Diplomski / Master radovi

Clear Filters
Hana Babačić, Gradski trgovačko-poslovni centar Čobanija
Hana Babačić, Gradski trgovačko-poslovni centar Čobanija
Inela Banjić, Adaptacija, redizajn i djelimična rekonstrukcija obdaništa Lukavac
Inela Banjić, Adaptacija, redizajn i djelimična rekonstrukcija obdaništa Lukavac
Merima Bečić, Turističko naselje po principima bioklimatske arhitekture
Merima Bečić, Turističko naselje po principima bioklimatske arhitekture
Lejla Čolaković, Rekonstrukcija zidanog objekta u Mostaru
Lejla Čolaković, Rekonstrukcija zidanog objekta u Mostaru
Sabrina Čorbić, Revitalizacija postojećeg objekta željezničke stanice u tehnički muzej urbanog okruženja – travnička ciklo-pruga
Sabrina Čorbić, Revitalizacija postojećeg objekta željezničke stanice u tehnički muzej urbanog okruženja – travnička ciklo-pruga
Hadžibegović, Andrea Rekonstrukcija objekta porodične kuće u selu Tomići, općina Bar, Crna Gora
Hadžibegović, Andrea Rekonstrukcija objekta porodične kuće u selu Tomići, općina Bar, Crna Gora
Hairić, Erna Idejni projekat interpolacije stambeno-poslovnog objekta u ulici Čobanija
Hairić, Erna Idejni projekat interpolacije stambeno-poslovnog objekta u ulici Čobanija
Kikanović, Amina Arhitektonska kompoziciona redefinicija objekta Biološke zbirke u Tuzli
Kikanović, Amina Arhitektonska kompoziciona redefinicija objekta Biološke zbirke u Tuzli
Kulo, Alma Omladinski kulturni centar u Semizovcu
Kulo, Alma Omladinski kulturni centar u Semizovcu
Lipovac, Nađa Savremena interpretacija integriranja novog u postojeće – Idejni projekat interpolacije stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma
Lipovac, Nađa Savremena interpretacija integriranja novog u postojeće – Idejni projekat interpolacije stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma
Nazdrajić Merisa Savremena arhitektonska intervencija na uglu ulica Podgaj-Skenderija
Nazdrajić Merisa Savremena arhitektonska intervencija na uglu ulica Podgaj-Skenderija
Nibler Minja Rehabilitacija jezgra grada Mostara – intervencije u ulici Rade Bitange
Nibler Minja Rehabilitacija jezgra grada Mostara – intervencije u ulici Rade Bitange
Novalić Emir Nastanak razvoj i budućnost utvrđenja Gradina kula Zmaja Od Bosne u Gradačcu
Novalić Emir Nastanak razvoj i budućnost utvrđenja Gradina kula Zmaja Od Bosne u Gradačcu
Tahirovic Ena Idejno rješenje objekta biblioteke Internacionalnog Univerziteta Sarajevo Ilidža Sarajevo
Tahirovic Ena Idejno rješenje objekta biblioteke Internacionalnog Univerziteta Sarajevo Ilidža Sarajevo
Hamida Huskić_završni rad_STAMBENO-POSLOVNI VISOKI OBJEKAT_001
Hamida Huskić_završni rad_STAMBENO-POSLOVNI VISOKI OBJEKAT_001
Farah Račić_završni rad_REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSLOVNOG OBJEKTA
Farah Račić_završni rad_REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSLOVNOG OBJEKTA
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content