Rezultati radionice ‘Olimpijsko selo, Sarajevo 2030’ prezentovani u Barceloni

U proteklom mjesecu Kabinet za Osnove projektovanja pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je Upravi Grada Sarajevo dostavio rezultate radionice ’Olimpijsko selo, Sarajevo 2030’ koja je realizovana u partnerstvu sa Udruženjem Lift – Dani arhitekture i Olimpijskim muzejom Sarajevo.

Nakon što je sredinom 2021. godine javnost je upoznata sa kandidaturom Barcelone za domaćinstvo Zimskih olimpijskih igara 2030. godine gdje je Sarajevo predloženo kao ko-domaćin za discipline sankanje, bob i skeleton, Kabinet za Osnove projektovanja pri Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Udruženje Lift – Dani arhitekture Sarajevo i Olimpijski muzej Sarajevu su prepoznali mogućnost doprinosa studenata arhitekture kroz studiju ‘Olimpijsko selo, Sarajevo 2030’

‘Na koji način možemo zamisliti Olimpijsko selo u Sarajevu 2030. godine? Mjesto gdje sportisti, njhovi treneri i službenici borave tokom Olimpijskih igara, mjesto okruženo i povezano sa prirodom i živopisnim pogledima?’

Rezultati su predstavljeni u brošuri koja je u proteklom mjesecu dostavljena Upravi Grada Sarajevo, a dogradonačelnica Anja Margetić prilikom posjete Barceloni prezentovala Manel Vili i ostalim inicijatorima ideje o zajedničkoj kandidaturu gradova Barcelona I Sarajevo kao domaćina Zimskih olimpijskih igara 2030.

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content