6. takmičenje INSPIRELI AWARDS

Poštovani,

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini proslijedjuje informaciju Ministarstva obrazovanja, mladih i sporta Republike Češke u vezi sa INSPIRELI projektom i pozivom na takmičenje INSPIRELI AWARDS, koji ima za cilj pomoći studentima i apsolventima arhitekture i dizajna, koji tek kreću sa svojom karijerom.

Takmičenje INSPIRELI AWARDS već u prvoj godini formiranja 2015. godine postao je jedno od najuspješnijih takmičenja za promociju mladih talenata arhitekture i dizajna u svijetu.
Ove godine održava se 6. takmičenje INSPIRELI AWARDS, na kojem sudjeluje više od 142 zemalja i trenutno je najveće studentsko takmičenje ikad.

Odjeljenje za arhitekturu na Češkom Tehnološkom Univerzitetu u Pragu, kao organizator takmičenja, zajedno sa gradom Bejrutom poziva studente da predstave svoj autorski dizajn nove Gradske luke u Bejrutu, uništene u avgustu 2020. godine. Ovaj jedinstveni projekat želi da udruži snage studenta iz cijelog svijeta u jedan zajednički cilj a to je da pomogne gradu nakon katastrofalnog dogadjaja.

Molimo Vas da podijelite ovu informaciju sa studentima i apsolventima. U prilogu je pismo ministra obrazovanja, mladih i sporta Republike Češke, g. Roberta Plage. Takodjer Vas molimo i da objavite link na web stranicu takmičenja, gdje se mogu saznati sve informacije o takmičenju je https://www.inspireli.com/en/awards/

Inspireli 6th round 2021

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content