Studentski ZID

INFO BLOK

Clear Filters
#

Microsoft 365 

ZAVRŠNI (MASTER) RADOVI
Clear Filters
Hana Babačić, Gradski trgovačko-poslovni centar Čobanija
Inela Banjić, Adaptacija, redizajn i djelimična rekonstrukcija obdaništa Lukavac
Merima Bečić, Turističko naselje po principima bioklimatske arhitekture
Lejla Čolaković, Rekonstrukcija zidanog objekta u Mostaru
Sabrina Čorbić, Revitalizacija postojećeg objekta željezničke stanice u tehnički muzej urbanog okruženja – travnička ciklo-pruga
Hadžibegović, Andrea Rekonstrukcija objekta porodične kuće u selu Tomići, općina Bar, Crna Gora
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content