Projekat je nastao sa namjerom da se studenti, budući diplomci arhitekture, približe i upoznaju sa realnim okruženjem i učesnicima u njihovim budućim profesionalnim aktivnostima. Cilj je bio obogatiti i proširiti nastavu na našem fakultetu znanjem iz prakse. Smatramo da je ovo izazov, kako za obrazovni sistem, tako i za privrednike iz ovog sektora i doprinos široj društvenoj zajednici, u potrazi za odgovorima, potrebama i zahtjevima iz prakse.
Clear Filters
Zatvaranje ARCHIPRAXIS 2023
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content