Raspored časova i ispita

RASPORED NASTAVE

LJETNI SEMESTAR - STUDIJSKA 2023/2024.
DODIPLOMSKI STUDIJ
(Bakalaureat)
DIPLOMSKI STUDIJ
(Master)
POSTDIPLOMSKI STUDIJ
(Doktorski studij)

1. GODINA
2. GODINA
3. GODINA

RASPORED ISPITA

LJETNI SEMESTAR - STUDIJSKA 2023/2024.
DODIPLOMSKI STUDIJ
(Bakalaureat)
DIPLOMSKI STUDIJ
(Master)
POSTDIPLOMSKI STUDIJ
(Doktorski studij)
TERMINI
KONSULTACIJA
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content