PRIJAVA KORUPCIJE

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanje po zaprimljenim prijavama na Univerzitetu u Sarajevu

OBRAZAC-ZA-PRIJAVU-KORUPCIJE-AF za prijavu korupcije

Email adresa: prijavikorupciju@af.unsa.ba

Pažnja:   Zabranjena je zloupotreba prijavljivanja korupcije, u skladu sa članom 46. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/22).

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content