6. April
DAN UNIVERZITETA U SARAJEVU – ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
STUDENTSKE
NAGRADE.
za školsku 2020/2021. godinu

Poštovani, 

čini mi čast i zadovoljstvo da Vas zvanično informiram o uspješno provedenom Konkursu za prijavu i predaju studentskih završnih radova, semestralnih projekata i naučno-istraživačkih radova. Komisija za odabir studentskih radova i dodjelu studentskih nagrada je sačinila Izvještaj i prijedlog, koje je usvojeno jednoglasnom odlukom Vijeće Arhitektonskog fakulteta.

VIDUKA ŠIME
PAŠIĆ EDIB
LEJLA KREŠEVLJAKOVIĆ

Vijeće je jednoglasnom odlukom usvojilo prijedloge dekana za dodjelu Zahvalnica kompanijama, sa kojim je u protekloj godini ostvarena uspješna saradnja i čije je učešće doprinijelo u izvrsnosti i boljim uvjetima za rad obrazovne institucije i studenata.

Svečana dodjela dobitnicima plaketa i zahvalnica će biti održana početkom juna 2022. godine u okviru manifestacije “ArhiPraXis”.

Svim studentima i uposlenicima želim sretan 6. april – Dan Univerziteta u Sarajevu – Arhitektonskog fakulteta.

Dekan Arhitektonskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Prof.dr. Erdin Salihović

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content