KATEDRE

70
GODINA
RADA i ISKUSTVA
Katedre su organizacione jedinice za nastavni, naučno-istraživački i stručni rad. Članovi katedre su svi nastavnici i saradnici koji učestvuju na predmetima Katedre. Katedrom rukovodi šef Katedre koga imenuje Nastavno-naučno vijeće na period od 4 godine.

Katedre imaju zadatak da organizuju i izvode nastavu, naučno-istraživački rad prema Nastavnom planu i nastavnim programima, daju inicijativu za gostovanja i studijske boravke nastavnika i saradnika, predlože mjere popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, daju mišljenje o odsustvima nastavnika i saradnika i o načinu njihovog zamjenjivanja, te organizuju druge poslove vezane za nastavu, naučno-istraživački rad, kao i usavršavanje nastavnika i saradnika.

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA
TEORIJA I HISTORIJA ARHITEKTURE I ZAŠTITA GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
PROSTORNO I GRAFIČKO PRIKAZIVANJE
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Opći nastavni predmeti:

Strani jezik;
Fizička kultura.
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content