Studentski ZID

INFO BLOK

OBAVIJEST
OBAVIJEST
OBAVIJEST
OBAVIJEST
ZAVRŠNI (MASTER) RADOVI:
Zulija Halilović završni rad HOSPIS
Zulija Halilović završni rad HOSPIS
Samira Sukanović_završni rad_OMLADINSKI CENTAR SA HOSTELOM U BRČKOM
Samira Sukanović_završni rad_OMLADINSKI CENTAR SA HOSTELOM U BRČKOM
Husejn Alibašić_završni rad_MEĐUNARODNI GRANIČNI PRIJELAZ UVAC
Husejn Alibašić_završni rad_MEĐUNARODNI GRANIČNI PRIJELAZ UVAC
Harun Sabljaković_završni rad_TEHNO-PARK UNIVERZITETA U BIHAĆU
Harun Sabljaković_završni rad_TEHNO-PARK UNIVERZITETA U BIHAĆU
Emina Kurspahić_završni rad_IDEJNI PROJEKAT VISOKOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA
Emina Kurspahić_završni rad_IDEJNI PROJEKAT VISOKOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA
Elma Mujakić završni rad TRŽNI CENTAR VELIKA KLADUŠA
Elma Mujakić završni rad TRŽNI CENTAR VELIKA KLADUŠA
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content