Raspored časova i ispita

RASPORED NASTAVE

DODIPLOMSKI STUDIJ
(Bakalaureat)
DIPLOMSKI STUDIJ
(Master)
POSTDIPLOMSKI STUDIJ
(Doktorski studij)

1. GODINA
2. GODINA
3. GODINA

RASPORED ISPITA

(1. SEPTEMBARSKI ROK)

DODIPLOMSKI STUDIJ
(Bakalaureat)
DIPLOMSKI STUDIJ
(Master)
POSTDIPLOMSKI STUDIJ
(Doktorski studij)
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content