Studentski ZID

INFO BLOK

Poziv za učešće u multidisiplinarnom autorskom timu
ZAVRŠNI (MASTER) RADOVI:
Una Kandić_zavrsni-rad_URBANA-TRANSFORMACIJA-DIJELA-DEGRADIRANOG-PROSTORA-ZASTICENOG-PEJZAZA-TREBEVIC_septembar-2020
Nives Čengić_zavrsni-rad_IDEJNI-PROJEKT-INTERPOLACIJE-STAMBENO-POSLOVNOG-OBJEKTA-UNUTAR-ARHITEKTONSKI-SPECIFICNOG-URBANOG-OKRUZJA-U-ULICI-SKENDERPASINA_septembar-2020
Nadina Mujić_zavrsni-rad_FESTIVALSKO-REKREACIONI-KOMPLEKS-SMETOVI_septembar-2020
Irhad Kentra_zavrsni-rad_KONZERVACIJA-REKONSTRUKCIJA-I-RESTAURACIJA-KOMPLEKSA-JAJCE-KASARNE-U-SARAJEVU_septembar-2020
Gem Šlaku_zavrsni-rad_STARA-ZELJEZNICKA-STANICA-NA-ILIDZI_septembar-2020
Farah Zubović__zavrsni-rad_STAMBENI-OBJEKTI-UNUTAR-ARHITEKTONSKI-SPECIFICNOG-URBANOG-OKRUZJA_septembar-2020
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content