.ing.arh.
e-mail: amiras@af.unsa.ba

Vice Dean for Teaching and Student Affairs
Prof. dr. Mladen Burazor
dipl.ing.arh.
e-mail: nastava@af.unsa.ba

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content