KONKURS ZA IZBOR STUDENTSKIH NAGRADA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA

1/ Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu u skladu sa “Pravilnikom za dodjelu studentskih i akademskih nagrada na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu“ raspisuje Konkurs za dodjelu studentskih nagrada za radove koji su realizirani u školskoj 2021/2022. godini.

2/ Studentske nagrade se dodjeljuju u tri kategorije:

I              Nagrada “Juraj Neidhardt“ za najuspješniji studentski završni projekt,

II             Nagrada “Dušan Smiljanić“ za najuspješniji studentski semestralni projekt, i

III            Nagrada “Husref Redžić“ za najuspješniji studentski naučno-istraživački rad.

3/ Konkurs za odabir najuspješnijih studentskih završnih radova, semestralnih projekata i naučno-istraživačkih radova otvoren je od 16.01.2023. u 15:00h do 15.02.2023. u 15:00h.

4/ Studentski radovi za najuspješniji studentski završni projekt i za najuspješniji semestralni projekt, sa prilozima i grafičkom obradom koji su slobodan odabir aplikanta, kao minimalnu prezentacijsku formu predaju se u jednom primjerku i treba da sadrže:

I              Prezentacijski portfolio u digitalnom i printanom formatu A3 (420 X 297 mm)

II             jedan ili dva plakata u digitalnom i printanom formatu B1 (707 X 1000 mm).

5/ Studentski radovi za najuspješniji naučno-istraživački rad nemaju normiranu prezentacijsku formu, ali se zahtjeva da se predaju u identičnom digitalnom i printanom formatu u jednom primjerku.

6/ Svi studentski radovi, pripremljeni na prethodno navedeni način u odgovarajućoj digitalnoj (u pdf formatu na CD-u) i odgovarajućoj printanoj formi, predaju se u prostorije Biblioteke Arhitektonskog fakulteta, svaki radni dan navedenog vremenskog perioda od 10:00h do 13:00h.

6/ Pravo nominiranja na Konkursu imaju svi studenti i nastavnici Arhitektonskog fakulteta.

7/ Uz novopristigle prijave Komisija će u odabir za nagrade uvrstiti i završne studentske radove koje su za studentske nagrade predložile Komisije za odbranu završnih radova u školskoj 2021/2022. godini.

8/ Evaluaciju studentskih radova i prijedlog odluke o dodjeli studentskih nagrada za najuspješnije studentske radove u tri navedene kategorije u vremenskom periodu od 16. februara do 2. marta 2023. godine, izvršiće Komisija u sastavu:

  1. dr. Adnan Pašić, predsjednik
  2. dr. Nermina Zagora, član
  3. dr. Pavle Krstić, član
  4. dr. Lemja Chabouh Akšamija, član
  5. dr. Nerman Rustempašić, član
  6. dr. Nihad Babović, član
  7. dr. Vedad Islambegović, član,
  8. Haris Handžić, tehnička podrška

9/ Prijedlog Odluke o izboru najuspješnijih studentskih radova u tri navedene kategorije Komisija će dostaviti Vijeću Fakulteta na usvajanje do 7.marta 2023. godine.

10/ Izložba i ceremonija dodjele studentskih nagrada za školsku 2021/2022. godinu organizovat će se na dan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 6. aprila 2023. godine.

 

Prof.dr. Adnan Pašić
Predsjednik Komisije
16. januar 2023. godine

Sadržaj možete preuzeti u prilogu.

PREGLED / PREUZIMANJE:

Za pregled preuzetih dokumenata neophodno je da Vaš računar/uređaj podržava pregled najčešćih tipova datoteka (PDF, DOC, DOCX).

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content