Naučna konferencija organizovana u sklopu Erasmus+ projekta HURBE

U svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 04.10.2021. godine, otvorena je naučna konferencija organizovana u sklopu Erasmus+ projekta HURBE koji je sufinansiran od strane Evropske komisije. Konferencija je otvorena uvodnim riječima Francesca Giofrè, predsjedavajuće konferencije i koordinatora Hurbe projekta. Ispred Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu obratila se prodekanesa za međunarodnu saradnju prof. dr. Aida idrizbegović Zgonić. Otvorenje konferencije podržao je i italijanski ambasador Marco Di Ruzza kao i šest pridruženih partnera iz različitih dijelova Evrope:

Ispred Centra za informacije i priznavanje, BiH, Dženan Omanović;

Ispred Evropskog udruženja za arhitektonsko obrazovanje, Oya Atalay Franck;

Ispred Ministarstvo univerziteta i istraživanja Italije, Federico Cinquepalmi;

Ispred Federalnog ministarstva zdravstva, BiH, Dženita Hukić;

Ispred Unije univerziteta Mediterana i Italijanskog ministarstva za univerzitete i istraživanja Italije, Marcello Scalisi; Nacionalni Erasmus ured u BiH, Suad Muhibić;

 

Konferencija HURBE2021 ima za cilj razmjenu interdisciplinarnih vizija, studija, planova, projekata i iskustava za stvaranje „zdravog grada“. Na konferenciji će biti predstavljena 32 naučna rada koja su prošla postupak dvostruke anonimne recenzije i koji će biti objavljeni u zborniku radova. Članovi naučnog odbora prihvatili su radove iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Italije, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije i Slovenije. Poziv za konferenciju je bio fokusiran na ove zemlje u cilju pokretanja dijaloga i unaprijeđenja saradnje na regionalnom nivou. Ovo predstavlja prvi korak ka dugoročnoj viziji za uspostavljanje regionalnog udruženja i/ili mreže koja se bavi temama zdravog urbanog okruženja. Preliminarni program konferencije možete pogledati putem linka: https://hurbe-project.eu/Conference/Item/2153

HURBE konzorcij je posljednje tri godine radio na modernizaciji nastavnog plana i programa na univerzitetima u BIH kroz razvoj novih i inovativnih kurseva i instaliranje specijalizovanih laboratorija za rad u oblasti zdravog urbanog okruženja. Unatoč pandemiji COVID-19, projekt je uspio postići svoje ciljeve i rezultate na bosanskohercegovačkim visokoškolskim ustanovama.

HURBE konzorcij se sastoji od:

tri visokoškolske ustanove iz programskih zemalja :

  • Univerziteta Sapienza u Rimu, Italija – koordinator, Francesca Giofrè i Mohamed El Edeisy;
  • Sveučilišta u Zagrebu, Arhitektonskog fakulteta, Hrvatska, Vesna Mikić;
  • Univerziteta za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju, Bugarska, Elena Dimitrova;

i tri visokoškolske ustanove partnerske zemlje u Bosni i Hercegovini:

  • Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Maja Roso Popovac;
  • Univerziteta u Sarajevu, Arhitektonskog fakultet, Senaida Halilović-Terzić;
  • Univerziteta u Zenici, Samir Lemeš;

plus pridruženi partneri iz različitih dijelova Evrope.

 

Upravni, naučni i organizacijski odbor konzorcija HURBE identificirao je tri tematska područja za međunarodnu konferenciju, koja pokrivaju različite strategije, projekte i akcije koje izravno utiču na zdravlje građana: Zdravo prostorno planiranje: integriranje zdravstvenih pitanja u procese, programe i projekte urbanističkog planiranja; Zdrav urbani i arhitektonski dizajn: integriranje zdravstvenih razloga u stvaranje okruženja koja podržavaju društvo, poboljšanje prepoznatljivih i višestrukih kulturnih dobara grada u urbanom dizajnu i promicanje dizajna koji ispunjavaju očekivanja svih

građana o sigurnosti, pristupačnosti, udobnosti i aktivnom životu. Ovo tematsko područje također uključuje teme stanovanja, kreativnosti i sve relevantne podteme vezane za zdrav urbani i arhitektonski dizajn; Zdravo inženjerstvo: integriranje zdravstvenih pitanja u tehničko projektiranje, izgradnju, rad i procese, s posebnom pažnjom na grane vezane za strojarstvo, poput smanjenja buke u svim oblicima, zagađenja zraka, otrovnih tvari koje štete zdravlju.

Konferencija predstavlja posljednji korak HURBE projekta, ali u isto vrijeme, predstavlja samo prvi korak u nizu događaja koji slijede. Drugo izdanje međunarodne konferencije HURBE će se održati 2023. u Hrvatskoj.

Dokumenti za preuzimanje:

HURBE2021_programme

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content