OBAVIJESTI

stipendije-vlade-francuske-2020-2021-small
Sajam-francuskih-univerziteta-2019
Piranesi
plakat_AZPSZ
pobjednicki_rad
House-in-Shintou_SNARK-OUVI
Allplan_Lumion_edukacija_2019
Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content