III CIKLUS – DOKTORSKI STUDIJ

Univerzitet u Sarajevu na Arhitektonskom fakultetu, pokreće u školskoj 2022/23 godini novi III ciklus studija – Doktorski studij, pod nazivom “Arhitektura i urbanizam”,
O STUDIJU

Treći ciklus studija iz područja tehničkih nauka i oblasti arhitekture, otvara put za naučnoistraživački i stručni rad zasnovan na razvoju novih pristupa i ideja. Po završetku ovog studija doktori nauka stiču mogućnost za uključivanje u naučnoistraživački rad na visokoškolskim institucijama i naučno istraživačkim institutima, kao i u domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima.

Cilj studijskog programa III ciklusa studija – doktorskog studija je razvoj kreativnih i kritičkih dometa mišljenja, kao i ovladavanje odabranim oblastima arhitektonske profesije u skladu sa savremenim pravcima i razvojem nauke u svijetu. Studentima se omogućuje razvijanje sposobnosti ovladavanja novim konceptualnim pristupima, tehnikama i tehnologijama samostalnog naučnoistraživačkog rada, te razvijanje sposobnosti izlaganja rezultata u naučnoj javnosti putem referentnih naučnih publikacija.

Studij se organizira kao redovni, u punom random vremenu i traje tri (3) godine tj. šest (6) semestara. Tokom studija student ostvaruje 180 ECTS bodova.

NASTAVA

Nastava se odvija u redovnim terminima studija i to kroz predavanja, seminare, radionice, konsultacije i naučnoistraživački rad, te pripremu, izradu i odbranu doktorske disertacije.

Nastava predavanja se odvija tokom prva dva semestra studija u redovnim sedmičnim terminima. Treći semestar predviđen je za naučnoistraživački rad u funkciji prijave teme i projekta doktorske disertacije. Posljednja tri semestra namijenjena su naučnoistraživačkom radu na izradi i odbrani doktorske disertacije, uz pomoć i nadzor mentora.

Nastavni program studija čine opći obavezni predmet, glavni izborni usmjereni predmeti odnosno moduli, te slobodni izborni predmeti. Svi predmeti studija su jednosemestralni.

Svaki modul/predmet je zastupljen neposrednom nastavom predavanja, radom sa nastavnikom u seminaru i samostalnim radom uz koordinaciju i nadzor nastavnika i supervizora kroz izradu naučnoistraživačkog rada u kojem je sadržano teorijsko i/ili eksperimentalno izučavanje postavljenog problema.

Nastava se može izvoditi kao grupna ili individualna, u sali fakulteta i/ili pomoću savremenih digitalnih platformi za učenje na daljinu.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program III ciklusa studija je interdisciplinarnog karaktera, ocrtavajući kreativnu i naučnu, društvenu i ekonomsku ulogu arhitektonske profesije.

Struktura doktorskog studija omogućava studentima da kroz izbornost studijskog programa zadovolje svoje stručne i naučne afinitete i da profiliraju karakter svog naučnoistraživačkog rada.

Studenti nakon prijave i upisa, ovisno o interesu, biraju jednu od ponuđenih užih izbornih oblasti koje su dalje date kroz glavne izborne module u prvom i drugom semestru. Nakon konsultacija i dodjele supervizora iz oblasti za koju se kandidat opredijelio, u okviru koje pristupa u daljem radu definiranju teme doktorske disertacije, kandidat bira i slobodne izborne predmete koji pridonose produbljivanju znanja iz šire oblasti teme doktorske disertacije.

Kroz uvodna istraživanja u prva dva semestra kandidat stiče znanja i iskustva potrebna za uspješnu pripremu prijedloga teme doktorske disertacije, što, nakon prihvatanja teme i projekta doktorske disertacije, rezultira izradom i odbranom doktorske disertacije u toku zadnja dva semestra.

Nastavni plan i program III ciklusa studija-doktorskog studija 2022/23. možete pregledati/preuzeti  na vezi ispod:

NASTAVNI KADAR I PROSTORNI RESURSI

Nastavni kadar koji izvodi III ciklus studija-doktorski studij čine nastavnici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te renomirani gostujući nastavnici i stručnjaci fakulteta i univerziteta u Evropi sa kojima Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu ostvaruje saradnju.

Burazor Mladen, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za nastavu
Email: mladenb@af.unsa.ba

Burazor Mladen, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za nastavu

CV-Mladen-Burazor

Čaušević Amir dipl.ing.građ.

Titula/Zvanje: Doktor Nauka, Redovni profesor
Email: amirc@af.unsa.ba

CV Amir Čaušević

Čaušević Amir dipl.ing.građ.

Doktor Nauka, Redovni profesor

CV Amir Čaušević

Čengić Nihad, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor nauka, Vanredni profesor, Šef katedre za urbanizam i prostorno planiranje
Email: nihadc@af.unsa.ba

Čengić Nihad, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Vanredni profesor, Šef katedre za urbanizam i prostorno planiranje

CV Nihad Čengić

Hadrović Ahmet, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor nauka, Redovni profesor
Email: hadrovic.ahmet@gmail.com
: Član BANU

Professor Ahmet Hadrovic, Phd_CV 2024

Hadrović Ahmet, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Redovni profesor

Professor Ahmet Hadrovic, Phd_CV 2024

Idrizbegović-Zgonić Aida, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor nauka, Vanredni profesor, Prodekan za međunarodnu saradnju
Email: aidaiz@af.unsa.ba

Idrizbegović-Zgonić Aida, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Vanredni profesor, Prodekan za međunarodnu saradnju

CV Aida Idrizbegovic-Zgonic

Ugljen Ademović Nina, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor nauka, Redovni profesor, Šef katedre za arhitektonsko projektovanje
Email: ninau@af.unsa.ba

Ugljen Ademović Nina, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Redovni profesor, Šef katedre za arhitektonsko projektovanje

CV Nina Ugljen Ademović

Rustempašić Nerman, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor Nauka, Redovni profesor, Šef katedre za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja
Email: nermanr@af.unsa.ba

Rustempašić Nerman, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Redovni profesor, Šef katedre za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja

CV_Nerman_Rustempasic_may_2022

Džumhur-Šabić Lejla, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor nauka, Docent, Šef katedre za teoriju i historiju arhitekture i očuvanje graditeljskog naslijeđa
Email: lejlas@af.unsa.ba

Džumhur-Šabić Lejla, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Docent, Šef katedre za teoriju i historiju arhitekture i očuvanje graditeljskog naslijeđa

Salihbegović Amira, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za finansije

CV-Amira-Salihbegovic-2022

Zagora Nermina, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za naučno-istraživački rad
Email: nerminaz@af.unsa.ba

Zagora Nermina, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za naučno-istraživački rad

CV_Nermina_Zagora

Prostorni resursi za izvođenje nastave na trećem ciklusu studija podrazumijevaju opremljene predavaone i laboratorije sa savremenom multimedijalnom i ostalom tehnološkom opremom, te korištenje fakultetske biblioteke, povezane na univerzitetski informacioni sistem.

Kompetencije, znanja i sposobnosti koje stiču završeni studenti doktorskog studija – doktori nauka, obuhvataju i podrazumijevaju:

  • savladane metode naučnog istraživanja, usvojene sposobnosti kritičkog mišljenja, sistematske analize i razumijevanja i povezivanja znanja, kao i apliciranje različitih arhitektonsko- urbanističkih teorija i koncepata, kroz primjenu naučnih metoda i postupaka i savremenih informacijsko- komunikacijskih tehnika;
  • sposobnost praćenja savremenih naučnih dostignuća i primjene novih znanja, tehnologija i istraživačkih metoda, te daljnjeg samostalnog rješavanja teoretskih i praktičnih problema u oblasti arhitekture i urbanizma;
  • sposobnost istraživačkog rada koji rezultira ostvarenjima koja predstavljaju naučni doprinos u oblasti arhitekture i urbanizma;
  • sposobnost komuniciranja sa naučnom zajednicom putem izlaganja široj stručnoj i naučnoj javnosti rezultata realiziranih po osnovu stečenih znanja;
  • sposobnost organiziranja i realiziranja razvojnih naučnih istraživanja u odabranoj oblasti, uključivanje u domaće i međunarodne naučne projekte, doprinos razvoju arhitektonsko- urbanističke struke i nauke, te promoviranje društvenog napretka baziranog na znanju, kako u akademskom, tako i stručnom kontekstu
OBRASCI:
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content