NASTAVNO OSOBLJE

SlikaPrezime, ImeDetaljiTitula/ZvanjeDokumentiKontakt

Akšamija Ammar, dipl.ing.arh.

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Ammar Akšamija

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Ammar Akšamija

Akšamija Chabbouh Lemja, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Redovni profesor

Lemja_Chabbouh_Akšamija_CV

Doktor Nauka, Redovni profesor

Lemja_Chabbouh_Akšamija_CV

Doktor Nauka, Docent

CV Renata Androšević

Doktor Nauka, Docent

CV Dzenis Avdić

Babović Nihad, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Redovni profesor

CV Nihad Babović 2021

Doktor nauka, Redovni profesor

CV Nihad Babović 2021

asistent

Bašalić Mirza, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Viši asistent, Magistar struke (MA), Direktor Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje
Email: mirzab@af.unsa.ba

Bašalić Mirza, dipl.ing.arh.

Viši asistent, Magistar struke (MA), Direktor Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje

CV Mirza Bašalić

Viši asistent, Magistar struke (MA), Direktor Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje

CV Mirza Bašalić

Bilalić Sabrija, dipl.ing.arh.

Magistar Nauka, Redovni profesor

CV Sabrija Bilalić

Magistar Nauka, Redovni profesor

CV Sabrija Bilalić

Bošnjak Katarina, dipl.ing.arh.

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Katarina Bošnjak

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Katarina Bošnjak

Botonjić Karahusić Aida, dipl.ing.arh.

Magistar struke, Viši asistent

CV Aida Botonjić Karahusić

Magistar struke, Viši asistent

CV Aida Botonjić Karahusić

Bradić Haris, DIPL.ING.ARH.

Doktor nauka, Docent

CV Haris Bradic 2022 HR   CV Haris Bradic 2022...

Doktor nauka, Docent

CV Haris Bradic 2022 HR   CV Haris Bradic 2022...

Burazor Mladen, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za nastavu
Email: mladenb@af.unsa.ba

Burazor Mladen, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za nastavu

CV-Mladen-Burazor

Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za nastavu

CV-Mladen-Burazor

Čahtarević Rada, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Redovni profesor

Rada Cahtarevic CV

Doktor nauka, Redovni profesor

Rada Cahtarevic CV

Čakarić Jasenka, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Vanredni profesor

CV Jasenka Čakarić

Doktor Nauka, Vanredni profesor

CV Jasenka Čakarić

asistent

Čaušević Amir dipl.ing.građ.

Titula/Zvanje: Doktor Nauka, Redovni profesor
Email: amirc@af.unsa.ba

CV Amir Čaušević

Čaušević Amir dipl.ing.građ.

Doktor Nauka, Redovni profesor

CV Amir Čaušević

Doktor Nauka, Redovni profesor

CV Amir Čaušević

Čengić Nihad, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor nauka, Vanredni profesor, Šef katedre za urbanizam i prostorno planiranje
Email: nihadc@af.unsa.ba

Čengić Nihad, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Vanredni profesor, Šef katedre za urbanizam i prostorno planiranje

CV Nihad Čengić

Doktor nauka, Vanredni profesor, Šef katedre za urbanizam i prostorno planiranje

CV Nihad Čengić

Džumhur-Šabić Lejla, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor nauka, Docent, Šef katedre za teoriju i historiju arhitekture i očuvanje graditeljskog naslijeđa
Email: lejlas@af.unsa.ba

Džumhur-Šabić Lejla, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Docent, Šef katedre za teoriju i historiju arhitekture i očuvanje graditeljskog naslijeđa

Doktor nauka, Docent, Šef katedre za teoriju i historiju arhitekture i očuvanje graditeljskog naslijeđa

Hadrović Ahmet, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor nauka, Redovni profesor
Email: hadrovic.ahmet@gmail.com
: Član BANU

Professor Ahmet Hadrovic, Phd_CV 2024

Hadrović Ahmet, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Redovni profesor

Professor Ahmet Hadrovic, Phd_CV 2024

Doktor nauka, Redovni profesor

Professor Ahmet Hadrovic, Phd_CV 2024

Hadžić Amer, dipl.ing.arh.

(MA) Magistar Struke, Viši asistent

CV Amer Hadžić

(MA) Magistar Struke, Viši asistent

CV Amer Hadžić

Doktor Nauka, Docent

asistent

asistent

Doktor Nauka, Docent

CV Senka Ibrišimbegović

Idrizbegović-Zgonić Aida, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor nauka, Vanredni profesor, Prodekan za međunarodnu saradnju
Email: aidaiz@af.unsa.ba

Idrizbegović-Zgonić Aida, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Vanredni profesor, Prodekan za međunarodnu saradnju

CV Aida Idrizbegovic-Zgonic

Doktor nauka, Vanredni profesor, Prodekan za međunarodnu saradnju

CV Aida Idrizbegovic-Zgonic

Islambegović Vedad, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Vanredni profesor

CV Vedad Islambegović

Doktor Nauka, Vanredni profesor

CV Vedad Islambegović

Jašarević Ibrica, dipl.ing.arh.

Magistar struke, Viši asistent

CV Ibrica Jašarević

Magistar struke, Viši asistent

CV Ibrica Jašarević

Doktor Nauka, Docent

CV Lejla Kahrović Handžić

asistent

Doktor nauka, Docent

Doktor Nauka, Docent

Kuljuh-Bolić Nadira, dipl.ing.arh.

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Nadira Kuljuh-Bolić

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Nadira Kuljuh-Bolić

Mihmić Amina, dipl.ing.arh.

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Amina Mihmić

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Amina Mihmić

Miljanović Slađana, dipl.ing.građ.

Doktor Nauka, Vanredni profesor

CV Slađana Miljanović

Doktor Nauka, Vanredni profesor

CV Slađana Miljanović

asistent

Mutevelić Nedim, dipl.ing.arh.

Magistar struke, Viši asistent

CV Nedim Mutevelić

Magistar struke, Viši asistent

CV Nedim Mutevelić

Pašić Adnan, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Redovni profesor

CV Adnan Pašić

Doktor Nauka, Redovni profesor

CV Adnan Pašić

Pavlović Andrea, DIPL.ING.ARH.

Magistar struke, Asistentica

CV_ANDREA_PAVLOVIC_ENG

Magistar struke, Asistentica

CV_ANDREA_PAVLOVIC_ENG

Pervan Lada, akademski slikar

Magistar nauka, Redovni profesor

Magistar nauka, Redovni profesor

Doktor Nauka, Docent

CV Nasiha Pozder

Rustempašić Nerman, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor Nauka, Redovni profesor, Šef katedre za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja
Email: nermanr@af.unsa.ba

Rustempašić Nerman, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Redovni profesor, Šef katedre za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja

CV_Nerman_Rustempasic_may_2022

Doktor Nauka, Redovni profesor, Šef katedre za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja

CV_Nerman_Rustempasic_may_2022

asistent

Šabić-Zatrić Zulejha, dipl.ing.arh.

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Zulejha Šabić Zatrić

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Zulejha Šabić Zatrić

Sabljaković Harun, dipl.ing.arh.

(MA) Magistar struke, asistent

CV Harun Sabljaković

(MA) Magistar struke, asistent

CV Harun Sabljaković

Salihbegović Amira, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za finansije

CV-Amira-Salihbegovic-2022

Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za finansije

CV-Amira-Salihbegovic-2022

Salihović Erdin, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Redovni profesor, Dekan

CV Erdin Salihović

Doktor nauka, Redovni profesor, Dekan

CV Erdin Salihović

Škrobo Josipa, dipl.ing.arh.

Magistar struke, Viši asistent

CV Josipa Škrobo

Magistar struke, Viši asistent

CV Josipa Škrobo

Doktor Nauka, Docent

CV Amela Šljivić

Spahić Džana, dipl.ing.arh.

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Dzana Spahić

(MA) Magistar struke, Viši asistent

CV Dzana Spahić

Doktor nauka, Docent

CV Isra Tatlić

Doktor nauka, Docent

CV Elsa Turkušić Jurić

Ugljen Ademović Nina, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor nauka, Redovni profesor, Šef katedre za arhitektonsko projektovanje
Email: ninau@af.unsa.ba

Ugljen Ademović Nina, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Redovni profesor, Šef katedre za arhitektonsko projektovanje

CV Nina Ugljen Ademović

Doktor nauka, Redovni profesor, Šef katedre za arhitektonsko projektovanje

CV Nina Ugljen Ademović

Zagora Nermina, dipl.ing.arh.

Titula/Zvanje: Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za naučno-istraživački rad
Email: nerminaz@af.unsa.ba

Zagora Nermina, dipl.ing.arh.

Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za naučno-istraživački rad

CV_Nermina_Zagora

Doktor Nauka, Vanredni profesor, Prodekan za naučno-istraživački rad

CV_Nermina_Zagora

Zuka Amar, dipl.ing.arh.

Magistar struke, Viši asistent

CV Amar Zuka

Magistar struke, Viši asistent

CV Amar Zuka

Zvizdić Denis, dipl.ing.arh.

Doktor nauka, Vanredni profesor

Doktor nauka, Vanredni profesor

Postavke privatnosti
Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša dozvola.
Skip to content