PROPISI / DOKUMENTI / OBRASCI

VANJSKE VEZE (UNIVERZITET U SARAJEVU):
Dokumenti arhitektonskog fakulteta u Sarajevu
PRAVILNICI
DOKUMENTI
PRAVILNIK O ZAVRŠNOM RADU

U prilogu se nalaze usvojeni Pravilnici o završnom radu za I i II ciklus studija na AF UNSA, koji stupaju na snagu 2016/2017 školske godine, sa izmjenama i dopunama od studijske 2023/24. Molim Vas da tekst detaljno pročitate i upoznate se sa procedurom prijave, izrade, odbrane i ocjene završnih radova.

Postavljeni su na zvanicnu WEB stranicu zajedno sa formularima, koji će se popunjavati u elektronskoj formi.

prof.dr. Mladen Burazor, prodekan za nastavu i studentska pitanja

Pravilnici:

Formulari:

Krizni plan pripravnosti Arhitektonskog fakulteta

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content