Izložba autora Prof. dr sc. Nihada Babovića, dipl.ing.arh.

Poštovani,

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na svečano otvaranje Izložbe autora Prof. dr sc. Nihada Babovića, dipl.ing.arh., koja će se održati u petak 20. januara 2023. godine sa početkom u 10:35 sati u sali „Burence“, Univerzitet u Sarajevu – Arhitektonski fakultet.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content