PRAVILNIK, UPUTE, OBRASCI

PRAVILNIK
UPUTE I OBRASCI

Dopis_Univerzitetska saglasnost-elektronsko izdavastvo

Obavještavamo Vas da je Izdavački savjet u saradnji sa Bibliotekom Univerziteta u Sarajevu uspostavio elektronsko izdavaštvo u otvorenom pristupu, te izmijenio dosadašnju proceduru za dobivanje univerzitetske saglasnosti.

Na domeni ebooks.unsa.ba instalirana je platforma Open Monograph Press na kojoj je pod 4.0 Creative Commons licencom u otvorenom pristupu dostupna elektronska izdavačka djelatnost Univerziteta u Sarajevu (link https://ebooks.unsa.ba/index.php/ebooks).

Uspostavljena je procedura za elektronsko izdavaštvo, kao i odgovarajući obrasci koji su dostupni na linku https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/organizacija/izdavacka-djelatnost.

Ujedno, izmijenjena je i pojednostavljena dosadašnja procedura za dobivanje univerzitetske saglasnosti za printana izdanja.

Molimo Vas da zahtjeve za dobivanje univerzitetske saglasnosti za printana i elektronska izdanja dostavljate u skladu sa novom procedurom i na odgovarajućim obrascima.

S poštovanjem,

SLUŽBA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST
REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content