Uslovi i pravila korištenja

Korištenjem Internet stranice Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (dalje u tekstu: Arhitektonskog fakulteta) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima/uvjetima korištenja web stranice te da ih u potpunosti razumiju i prihvataju, uključujući odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka te obradi podataka i pravila u vezi s kolačićima.

Korištenjem sadržaja ove web stranica korisnik prihvata sve eventualne rizike koji nastaju korištenjem ove web stranice te prihvata koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu/ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Arhitektonski fakultet se u potpunosti odriče svake odgovornosti

  • koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice,
  • za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove web stranice, te za
  • bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja ove web stranice.

Arhitektonski fakultet zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovorno za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Arhitektonski fakultet nastoji održati sve funkcionalnosti Internet stranice, no ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice kao ni za štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranice.

Arhitektonski fakultet ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Dokumenti, fotografije, podaci, informacije kao i bilo koji dio sadržaja objavljeni na stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe.

Sadržaj na web stranici (af.unsa.ba) zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice (af.unsa.ba), bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama (af.unsa.ba) ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Arhitektonskog fakulteta ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Univerzitetu u Sarajevu, Arhitektonskom fakultetu ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Dopušteno je stavljati direktnu poveznicu (link) Internet stranice Arhitektonskog fakulteta ili njenog sastavnog dijela na druge stranice.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content